терминов: 249
страница 1 из 5
1ibik
ibik
1) петушиный гребень / creasta cocoşului
2) гребень крыши / creasta acoperişului
ibikli
с гребнем, имеющий гребень; гребенчатый / cu creastă
    ibikli kuş фольк. петух / folc. cocoş
ibrişim
шёлковые нити / fire de mătase
4

1) внутренность, нутро; внутренний / interior, intern
    evin içi внутренность дома / interiorul casei
2) сердцевина, мякоть / miez, măduvă, inimă, pulpă de fructe
    ekmään içi мякиш хлеба / miezul pîinii
3) в роли служебного имени:
    içinä в, внутрь / înăuntru, în, în interior
    aul içinä во двор / în curte, în ogradă
    içindä в, внутри, в течение, среди, между / înăuntru, în interior, printre
    su içindä в воде / în apă
    dokuz gün içindä в течение девяти дней / în timp de nouă zile
    onnarın içindä среди них / printre ei
    içindän из, изнутри / din, dinăuntru, din interior
    daa içindän из леса / din pădure
    ◊ içini çekmää вздыхать / a ofta, a respira, a răsufla
içecek
напиток / băutură
içer
комната, помещение / odaie, încăpere
    girmää içeri входить в комнату (в дом) / a intra în casă, în odaie
    içersi pak в доме чисто / în casă e curat
    içerdä внутри, в доме, в комнате / în casă, în odaie
    içerdän из дома, из комнаты / din casă, din odaie
içerki
1) комнатный / de odaie
2) внутренний, находящийся в доме / lăuntric, dinăuntru, interior, ce se găseşte în casă
    içerki kapu дверь в комнату, внутренняя дверь / uşa ce dă în odaie, uşa interioară
için
послелог
1) для, ради / pentru
    birinci klas için для первого класса / pentru clasa întîia
2) из-за / din cauza
    bunun için из-за этого, поэтому / din cauza aceasta
3) за / pentru
    islää izmet için за хорошую службу / pentru serviciu ireproşabil
4) o, об, про / despre
    annattı kendi yaşaması için он рассказал о своей жизни / el a povestit despre viaţa sa
içindä
в, внутри / în, în interior, înăuntru
içindeki
внутренний; то, что находится внутри / interior; ceea ce se găseşte în interior, înăuntru
içindekilär
содержание, оглавление / cuprins, sumar, tablă de materii
içirmää
см. / v. içirtmää
içirtmää
заставить пить / a pune să beie, să folosească băuturi
14içki
içki
напиток / băutură
içkici
пьяница / beţiv
içmää
1) пить / a bea
2) курить / a fuma
    tütün içmaa курить табак / a fuma tutun
içmäk
питье / băutură
içtirmää
заставить пить / a pune să beie, să folosească băuturi
19ideal
ideal
идеал; идеальный / ideal perfect, desăvîrşit
idealízma
филос. идеализм / filos. idealism
idealist
идеялист / idealist
idealístik
филос. идеалистический / filos. idealist
ideológiya
идеология / ideologie
24ideya
idéya
идея / idee
idéyalı
идейный / ideologic, de idei
idirmää
дать (заставить) есть; кормить; скармливать / a da, а obliga să mănînce; a hrăni
idirtmää
заставить накормить / a pune, a obliga să hrănească
28ihtär
ihtär
старик; старый; старческий / bătrîn; bătrînesc
    ihtär adam старый человек / om bătrîn
    ihtär yaşı старческий возраст / vîrstă bătrînească, vîrstă senilă
ihtä́rka
старуха / bătrînă, babă
ihtärlamaa
стареть, стариться / a îmbătrîni
ihtärlık
старость / bătrîneţe
32ihtiza
ihtiza:
    ihtiza olmaa уст. понадобиться / arh. a fi necesar, a avea nevoie de
33ii
ii
I.
веретено / fus
II.
хороший, добрый; хорошо / bun, binevoitor; bine
    ii neet доброе намерение / intenţie bună
    en ii самый хороший, лучший / cel mai bun
iilendirmää
развлекать, забавлять / a distra, a amuza
iilenmää
I.
развлекаться, забавляться, развеяться / a se distra
II.
1) становиться лучше, улучшаться / a deveni mai bun, a se îmbunătăţi
2) выздоравливать / a se face bine, a se însănătoşi
iilenmäk
I.
развлечение, удовольствие, забава / distracţie, plăcere, desfătare
II.
1) улучшение / îmbunătăţire, ameliorare
2) выздоровление / convalescenţă, însănătoşire
iileşmää
1) улучшаться / a se face mai bine, a se îmbunătăţi
2) поправляться, выздоравливать / a se îndrepta, a se însănătoşi
iileşmäk
см. / v. iilenmäk II
iileştirmää
1) улучшать / a însănătoşi
2) исцелять, вылечивать / a însănătoşi, a vindeca
40iilik
iilik
1) добро, доброта, благо / bunătate, bine, bun
    iilik yapmaa делать добро (доброе дело); оказывать услугу / a face un bine, a face un serviriu
2) здоровье / sănătate
    yok iiliim я нездоров; я плохо себя чувствую / nu mi-i bine, mă simt rău
3) благополучие, довольство, обеспеченность / bunăstare, prosperitate, înzestrare, aprovizionare
    iiliktä yaşamaa жить в благополучии, жить обеспеченно / a se afla într-o stare materială bună, a trăi asigurat
iilikçi
добрый; добродетельный; добродетель / bun, bun la suflet; virtute; virtuos
    iilikçi adámsın sän добрый ты человек / eşti un om bun
42iilir
iilir
гибкий, эластичный / mlădios, flexibil, elastic, suplu
iilmää
нагибаться, сгибаться, наклоняться, склоняться / a se apleca, a se îndoi, a se pleca
iiltmää
нагибать, сгибать, наклонять, склонять / a apleca, a îndoi, a înclina
    kafa iiltmää склонить (опустить) голову / а apleca capul
45iinä
iinä
игла / ас
    ◊ iinedän geçmää а) пройти сквозь игольное ушко / a trece prin urechea acului
        б) изощряться, ловчить / a găsi ieşire, a face cu iscusinţă, a excela, a recurge la tertipuri
iirénç
отвратительный, противный / urît, detestabil, scîrbos; respingător, dezgustător, greţos
iirendirmää
вызывать чувство брезгливости, внушать отвращение / a face să-i fie greaţă cuiva, a sugestiona repulsie, dezgust
iirenmää
брезговать, чувствовать отвращение, гнушаться / a-i fi greaţă, scîrbă, a simţi repulsie, a disprețui, a se da în lături de la ceva
49iiri
iiri
I.
кривой, неровный, изогнутый; криво, неровно, изогнуто / strîmb, inegal, neuniform, încovoiat
    iiri aaç дуга (деревянная) / arc
    iiridän dooru olmaz погов. кривое прямым не станет; соотв. горбатого могила исправит / prov. năravul din fire n-are lecuire; cor. prostia din născare leac n-are
II.
крупный / măşcat
    iiri tenä крупное зерно / boabe mari
iiri-büürü
вкривь и вкось / strîmb, alandala