терминов: 178
страница 1 из 4
zaabit
1) начальник, шеф; хозяин / şef, stăpîn
2) уст. властитель, властелин / arh. stăpîn, suveran, stăpînitor
3) уст. офицер / arh. ofiţer
    zaabit yardımcısı денщик / ordonanţă
zaabitlär
начальство / direcţie, conducere, autorităţi
zaabitlik
1) положение начальника (шефа, хозяина) / şef, stăpîn
2) уст.> власть, владычество, господство / arh. domnie, dominaţie, stăpînire
    zaabitlik etmää властвовать, господствовать / a stăpîni, a domni
zaamet
1) забота, беспокойство / grijă, nelinişte, tulburare, agitaţie
    yóktu zaametim! вот не было заботы! / asta mai lipsea!
    diil benim zaametim не моя забота, не моё дело / asta nu-i grija mea, asta nu mă priveşte
    bu artık benim zaametim! это уже моя забота! / despre asta mă voi îngriji eu!, lasă asta pe mine!
    zaamet etmää беспокоиться, заботиться / a avea grijă, a purta de grijă
    sáyma zaametini! не посчитай за труд, сделай одолжение! / fii bun, te rog! fă-mi serviciul!
2) труд / muncă
    çok zaamet koymaa вложить много труда во что-либо / a depune multă muncă în ceva
zaametçi
работник, труженик; сотрудник / muncitor, truditor; colaborator
zaametli
заботливый, беспокойный; заботливо, беспокойно / grijuliu; cu grijă, cu solitudine
    zaametli boba заботливый отец / părinte grijuliu
    zaametli büütmää заботливо растить кого-что-либо / a creşte cu grijă
zaametsiz
беззаботный, беззаботно / fără de griji, nepăsător; fără de grijă, cu nepăsare
    zaametsiz yaşamaa жить беззаботно / a trăi fără griji, cu nepăsare
zaametsizlik
отсутствие забот, беззаботность, беспечность / lipsă de griji, nepăsare
zaarä
продукты, заготовленные впрок (главным образом соленья, овощи) / alimente de rezervă (mai ales despre murături)
10zabun
zabun
худой, тощий / slab, hition
    zabun adam худой человек / om slab
    zabun yaanı тощее мясо / carne slabă, carne macră
zabunca
худощавый, щуплый / slăbănog, plăpînd
zabunnamaa
худеть, тощать / а slăbi
    zabunnamışın ты похудел / tu ai slăbit
zabunnamak
похудение / slăbire
zabunnatmaa
заставить похудеть, способствовать похудению / a face să slăbească, a contribui la slăbire
zabunnattırmaa
см. / v. zabunnatmaa
zabunnuk
худоба, худосочие, худощавость / slăbiciune fizică, extenuare, epuizare, înfăţişare uscăţivă
zadátka
см. / v. pey
18zafet
zafet
уст. угощение / ospătare, tratare
    zafet kurmaa устроить угощение (пир) / a da, a organiza о masă, un banchet
19zahra
zahra
см. / v. zaarä
zaklöpka
заклёпка / nit
zaklöpkalamaa
заклёпывать / а nitui
22zakon
zakon
закон / lege
    zakona görä по закону, законно / conform legii, după lege; legitim
    zakona karşı а) против закона / contra legii
        б) противозаконный; противозаконно / ilegal, în contradicţie cu legea
    zakonu bozmaa нарушать закон, переступать закон / a încălca legea
    zakon çıkarmaa издавать закон / a promulga, a scoate o lege
    zakon çıkaran а) законодатель / legiuitor
        б) законодательный / legislativ
    zakon çıkaran organ законодательный орган / organ legislativ
zakónca
по закону, законным образом, законно / după lege, conform legii, legal, legitim
zakoncu
законник; законопослушный человек / legist, persoană care respectă legile
zakonnaşmaa
узакониваться, быть утверждённым на законном основании / a se legifera, a se legaliza
zakonnaştırmaa
узаконивать, придавать законную силу, утверждать на законном основании / a legifera, a legaliza, а afirma (a confirma) în corespundere cu legile în vigoare
zakonnaştırmak
узаконение / legiferare, legalizare
zakonnu
1) законный; законно / legitim, legal
2) закономерный; закономерно / conform legii, (în mod) regulat, firesc
zakonsuz
незаконный, беззаконный; незаконно, беззаконно / nelegitim, ilegal, nelegal, (în mod) ilicit
    zakonsuz iş незаконное дело / lucru ilegal, nelegitim
    zakonsuz kavramaa захватить незаконно / a ocupa, a-şi însuşi ilegal
zakonsuzluk
беззаконие / ilegalitate, fărădelege, nelegiuire
31zal
zal
зал / sală
    oyun zalı игорный зал / sală de jocuri
32zala
zála
см. / v. zal
33zaman
zaman
1) время / vreme, timp
    zamanında вовремя, своевременно / la timp oportun
    bir zaman однажды / odată
    ne zaman geldi! какое время наступило! / ce vreme a venit!
