терминов: 719
страница 2 из 15
talantsız
неспособный, бездарный; бесталанный / incapabil, fără talent, lipsit de talent, netalentat
52talaz
talaz
волна / val, talaz
talazlanmaa
1) покрываться волнами, становиться волнистым / a se acoperi cu încreţituri, cute, valuri, a deveni ondulat
2) колыхаться / a se legăna
talazlı
волнистый / în valuri, ondulat
    talazlı saçlar волнистые волосы / păr ondulat
55talent
talent
см. / v. talant
talentli
см. / v. talantlı
talentsiz
см. / v. talantsız
58taler
taler
уст.
1) деревянная тарелка / arh. strachină de lemn, taler
2) шляпка подсолнуха / pălăria răsăritei, florii-soarelui
59taliga
talíga
повозка, телега, подвода / căruţă, trăsură
    talíga tekerlää колесо телеги / roata căruţei, roata trăsurii
talígacı
ездовой, возница / căruţaş, vizitiu
talígacık
тележка / cărucior, căruţă mică
62taliya
táliya
талия / talie
63talk
talk
тальк / talc
talmaç
толмач, переводчик / traducător, translator
talmaçlamaa
переводить / a traduce, a transla
talmaçlı
переведённый / tradus, translat
67talon
talon
талон / talon, bon
68tamaa
tamaa
см. / v. tamah
69tamah
tamah
жадный, алчный; жадно, алчно / lacom, avid; cu lăcomie, cu aviditate
    tamah olmaa a) быть жадным, жадничать / a fi lacom, a fi avid, a se lăcomi
        б) завидовать / a invidia
    tamah bir vakıt dóymêêr посл. жадный никогда не насытится / prov. lacomul niciodată nu se satură (nu se va sătura)
tamahker
см. / v. tamah
tamahkerlik
см. / v. tamahlık
tamahlık
1) жадность, алчность / lăcomie; aviditate
    tamahlık etmää жадничать / a se lăcomi
    tamahlık adamı kaybeder посл. жадность губит человека / prov. lăcomia strică omenia
2) зависть / invidie
73tamam
tamam
см. / v. taman
74taman
taman
1. готовый, законченный; полный, целый; комплектный / pregătit, terminat; deplin; întreg; tot, în întregime, integru, complet
2. как раз, прямо; сполна; совсем / întocmai, exact; cu totul; pe deplin
    taman islää впору, как раз / tocmai bine, exact cum trebuie
    taman-taman точь-в-точь / exact, întocmai, aidoma, leit
tamannamaa
1) выполнять, осуществлять / a înfăptui, a realiza
2) заканчивать, завершать / a termina, a sfîrşi
3) исполняться / a se împlini
    büün tamannadım irmi yaşımı сегодня мне исполнилось двадцать лет / astăzi am împlinit vîrstă de douăzeci de ani
tamannanmaa
1) выполняться, осуществляться / a se înfăptui, a se realiza
2) заканчиваться, завершаться / a se termina, a se sfîrşi
tamannık
грам. дополнение / gram. complement
    dooru tamannık прямое дополнение / complement direct
    kıynaş tamannık косвенное дополнение / complement indirect
tamazlık
см. / v. tamızlık
79tambur
támbur
ж.-д. тамбур / culoar (la vagoane)
tamburína
муз. тамбурин / muz. tamburină
tamızlık
1) племя; племенной / rasă; de rasă, de prăsilă
    tamızlık hayvannarı племенной скот / animale de prăsilă
    tamazlık brakmaa оставить на развод (на племя) / a lăsa de prăsilă
2) род, порода / trib, gintă, seminţie; rasă
    insan tamızlıı род людской / seminţie omenească
tamójnä
таможня; таможенный / vamă; de vamă, vamal
tamöjnik
таможенник / vameş
84tampon
tampon
тампон / tampon
85tango
tángo
танго / tango
tanıklı
знающий, осведомлённый; знаток / cunoscător, ştiutor, informat, competent, versat
tanılmaa
см. / v. tanışmaa
tanımaa
узнавать, распознавать; знать; быть знакомым / a cunoaşte; a şti; a fi cunoscut
tanınmaa
см. / v. tanışmaa
tanınmış
известный; признанный, авторитетный / cunoscut; recunoscut, cu autoritate, de mare autoritate, demn de încredere
tanış
знакомство / cunoştinţă, cunoaştere, cunoştinţe
tanışık
1) знакомый, известный / cunoscut, ştiut
2) знакомый с чем-л., осведомлённый о чём-л. / cunoscut de ceva, competent, versat
tanışılmaa
см. / v. tanışmaa
tanışılmadık
1) незнакомый, неизвестный / necunoscut, neştiut
2) незнакомый с чем-л., неосведомлённый о чём-л. / necunoscut cu ceva, necompetent
tanışmaa
знакомиться (друг с другом); узнавать (друг друга) / a face cunoştinţă; a se cunoaşte (unul pe altul)
tanışmak
знакомство / cunoştinţă, cunoştinţe, cunoaştere
tanıtmaa
1) дать знать о чём-л. / a da de ştire
2) познакомить / a face cunoştinţă cu, a-l prezenta pe cineva cuiva, a face cunoscut
98tank
tank
танк; танковый / tanc; de tanc
    tank bölümü танковое подразделение / unitate de tancuri
99tanker
tánker
танкер / petrolier
tankétka
I.
воен. танкетка / milit. tanchetă
II.
лёгкая женская обувь (на утолщённой подошве); босоножки / încălţăminte uşoară (de sport); sandalete