терминов: 876
страница 1 из 18
1ba
ba
I.
межд. выражает желание напугать / interj. ba!
II.
союз то / ba
    ba … ba то … то / ba … ba
    ba ölä, ba bölä то так, то эдак / conj. ba aşa, ba nu-i aşa; ba aşa, ba altfel
III.
частица
1) да ну, неужели / particulă oare, ce spui
    ba olmamalı да ну? не может быть! / ce spui? nu poate fi!
2) обращение к мужчине / măi
2baa
baa
виноградник; виноградный; виноградарский / vie, podgorie; de vie; de viţă de vie; viticol
    baa yapraa виноградный лист / frunză de vie
    baa çıbıı виноградная лоза / viţă de vie
    baa böcää божья коровка / buburuză, vaca domnului
baacı
1) виноградарь / viticultor, podgorean
2) сторож на винограднике / paznic la vie, vier
baacılık
виноградарство / viticultură
    baacılık etmää заниматься виноградарством / a se ocupa cu viticultura
baalama
петля (на дверях, воротах, окнах) / balama, țâțână (la uşi, porţi, ferestre)
baalamaa
1) завязывать, связывать, привязывать, перевязывать; связывать / a lega, а înnoda, a uni; a bandaja; a ficsa
    düünük baalamaa завязывать узлы / a face noduri, a înnoda
    ◊ yaa (göbek) baalamaa тучнеть, толстеть / a se îngraşă
baalanmaa
1) завязываться, связываться; соединяться; быть завязанным (связанным, соединённым) / a se lega; a se uni; a se ataşa; a fi legat de ceva, de cineva
2) завязаться (о плодах) / a lega, a prinde rod (despre fructe, legume)
3) обязаться; взять обязательство / a-şi lua obligaţia, angajamentul
baalantı
1) в разн. знач. связь / relaţie, legătură
    çoktankı baalantılar давние связи / relaţii vechi, de demult
2) связка, пакет / legătură, mănunchi
3) бот. завязь / bot. ovar
4) обязательство / obligaţie, angajament
    ◊ yok hiç bir baalantı нет никакой связи (логики) / nu are nici o legătură, nu-i logic
baalar
виноградники, виноградные плантации / vii, podgorii
baalaşık
1. связанный; объединённый / legat cu cineva, de ceva; unit
2. уст. союзник / arh. aliat
baalaşma
грам. связь / gram. legătură; copulă
    cümledä lafların baalaşması связь слов в предложении / legătura cuvintelor în propoziţie
baalaşmaa
связываться; соединяться / a se lega; a se uni; a se asocia
baalaşmak
см. / v. baalaşma
baalatmaa
заставить завязать (привязать) / a pune să lege, să ataşeze
baalayıcı
грам. союз / gram. conjuncţie
16baalı
baalı
1) связанный, завязанный; привязанный / legat
2) перен. привязанный; зависимый / figurat legat; angajat; dependent
    baalı olmaa прям. и перен. быть связанным; зависеть / a fi legat; a depinde
baalılık
1) связь / legătură, relaţie
2) привязанность / afecţiune, dragoste
baamsız
независимый / independent
baamsızlık
независимость / independenţă
baarcık
деревянная накладка на оси телеги; балка / eclisă de lemn de la osia căruţei; grindă
baargan
крикливый, горластый; крикун / guraliv; mare de gură
baarındırmaa
вызывать крик (шум); заставлять кричать / а provoca gălăgie, tărăboi; a pune să strige
baarınmaa
1) поднимать крик, шум; кричать, орать / a face gălăgie; a striga
2) взывать о помощи / a chema în ajutor
baarış
крик, вопль / strigat, ţipat, gălăgie
    baarış kaldırmaa поднимать шум, кричать, шуметь / a face gălăgie, a striga, a face zgomot
baarışmaa
1) ругаться / a se certă, a se sfădi
2) перекликаться / a se chema (reciproc)
baarışmak
1) крик, вопль / strigăt, ţipăt, gălăgie
2) перекличка (друг с другом) / strigare, apel
27baari
baari
хоть, хотя бы, по крайней мере / barem, măcar, cel puţin
baarlicääm
см. / v. baari
baarmaa
1) кричать, реветь, орать / a striga, a răcni, a ţipa
    bütün seslän baarmaa кричать во всё горло / a striga în gura mare, cît te ţine gura
2) звать; окликать / a chema, a striga
3) обзывать / a porecli, a numi (jignitor)
4) бранить, ругать / а certa
baarmak
крик, шум, гам / strigăt, gălăgie, zgomot
baartmaa
заставить кричать (реветь, орать) / a face, a pune pe cineva să strige, să ţipe, să urle
32baas
baas
спор, пари / pariu, rămăşag
    baas(a) konmaa спорить, держать пари / a pune rămăşag, a paria
baaşış
1) подарок, дар / cadou, dar
    gençlerä baaşış подарок молодожёнам / cadou tinerilor căsătoriţi
2) вознаграждение, чаевые / recompensă, bacşiş
baaşışlanmaa
быть награждённым, премированным / a fi decorat, a fi premiat
baaşışlamaa
см. / v. baaşlamaa
baaşışlaycı
см. / v. baaşlaycı
baaşışlık
вещь, предназначенная для подарка; подарочный / destinat pentru cadou, ca dar; de dar, de cadou
    baaşışlık tükeni магазин подарков, сувенирный магазин / magazin de cadouri, de suvenire
baaşlamaa
1) дарить / a dărui, a dona
2) посвящать / a dedica, a consacra
    baaşlamaa kendini посвятить себя кому — чему-либо / a se consacra (cuiva sau unui lucru anumit)
3) прощать, миловать / a ierta, a graţia
baaşlanmaa
1) обещаться; быть обещанным / a fi făgăduit; a fi promis
2) посвящаться, быть посвящённым / a se dedica; a fi dedicat, consacrat
baaşlaycı
1) дарящий / care dăruieşte, care donează
2) щедрый / generos, darnic
baaşlı
1) дарёный, подаренный / dăruit, donat
    baaşlı işi kötülä́meerlär дарёному коню в зубы не смотрят / calul de dar nu se caută la dinţi
2) обещанный / promis
42baba
baba
см. / v. boba
babalık
см. / v. bobalık
bábiţa
несварение, расстройство желудка / indigestie
    babiţa olmaa получить расстройство желудка / a-şi strica stomacul
45babu
bábu
1) старуха / babă, femeie bătrînă
2) бабушка / bunică
3) уст. бабка, бабка-повитуха / arh. moaşă
4) желудок жвачных животных / stomacul rumegătoarelor
bábuluk
1) занятие повивальной бабки; акушерство / moşit
2) подарок для бабки-повитухи / cadou pentru moaşă
47baca
báca
дымоход, дымоходная труба / coş, horn, băgeac
    báca çekisi тяга в дымоходе / tragere (a fumului) în horn
    báca tütünsüz olmaz погов. нет дымохода без дыма / prov. nu există horn fără fum
bacacık
в разн. знач. ножка / picioruş
49bacak
bacak
1) нога / picior; çekmää
    bir bacak дать пинка, пнуть ногой / a da cu piciorul
2) ножка, подставка / picior (la un obiect), suport
    sofra bacaa ножка стола / piciorul mesei
bacaklı
1) имеющий какие-либо ноги / cu picioare; care are picioare
    buruk bacaklı кривоногий / cu picioarele strîmbe, crăcănat
2) длинноногий / cu picioarele lungi