терминов: 719
страница 7 из 15
tepindirmää
выводить из себя, раздражать, сердить / a scoate din fire pe cineva, a enerva, a supăra
tepinmää
1) топать, перебирать ногами; топтаться на месте / а tropoti, a se frămînta pe loc, a bate pasul pe loc
2) брыкаться; вырываться из рук; биться (в агонии) / a da, a azvîrli cu copitele; a se smulge, a se desprinde; a se zbate (în agonie)
3) быть вне себя; трястись (от гнева); метаться, бесноваться / a-şi ieşi din minţi, a tremura (de mînie); a se agita, a se zvîrcoli, a nu-şi găsi locul; a se înfuria
tepişmää
см. / v. tepmää
304tepmä
tepmä
пинок / ghiont
    tepmä çekmää (urmaa) дать пинка / а da un ghiont, a ghionti
tepmää
1) лягать, бить ногами / a bate, a lovi, a azvîrli cu copitele; a bate cu picioarele
2) переставать доиться (о корове) / a înţărca (despre vacă)
3) откатывать, отдавать в плечо (об оружии) / a da recul (despre armă)
306tepmäk
tepmäk
1) брыкание, лягание / azvîrlire, bătaie, bătaie din picioare
2) воен. откат, отдача в плечо (оружия) / milit. recul
tepremää
1) трястись, содрогаться (о земле) / a tremura, a se cutremura
2) вздрогнуть, встрепенуться / a tresări, a zvîcni
tepremäk
тряска, содрогание / zdruncinare, scuturare, hurducare, cutremurare
    er tepremesi землетрясение / cutremur de pămînt
teprenmää
см. / v. tepremää
    korkudan teprenmää содрогаться, трястись от страха / а se cutremura, a tremura de frică
tepreşmää
см. / v. tepremää
tepretmää
1) трясти, сотрясать / a zdruncina, a zgudui, a cutremura
2) сдвигать с места / а mişca din loc
312tepsi
tepsi
1) сковорода (медная или чугунная) / tigaie (de aramă sau fontă)
2) поднос / tavă, talger
3) противень / tavă (de gătit în cuptor)
    tepsi sini форма (для выпечки хлеба) / formă, tigaie (de copt pîine)
313ter
ter
пот / sudoare
    doksan dokuz sıra ter dökmää пролить девяносто девять потов / a vărsa nouăzeci şi nouă de sudori
    suuk ter холодный пот / sudoare rece
    ter-su içindä kalmaa облиться потом / a fi lac de sudoare, a-i curge şiroaie de sudoare
terapevt
терапевт; терапевтический / terapeut; terapeutic
    terapevt kabinedi терапевтический кабинет / cabinet terapeutic
terapíya
терапия / terapie
316terasa
terása
терраса / terasă
terbää
вожжи / hăţuri, frîu
    kayış terbää кожаные вожжи / hăţuri de piele
    terbeeleri sıkmaa а) натянуть вожжи / a strînge hăţurile
        б) перен. держать кого-л. в руках, не давать воли кому-л. / figurat a ţine pe cineva în mîini, a fi cu cineva sever, a nu da frîu liber cuiva
318terbi
terbi
см. / v. terbää
319terbiye
terbiye
воспитание / educare, educaţie
    terbiye etmää воспитывать / a educa
terbiyedici
воспитатель / educator
321terekä
terekä
хлеб (зерно) / pîine (grăunţe, cereale, grîne)
322terez
terez
обманутый муж, рогоносец / soţ înşelat, încornorat
323terezä
terezä
1) весы; безмен / cîntar, balanţă; balanţă romană, balanţă cu arc
    terezä dili стрелка весов / acul cîntarului
    terezedä çekmää взвешивать / a cîntări
2) перен. мера, степень / figurat măsură
    ◊ terezeyä urmaa взвесить, обдумать / a cîntări, а chibzui
terezeci
весовщик / cîntaragiu
325terezi
terezi
см. / v. terezä
teritóriya
территория / teritoriu
terlemää
1) потеть / a transpira, a asuda
2) сильно уставать, утомляться / a obosi tare, a se surmena, a se extenua, a se istovi, a se vlăgui
terletmää
заставить пропотеть, взмылить / a face pe cineva să transpire, să obosească; a-l face spumă
329terli
terli
потный, потливый / asudat, transpirat
330terlik
terlik
1) вязаные или суконные тапочки, шлёпанцы / papuci împletiţi sau de postav, tîrlic
2) потник / pătură de şa, harşa, valtrap
331termin
términ
термин / termen
terminológiya
терминология; терминологический / termonologie; terminologic
    terminológiya laflıı терминологический словарь / dicţionar terminologic
termómetra
термометр / termometru
334termos
térmos
термос / termos
335teror
teror
террор / teroare
terorist
террорист / terorist
teroristlik
терроризм / terorism
