терминов: 719
страница 15 из 15
türümää
обживаться, привыкать / a se obişnui, a se deprinde, a se adapta; a se acomoda
tütmää
1) дымить, коптить; дымиться / a fumega, a scoate fum, a face fum, a afuma
2) убраться восвояси, улизнуть / a-și lua tălpăşiţa, a se căra, a o șterge, a spăla (a şterge) putina
703tütün
tütün
1) табак; табачный / tutun; de tutun
    tütün fábrikası табачная фабрика / fabrică de tutun
    tütün içmää (çekmää) курить табак / a fuma tutun
2) дым; дымовой / fum; de fum
tütüncü
1) табаковод / cultivator de tutun, specialist în cultivarea tutunului
2) курильщик; курящий / fumător
tütüncülük
табаководство / cultura tutunului
tütünnemää
дымить, коптить, окуривать; испускать копоть / a scoate fum, a face fum, a afuma; a fumega, a împrăştia funingine
tütütmää
дымить / a fuma
tütüzlemää
1) окуривать / a afuma, a dezinfecta prin fum
2) коптить / a afuma
tütüzlemäk
1) окуривание / afumare, dezinfectare prin fum
2) копчение / afumare
tütüzlenmää
1) окуриваться, окутываться дымом / a se afuma, a se dezinfecta prin fum
2) коптиться, быть копчёным / а se afuma; a fi afumat
tütüzletmää
см. / v. tütüzlemää
tütüzlü
1) окуренный / dezinfectat prin fum
2) копчёный / afumat
713tüü
tüü
I.
межд. выражает удивление, недовольство, сожаление фу / interj. pfi!, ptiu!
II.
перо; пух, пушок; волосок; шерсть; перьевой; пуховый; волосяной; шерстяной / pană; puf; păr; lînă; de pană; de puf; de păr; de lînă
    kaaz tüüyü гусиный пух / puf de gîscă
    tüü döşek перина / saltea de pene sau de puf
    tüü atmaa линять (o животных, птицах) / a pierde, a schimba părul, lînă; a lepăda penele; a năpîrli
tüücääz
пушинка, перышко / fir de puf, fulg (de zăpadă), pănuță, pană mică
tüülanmaa
сокрушаться, ахать, охать / a se întrista, a se mîhni, a se amărî; a tot exlama «ah» (de durere, mirare etc.), a se văicări
tüülanmak
сокрушение, аханье, оханье / întristare, mîhnire, amărîre; exlamare «ah» (de durere, mirare etc.), văicăreală
tüülenmää
покрываться пухом (пушком, перьями, волосами, шерстью) / a se acoperi cu puf (cu păr, cu lînă), a-i creşte puful, părul, lîna
tüülü
пушистый; волосатый; покрытый пухом (перьями, волосами, шерстью) / pufos, păros; acoperit cu puf (pene, păr, lînă)
    tüülü naanä мята пушистая / mentă (izmă) pufoasă
    ◊ tüülü boba название полевого цветка / denumirea unei flori de cîmp
tüüsüz
1) без пуха; без перьев; без волос; без шерсти / fără puf, fără pene; fără păr, fără lînă
2) молодой; молокосос / tînăr, tinerel; mucos, imberb, puşti