терминов: 719
страница 3 из 15
101tankist
tankist
танкист / tanchist
102tantela
tantéla
кружево, кружева; кружевной / dantelă, dantele; de, din dantele
    tantéla kukası крючок для вязания кружев, вязальный крючок / croşetă, igliţă
    tantélalı peşkir декоративное полотенце / prosop decorativ
    tantéla basma кружевной платок / basma cu dantele
tantélalı
с кружевами, кружевной / cu dantele; de, din dantele
104tanteli
tantéli
см. / v. tantéla
105tanţ
tanţ
танцы / dansuri, jocuri
tapınmaa
см. / v. takınmaa
107tapkır
tapkır
подпруга / chingă
    ◊ tapkır yapmaa а) растоптать / a călca în picioare; a boţi
        б) разбросать / a arunca în toate părţile, a împrăştia, a risipi, a răzleţi
tápuçki
тапочки / cipici, tîrlici, pantofi de gimnastică (de sport)
109tara
tára
см. / v. dára
110taraf
taraf
1) сторона; направление / parte; direcţie; latură
    başka tarafı другая (противоположная) сторона чего-л. / partea cealălaltă, partea opusă
    angı tarafa gitti? в какую сторону он пошёл? / în ce direcţie, parte s-a dus el, dînsul?
    bir tarafa çekilmää а) отойти в сторону / а se da la o parte
        б) перен. держаться в стороне, не вмешиваться / figurat a se ţine de о parte, a nu se amesteca
    her tarafta везде, всюду / pretutindeni, peste tot; în toate părţile
    her taraftan отовсюду, со всех сторон / de pretutindeni, de peste tot, din toate părţile
2) место, местность; район / loc; raion
3) бок / coastă
    öbür tarafa dönmää перевернуться на другой бок / a se întoarce pe altă parte, coastă
    ◊ bir taraftan с одной стороны / dintr-o parte
    başka (öbür) taraftan с другой стороны / din altă parte
tarafçı
сторонник / partizan, părtaş, adept
taraflı
1. сторонний; имеющий… сторон (направлений) / lateral, care are… părţi, laturi (direcţii)
    ikitaraflı двусторонний / bilateral, cu două feţe
    çoktaraflı многосторонний, многогранный / multilateral
    birtaraflı односторонний / unilateral
2. сторонник, приверженец / adept, partizan, părtaş
tarafsız
нейтральный / neutru, neutral
    tarafsız devlet нейтральное государство / stat neutru
tarafsızlık
нейтралитет / neutralitate
    tarafsızlık tutmaa сохранять нейтралитет / a păstra neutralitaea
    tarafsızlık politikası политика нейтралитета / politică de neutralitate
taraftar
см. / v. tarafçı
116tarak
tarak
1) гребень, гребёнка, гребешок, расчёска / pieptene; crestă (la păsări)
2) текст. чесалка / textil darac, ragilă
    tarak dişi а) зубья гребёшка / dinţii pieptenului
        б) очёски шерсти / scărmănătură de lînă
    ◊ elin taraa запястье / încheietură mînii, carp, articulaţie carpiană
tarakçı
1) гребенщик / meşter de piepteni, pieptănar
2) чесальщик шерсти / dărăcitor (de lînă)
taraklı
с гребнем; гребенчатый / moţat, cu moţ; în formă de pieptene; crestături
    taraklı kalem, taraklı val тех. гребенчатый вал / teh. arbore cu crestături
119taralı
taralı
см. / v. taranmış
120taramaa
taramaa
1) расчёсывать; причёсывать / a pieptăna
2) чесать (шерсть), трепать (лён) / a dărăci (lînă ș. a.)
