терминов: 189
страница 1 из 4
1o
o
мест.
1) личн. он; она; оно / pron. el; ea
2) указ. этот; эта; это; тот; та; то / acest; aceasta; acel, acea
    onun а) его; её / al lui, al ei
        б) этого, того / al acestuia, al aceluia
    ona а) ему / lui, ei
        б) этому, тому / acestuia, aceluia
    onu a) его, её / pe el, pe dînsul, pe ea, pe dînsa
        б) этого, того, эту, ту / pe acesta, pe acela, pe aceasta, pe aceea
    onda а) в нём, в ней; у него, у неё / în el, în ea, la el, la ea
        б) в этом, в том, в той / în acest, în aceasta, în acel, în acea
    ondan а) от него, от неё / de la el, de la ea
        б) от этого, от того, из этого, из того / din acesta, din aceasta
    ondan da… оттого и…, потому и… / de aceea şi…
    onun için a) для него / pentru el
        б) потому / de aceea
    ondan sóra а) после него / după el
        б) после этого (того) / după aceasta, aceea
obáda
обод (колеса) / obadă
obaltmaa:
    obaltmaa gözlerini выпучить глаза / a holba ochii, a bulbuca ochii
4oban
oban
озерко дождевой (талой) воды (образующегося в русле бывшей реки) / mic lac format din apă de ploaie sau din zăpadă în albia unui rîu dispărut
    cılk oban омут / bulboană, vîrtej, vîltoare, bulboacă
óblast
область; областной / regiune, ţinut; regional, de regiune, ţinutal
obligáţiya
облигация / obligaţie
oblon
1) ставень, ставни; ставни / oblon (la fereastră)
2) уст. дощечки (надевавшиеся на крылья ветряной мельницы) / arh. scîndurele (fixate pe aripile morii de vînt)
observatóriya
обсерватория / observator astronomic
obşçejítiya
общежитие / cămin
    student obşçejítiyası студенческое общежитие / cămin studenţesc
10obur
obur
см. / v. hobúr
11obyekt
obyekt
объект / obiect, lucru
obyektiv
I.
объектив / obiectiv
    fotoaparat obyektivi объектив фотоаппарата / obiectivul aparatului de fotografiat
II.
объективный / obiectiv
    yaşamanın obyektiv zakonnarı объективные законы жизни / legile obiective de viaţă, ale vieţii
13ocak
ocak
1) очаг, топка / cămin, vatră
2) деревянная палка для проталкивания топлива в печь / vătrar, vătrai
3) дымоход / horn, bageac, hogeac, canal de fum
4) род, семья / ginte, neam, soi, gen, familie
    boba ocaa родной дом / casă părintească
ocakçı
трубочист / coşar, hornar
ocaklık
1) кухонная печь / sobă de bucătărie
    ocaklık taşı камень, который закрывает отверстие печки / gurar de piatră (la sobă, cuptor)
2) дымоход, дымовая труба / coş, horn, canal de fum, hogeac, bageac
16oda
oda
комната / cameră, odaie
17odalı
odalı:
    üçodalı kvartíra квартира из трёх комнат, трёхкомнатная квартира / apartament cu, din trei camere
18odun
odun
1) дрова; дровяной / lemne; lemnos, de lemne
    bir kucak odun охапка дров / un braţ de lemne
2) полено / bucată de lemn tăiat
    odun nacaa колун / topor pentru despicat, topor despicător, secure
3) прям. и перен. пень, чурбан / butuc, prostănac
19oduncu
oduncu
дровосек / tăietor de lemne
odunculuk
занятие дровосека / ocupaţia tăietorului de lemne
odunnuk
1) куча дров; поленница / grămadă de lemne; stivă de lemne
2) дровяной сарай / magazin de lemne, şopron (pentru lemne)
22of
of
межд. возглас, выражающий чувство боли, усталости ох / interj. of!
ofiţer
офицер / ofiţer
ofiţiant
официант / chelner, ospătar
ofiţiántka
официантка / chelneriţă, ospătăreasă
oflamaa
охать, вздыхать / а ofta, a suspina, a geme, a-i duce dorul cuiva
oflamak
оханье, вздохи / oftat, văicăreală, suspine
28oftiga
óftiga
чахотка, туберкулёз / oftică, ftizie, tuberculoză
29oglan
oglan
фольк. парень, паренёк / folc. flăcău, flăcăiandru (regional), flăcăuan
30ok
ok
1) дышло / oişte
2) стрела / săgeată
3) редко луч / rar. rază
    güneşin okları лучи солнца / razele soarelui
31oka
oka
уст. / arh.