terorízma
терроризм / terorism
339ters
ters
1. изнанка; оборотная сторона чего-л. / dos, revers
    elin tersi тыльная сторона ладони / dosul palmei
2. 1) противоположный, обратный; вывернутый наизнанку / opus, contrar; invers, pe dos, întors pe dos
2) перен. неуравновешенный, своенравный; неуживчивый; своенравно / figurat dezechilibrat; încăpăţînat, capricios; nesociabil
3) норовистый (о лошади) / nărăvos (despre cai)
4) см. / v. tersinä
    ◊ tersim döndü я потерял ориентацию, я заблудился / eu am pierdut orientare, eu m-am rătăcit
    işlerim ters gider дела у меня не ладятся / treburile mele merg rău, anapoda
    ters bakmaa смотреть косо (недружелюбно) / a se uita chiorîş, cu duşmănie
tersinä
1) наизнанку, навыворот, шиворот-навыворот; задом наперёд; наоборот / ре dos, pe de-a-ndoaselea; cu fundul în sus; anapoda; invers
    tersinä çevirmää переворачивать (выворачивать) наизнанку / a întoarce pe dos
    tersinä giimää надевать на левую сторону, надевать наизнанку / a îmbrăca pe dos
2) вопреки здравому смыслу, наоборот; назло / împotriva bunului simţ; de-a-ndoaselea; în ciudă; anapoda
    tersinä yapmaa делать наоборот; делать назло / a face de-a-ndoaselea; a face în ciudă
    tersinä becerän а) делающий всё наоборот; понимающий всё превратно / care face totul pe dos, anapoda, în ciudă
        б) неумейка, мастер-ломастер / care nu e în stare să facă ceva, meşter neiscusit, cîrpaci
341tertip
tertip
1) порядок; устройство; организация / ordine; orînduire; organizare; tertip
2) приготовление; готовность / pregătire, gătinţă
3) инструмент, инвентарь / instrument, sculă, unealtă, inventar
    tertip bulmaa найти средства (производства) / a găsi mijloace (de lucru, de producţie)
4) порядок, чистота, опрятность / ordine, rînduială, curăţenie
tertiplemää
1) упорядочивать; устраивать; организовывать / а orîndui; a reglementa; a organiza
2) приготавливать, готовить; изготавливать / a pregăti, a face, a prepara
3) обеспечивать инструментами (инвентарём) / а asigura cu unelte, cu instrumente, cu inventar
4) приводить в порядок, наводить порядок; убирать / a face rînduială; a face ordine
tertiplenmää
1) быть упорядоченным (устроенным, организованным); упорядочиваться, устраиваться, организовываться / a fi orînduit, reglementat, organizat; a se orîndui, a se reglementa, a se organiza
2) быть приготовленным, быть готовым; быть изготовленным; приготовиться / a fi pregătit, făcut, preprat; a se pregăti, a se face, a se prepara
3) быть обеспеченным инструментами (инветарём) / a fi asigurat cu unelte, cu instrumente, cu inventar
4) быть приведённым в порядок / a fi adus, pus în rînduială, în ordine, la punct
tertipli
1) обеспеченный инструментами (инвентарём) / asigurat cu unelte, cu inventar, cu instrumente
2) упорядоченный, приведённый в порядок; организованный; благоустроенный / rînduit, pus în ordine; organizat; bine orînduit
3) приготовленный, готовый, заранее обдуманный / pregătit, gătit; gîndit, chibzuit din timp
4) чистый, опрятный, аккуратный / curat, îngrijit, pus la punct, punctual, precis, exact, mintos
tertiplik
1) порядок / rînduială, ordine
2) опрятность, аккуратность / curăţenie, îngrijire, acurateţe, punctualitate, exactitate, minuţiozitate
tertipsiz
1) без инструментов, без инвентаря / fără unelte, fără instrumente, fără inventar
2) неорганизованный; бесхозяйственный / dezordonat, neorganizat; negospodăresc, lipsit de spirit gospodăresc, nepractic
tertipsizlik
1) беспорядок / dezordine
2) неорганизованность; бесхозяйственность / lipsă de organizare, de spirit gospodăresc, proastă gospodărire
348terzi
terzi
портной / croitor
    terzi karı см. / v. terzíyka
terzilik
занятие (профессия) портного / ocupaţia, profesiunea croitorului
    terzilik atelyesi швейное ателье / croitorie, atelier (artel) de croitorie
    terzilik etmää заниматься портняжничеством / a se ocupa cu croitoria
terzíyka
портниха, швея / croitoreasă, cusătoreasă