    taramaa yapaa прочёсывать шерсть / а dărăci lînă
3) выигрывать, обыгрывать / a cîştiga; a curăţi pe cineva de bani
121taramak
taramak
1) расчесывание, причёсывание / pieptănare
2) выигрыш / cîştig; loz (despre loterie)
122tarana
táraná
название кушанья, напоминающего кисель из муки / un fel de mîncare din făină de grîu, tarana
taranmaa
расчёсываться, причёсываться / a se pieptăna
taranmış
1) расчёсанный, причёсанный / pieptănat
2) чёсаный (о шерсти); трёпаный (о льне) / dărăcit
    taranmış yapaa чёсаная шерсть / lînă dărăcită
tarantı
1) волосы, вычесанные из головы / păr luat pe pieptene în timpul pieptănatului
2) очёски / pieptănătură, pieptănături
tarapáşka
уст. плужок, культиватор с тремя сошниками (для обработки междурядий) / arh. plug uşor, cultivator cu trei brăzdare (pentru prelucrarea semănăturilor între rînduri)
127taraş
taraş
1) остатки после сбора урожая (обычно винограда) / ceea ce rămîne după strîngerea recoltei (îndeosebi a poamei), rămăşiţele recoltei
    taraş toplamaa подбирать остатки после сбора урожая / a aduna resturile rămase după strîngerea recoltei
2) прочёсывание (местности) / scotocire, cercetare în lung şi în lat (a unui anumit loc)
taraşlamaa
1) перерыть, перешарить / a răscoli; a căuta pretutindeni
2) рыскать / a umbla (în căutare de hrană)
3) прочёсывать местность / a scotoci, a cerceta în lung şi în lat (un loc)
taraşlamak
1) сбор остатков урожая / strîngerea resturilor de recoltă
2) см. / v. taraş 2)
taratmaa
1) заставить (велеть) чесать (расчёсывать, причёсывать) / a pune să pieptene, să dărăcească
    yapaa taratmaa отдать прочесать шерсть / a da lîna la dărăcit
2) проиграть / a pierde
131taraz
taraz
терас (сорт винограда) / teras (soi de poamă), terasă, teraz, tireaz
132targa
tárga
1) тачка / roabă
2) носилки / targă; san. brancardă
133tarif
tarif
тариф; тарифный / tarif; tarifar
    tarifä görä ödek оплата согласно тарифу / salarizare (efectuată) conform tarifului, plată (remuneraţie, retribuire) în conformitate cu tariful
tarifikáţiya
тарификация / tarifare, stabilirea, fixarea tarifului
135tarla
tarla
поле, пашня; участок земли / cîmp, lan, ogor, arătură, ţarină; lot, parcelă de pămînt
    ◊ tarla zambaa бот. полевая лилия, дикий ирис / bot. crin sălbatic, stînjenel
    tarla kuşu жаворонок / ciocîrlie, ciocîrlan
136tasma
tasma
кожаный шнурок; тесьма; ремешок / şiret de piele; cureluşă
    ◊ tasmaya çıkarmaa a) неумело распорядиться / a da dispoziţie fără pricepere
        б) уничтожить, растоптать, сжить со света / a distruge, a nimici; a călca în picioare; a omorî cu zile
137taş
taş
камень; каменный / piatră; de, din piatră
    taş (taştan) aul каменный забор / gard de piatră
    taş direk, dikili taş каменный столб; обелиск / stîlp de piatră; obelisc
    taş olásın! бран. чтоб ты превратился в камень! / peior. să te prefaci în piatră!
    ◊ böbrek taşları камни в почках (болезнь) / calcul, pietre la rinichi (boală)
    taş gibi как камень / ca piatra
    taş atmaa забросать камнями / a arunca cu pietre, a bate pe cineva cu pietre
    taş çıkarmaa перетрудиться, переутомиться / a obosi tare, a munci prea mult
    taş çatlasa! хоть тресни! / să crape pietrele!
    gök taşı хим. медный купорос / chim. piatră-vînătă (sulfat de cupru)
    taş ürekli бессердечный / fără inimă; fără milă; nemilos; crud; necruţător
138taşak
taşak
анат. яички (мужские) / anat. testicule (bărbăteşti)
taşaklı
имеющий яички / cu testicule, care are testicule
taşçı
каменщик, каменотёс / pietrar, cioplitor în piatră
taşımaa
1) носить, переносить; тащить / a duce, a trece, a muta, a transpora; a tîrî, a trage, a purta
2) возить, перевозить / а transporta, a căra
3) носить, одеваться / a purta, a se îmbrăca
    rúba taşımaa носить платье / а purta îmbrăcăminte, a purta rochie (o rochie)
taşınmaa
1) перебираться, переселяться / a se muta, a-şi muta locul, a-şi schimba domiciliul, a se strămuta
2) быть ношенным, носиться / a fi purtat
taşırmaa
лить через край, переливать / a vărsa peste măsură, a turna peste măsură
taşıtmaa
1) заставить (велеть) переносить (перетаскивать) / а pune să mute, să ducă, să tîrască
2) заставить (велеть) перевозить / a pune să transporte, să care
3) заставить (велеть) носить (одежду) / a pune să poarte (haine)
taşıttırmaa
см. / v. taşıtmaa
taşıycı
носильщик / hamal
taşkın
переливающийся через край, вышедший из берегов; разлившийся / revărsabil, revărsat
    derä taşkın oldu река вышла из берегов / rîul s-a revărsat
taşlamaa
обкладывать камнем, мостить / a pietrui, a pava
taşlatmaa
заставить (велеть) мостить / a pune să pietruiască, să paveze
150taşlı
taşlı
каменный; каменистый / pietros; cu piatră
    taşlı toprak каменистая почва / sol pietros
    ◊ taşlı armut дикая груша / păr sălbatic, prăsad sălbatic (arbore), pară, prăsadă sălbatică (fructe)