Гагаузско-русско-румынский словарь

В основу словаря, который вы держите в руках, положен ГАГАУЗСКО-РУССКО-МОЛДАВСКИЙ СЛОВАРЬ (авторы: Г. Гайдаржи, Е. Колца, Л. Покровская, Б. Тукан - Москва, 1973). Кроме этого, использованы другие словари, книги, фольклорные сборники.

Elinizdeki sözlüün temelinä koyuldu ГАГАУЗЧА-РУСЧА-МОЛДОВАНЖА ЛАФЛЫК (avtorlar: G. Gaydarji, E. Kolţa, L. Pokrovskaya, B. Tukan - Moskva, 1973). Bundan kaarä, kullanıldı başka sözlüklar, kiyatlar, folklor toplumnarı.

Prezentul dicţionar derivă, în parte, din ДИКЦИОНАРУЛ ГЭГЭУЗ-РУС-МОЛДОВЕНЕСК (autori: G. Gaidarji, E. Kolţa, L. Pokrovskaya, B. Tukan - Moscova, 1973). De asemeni au fost utilizate şi consultate alte surse bibliografice cu caracter enciclopedic, lucrări lexicografice, texte folclorice.

Gagauzça-rusça-romınca sözlük = Гагаузско-русско-румынский словарь = Dicţionar găgăuz-rus-român / Fundaţia pentru susţinerea şi dezvoltarea ştiinţei şi culturii găgăuzilor "CAINAC"; alcăt. P. Cebotari, I. Dron. - Ch.: PONTOS, 2002 (FEP Tipografia Centrală). - 740 p.

ISBN 9975-902-54-5

811.512/165'374.823=161.1 = 135.1

Кол-во терминов: 12195
Кол-во страниц: 244