    о zaman zordu! то было тяжёлое время / а fost timp greu
    gelecek zaman грам. будущее время / gram. timpul viitor
    geçmiş zaman грам. прошедшее время / gram. timpul trecut
    şindiki zaman грам. настоящее время / gram. timpul prezemt
2) срок, пора / termen, răgaz, durată, timp
    geldi zamanı пришла его пора / a venit timpul lui
    zaman hayır olsun! добрый день! (приветствие) / bună ziua! (salutare)
zamannếêrsınız!
см. / v. zaman hayır olsun!
zamázka
замазка / chit
    zamázka urmaa промазать замазкой / a unge cu chit, a chitui
zamazkalamaa
промазать замазкой / a chitui
37zambak
zambak
1. синий / albastru
2. бот. ирис, петушки / bot. iris, stînjenel
38zanaat
zanaat
занятие, ремесло; специальность / ocupaţie, meşteşug, meserie
    zanaat edenmää (kazanmaa) приобретать ремесло (специальность), овладевать специальностью / a căpăta о meserie, a deveni meseriaş
    ne zanaatın var? ты чем занимаешься, какая у тебя профессия? / (dumneata) cu ce te ocupi?, (dumneata) ce meserie ai?
zanaatçı
ремесленник / meşteşugar, meseriaş
zanaatlaşmaa
заниматься / a se ocupa, a se îndeletnici
    néylän zanaatlaşếrsın? чем занимаешься? / cu ce te ocupi?, cu ce eşti ocupat?
zanayat
см. / v. zanaat
42zap
zap
управа / dreptate
    bulacam bän ona zap я найду на него управу / voi găsi eu ac de cojocul lui
    ona yok zap на него нет управы / nu-i poţi veni de hac
    zap etmää см. / v. zapetmää
zápanki
запонка / buton de guler sau de manşetă
    zápankilär запонки / butoane
zapartak
яйцо-болтун / ou fără bănuţ, ou limpede
45zapas
zapas
запас / rezervă
    zapas için про запас, запасной / de rezervă
    zapas hazırlamaa готовить про запас, запасать, запасаться / a face rezerve, a se aproviziona
zapetmää
1) управлять / a stăpîni, a conduce
    zapetmää büük padişaalıı управлять большим государством / a conduce, a cîrmui un stat mare, o ţară mare
2) управляться, справляться / a se conduce, a reuşi; a o scoate la capăt, a se interesa
    zapedä́meyecän bu sürüyü ты не управишься с этим стадом / tu n-ai s-o scoţi la capăt cu turma asta
    gǘcülä zapettim kendimi я еле (едва) сдержал себя / de abia m-am stăpînit, de abia m-am reţinut
47zaplı
zaplı
разумный, понятливый / înţelept, deştept, cuminte
    zaplı cuvap разумный ответ / răspuns raţional, rezonabil
    zaplı can разумное существо / fiinţă raţională
zapsız
1) предоставленный самому себе, без присмотра, без надзора; распущенный / lăsat de capul lui, fără supraveghere, destrăbălat, desfrînat
    zapsız hayvannar скот без присмотра / vite lăsate de capul lor, vite fără stăpîn
2) бесхозяйственный / lipsit de spirit gospodăresc, nepractic
    zapsız kullanmak бесхозяйственное отношение / atitudine negospodărească, lipsită de spirit gospodăresc
3) неудержимый, неукротимый / neînfrînat, nesupus, impetuos, năvalnic, nestăvilit, care nu poate fi condus
    by beygir zapsız этот конь с норовом / calul acesta este nărăvos, nărăvaş
    maşína zapsız kaldı машина стала неуправляемой / maşina a devenit nemaniabilă, nedirijabilă
zapsızlık
1) бесхозяйственность / lipsă de spirit gospodăresc
2) распущенность, бесстыдство / neruşinare, desfrîu, destrăbălare
50zapt
zapt
см. / v. zap