1) ока (мера веса, равная 1 кг 225 г) / оса (unitate de măsură egală cu 1 kg 225 g)
    büük oka большая ока (равна 1 кг 225 г) / ocaua mare (egală cu 1 kg 225 g)
    küçük oka малая ока (равна 1 кг) / ocaua mică (egală cu 1 kg)
2) деревянный безмен / balanţă romană de lemn
3) глиняный кувшин (вместимостью 1 литр) / ulcior de lut (cu o capacitate de 1 l)
32okadar
ókadár
столько, в такой степени, настолько, так / atît, aşa, în aşa măsură, într-atît, în aşa grad
okadarádan
настолько / într-atît, în aşa grad, atît, în aşa măsură
okadárki
но, однако, только / dar, însă, totuşi, ş-asta-i una!, na-ți-o bună!, numai
35okean
okean
океан; океанский / ocean; oceanic, de ocean
    okean gemisi океанский пароход / vapor oceanic, corabie oceanică; transatlantic
36oklava
okláva
скалка (для раскатывания теста) / făcăleţ
37okol
okol
загон (для скота) / ocol, obor de vite
38okolcu
okolcu
1) скотник (на ферме); овчар / văcar, oier, îngrijitor de vite
2) загонщик (при облаве на зверя) / gonaci (la vînătoare), hăitaş
39okrug
ókrug
округ / district, regiune
    seçim ókrugu избирательный округ / district electoral
oktä́bri
октябрь; октябрьский / octombrie; din octombrie
41oku
oku
1) см. / v. okumak
2) уст. молебен / arh. rugă, rugăciune
3) учение / învăţătură
    okuya vermää отдать в учение / a da la învăţătură
42okumaa
okumaa
1) читать / a citi
2) назначать / a numi
3) уст. освящать (чтением молитвы); заговаривать / arh. a sfinţi (prin citirea rugăciunilor); a descînta
4) учиться / a învăţa, a se învăţa, a studia
43okumak
okumak
чтение / citire
    okumak kiyadı книга для чтения / carte de citire
okunmaa
1) читаться; быть прочитанным / a se citi; a fi citit
2) ворчать, бормотать (про себя) / a mormăi, a bodogăni
3) уст. читать молитву для роженицы (на сороковой день после родов) / arh. a-i citi rugăciune unei lăuze (în ziua a patruzecea după naştere)
okunmuş
1) прочитанный / citit
2) освящённый, заговорённый / sfinţit, descîntat
    okunmuş sucaaz святая водица / agheazmă, apă sfinţită
    okunmuş ateş освящённый огонь (приносимый в дом из церкви в великий четверг) / foc sfinţit (adus de la biserică în Joia Mare)
okupant
оккупант / ocupant, cotropitor, invadator
okupáţiya
оккупация; оккупационный / ocupaţie, ocupare, cotropire, invazie; de ocupaţie; de cotropire
okutmaa
1) заставить (велеть, дать) читать / a impune, a oferi, a pune să citească
2) заговаривать (от сглаза, болезни и т. п.) / a descînta
    ◊ okutmaa kendini отпускать грехи / a ierta păcatele
okuyucu
читатель / cititor
50olacak
olacak
возможный, осуществимый / posibil, realizabil
    olacak iş diil это невозможное дело / e un lucru imposibil, irealizabil
    ◊ olacak oldu что было, то сплыло; что сделано, того не воротишь / ce a fost, s-a dus; ce s-a dus, nu se va mai întoarce