терминов: 659
страница 1 из 14
1paa
paa
цена, стоимость / preţ; cost
    ne paaya olúrsa за любую цену; сколько бы не стоило / cu orice preţ; cit n-ar costa
    paa kurmaa (koymaa) назначать цену / а stabili preţul
    paa düümää торговаться / a negocia, a se tîrgui
    paaya kalkmaa подорожать / a se scumpi
    paaya duşmää дешеветь, падать в цене / a se deprecia, a se ieftini
paalı
ценный, дорогой; ценно, дорого / scump, de valoare, valoros, preţios
    paalı donak дорогое украшение / decorare, înfrumuseţare, podoabă, împodobire scumpă
    paalı ödemää дорого заплатить / а plăti scump
    dost paradan paalıdır погов. друг дороже денег / prov. prietenul e mai scump decît banii
paalılanmaa
повышаться в цене, дорожать / a se ridica în preţ, a se ridica, a se mări (despre preţuri), a se scumpi
paalılaşmaa
см. / v. paalılanmaa
paalılık
дороговизна / scumpete
    yaşamak paalılıı дороговизна жизни / scumpetea vieţii
paasız
1. за бесценок, даром / fără preţ; fără valoare; foarte ieftin, pe un preţ de nimic; gratis
2. перен. бесценный, неоценимый / figurat scump, de mare valoare; drag, iubit
    paasız baaşış бесценный дар / cadou (dar) scump, de mare valoare
paasızlandırmaa
обесценивать / a deprecia, a devaloriza
paasızlanmaa
обесцениваться / a se deprecia, a se devaloriza
paasızlatmaa
см. / v. paasızlandırmaa
paasızlık
низкие цены, дешевизна / preţuri scăzute, ieftinătate
11paça
paça
I.
студень; заливное; холодец / piftie, răcituri
    horoz paçası холодец из петуха / răcituri de cocoş
II.
штанина / crac (despre pantaloni)
paçalı
1) с широкими штанинами / cu cracii pantalonilor largi
2) со шпорами (о птицах) / cu pinteni (despre păsări)
paçalık
субпродукт (для студня) / producte (care servesc la pregătirea răciturilor, piftiei)
paçávra
тряпка (кухонная); пакля / cîrpă, petică (de bucătărie); cîlţi
15paçka
páçka
пачка; коробка / pachet; cutie
    bir páçka sı́rnik коробка спичек / o cutie de chibrituri
    páçka-páçka пакетами; пачками / în pachete, în cutii, în teancuri
padişaa
царь, государь, монарх; султан, падишах / rege, suveran, monarh, împărat; sultan, padişah
padişáaka
царица, государыня / regină, împărăteasă, suverană
padişaalık
царство, государство; страна / regat, împărăţie, ţară, stat
    padişaalık etmää царствовать, управлять страной (государством) / а domni, a conduce un stat, o ţară
padişah
см. / v. padişaa
padişáhka
см. / v. padişáaka
padişahlık
см. / v. padişaalık
22pafos
páfos
пафос / patos, emfază
23pagın
pagın
неверующий; атеист / păgîn; necredincios (în dumnezeu); ateist
24pagon
pagon
погон / epolet
    ofiţer pagonnarı офицерские погоны / epoleţi de ofiţer
25pahta
pahta
металлическая пряжка / cataramă de metal
26pak
pak
1) чистый, опрятный, аккуратный; чисто, опрятно, аккуратно / curat, îngrijit, cu acurateţe
    içersi pak в доме чисто / în casă e curat
2) чистый, отчётливый (о звуках); чисто, отчётливо / curat, clar
    pak séslän чистым голосом / cu voce curată
3) честный, порядочный; честно, порядочно / cinstit; onest
    pak adam честный человек / om cinstit, om onest
4) искренний, правдивый; искренне, правдиво / sincer; corect
    pak ürekli чистосердечный / sincer, franc, deschis
27paket
paket
пакет / pachet, colet
    paket yapmaa упаковать / a împacheta, a ambala
paketlemää
упаковать / a împacheta, a ambala
    kiyatları paketlemää упаковать книги / a împacheta cărţile, a ambala cărţile
paklamaa
1) чистить, очищать / a curăţi; a lustrui; a peria; a lua coaja
2) обманывать / a înşela, a păcăli
    o beni pakladı он меня обманул / el m-a păcălit, m-a amăgit
3) обворовывать / a fura pe cineva
paklanmaa
1) очищаться, быть очищенным / a se curăţi; a fi curăţit
2) обмануться; быть обманутым / a se înşela, a se păcăli; a fi înşelat, păcălit
paklatmaa
1) заставить (велеть) вычистить (очистить) / а pune, a obliga să cureţe
2) заставить (велеть) обмануть / а pune să înşele, să păcălească
paklık
1) чистота, опрятность, аккуратность; порядок / curăţenie; ordine
    paklık — saalıın yardımcısı погов. чистота — залог здоровья / prov. curăţenia e garanţia sănătăţii
2) невиновность / nevinovăţie, inocenţă
33pakt
pakt
пакт / pact; tratat
    yardımcılık paktı пакт о взаимопомощи / pact de asistenţă mutuală, pact de ajutor mutual
34pala
pála
половик, дорожка / covoraş, preş
    ◊ pála aazlı а) сквернослов / spurcat la gură, care spune vorbe urîte
        б) ротозей, разиня / gură-cască, căscăund
palaçor
неаккуратный, грязный; грязнуля / neglijent, murdar, pătat; soios
palamída
бот. осот род сорной колючей травы / bot. pălămidă
pála-párta
редко шмутки, тряпьё / rar. cîrpe, boarfe, zdrenţe, petice
    al pála-pártalarını da git возьми свои шмутки и иди / ia-ţi boarfele, cîrpele şi du-te, cară-te
38palata
paláta
палата / sală, salon
    bólníţa palátası больничная палата / sală de spital
    ◊ Kiyat palátası Книжная палата / Camera cărţii
palatar
настенный коврик / covoraş de perete, păretar
palávra
выдумки, враньё, небылицы / palavre, minciuni; scornituri, braşoave
    palávra annatmaa рассказывать небылицы / a îndruga (la) verzi şi uscate, a spune cai verzi pe preţi
palávracı
болтун; враль / palavragiu, flecar, limbut; mincinos
paldım
уст. сбруя / arh. hamuri, harnaşament
43pali
pali
щенок, маленькая собачка, собачонка / ţînc, căţel, căţeluş
44palma
pálma
пальма; пальмовый / palmier; de palmier
    kokos pálması кокосовая пальма / cocotier
palmaç
уст. человек, не имеющий инвентаря (для обработки земли) / arh. pălmaş
46palto
palto
пальто / palton
pámätnik
памятник / monument
pamflet
памфлет / pamflet
pam-pam-pamucan
бот. одуванчик / bot. păpădie
50pamuk
pamuk
1) хлопчатник (куст) / bumbac (tufă)
    pamuk fidanı хлопчатник / bumbac
    pamuk tarlası хлопковая плантация / plantaţie de bumbac
2) хлопок; вата; хлопковый; ватный / bumbac; vată; de, din bumbac; de, din vată
    pamuk bezi хлопчатобумажная ткань / ţesătură de bumbac; stambă
    ◊ pamuk gibi очень мягкий (о волосах) / foarte moale (despre păr)