терминов: 322
страница 1 из 7
1ha
ha
I.
1. межд. выражает удивление, злорадство, упрёк и т. д. а, ах / interj. ha!, ah!
    ha, tutuldun mu! а, попался! / ha! te-am prins!
    ha, gidini…! ax, бесстыдник! / ah! neruşinatule!
2. частица, выражает порицание a / part. ha
II.
см. / v. háydi
III.
союз как… так и; или… или / conj. ca… şi; ori… ori; sau… sau
    ha biri, ha öbürü всё равно; как тот, так и другой; или тот, или другой / totuna, acesta ca şi celălalt; sau unul, sau altul
habar
1) забота / grijă
2) взятка / mită
    habar almaa брать взятки / a lua mită
    ◊ habarım yok а) и в ус не дую / habar n-am despre ceva
        б) понятия не имею / habar n-am
habarcı
взяточник / şperţar
habarsız
беззаботно, спокойно, ни о чём не думая / cu nepăsare, fără grijă, nepăsător, liniştit, fără a se gîndi
    habarsız yaşamaa жить беззаботно / a trăi nepăsător, fără griji
haber
известие, весть, сообщение; уведомление, извещение; донесение; сведения / ştire, comunicat, informaţie; înştiinţare, veste
    bitki haberlär последние известия / ultimele ştiri
    yannış haber ложное сообщение, ложная информация / comunicare eronată, informaţie greşită
    kara (acı) haber скорбная (печальная) весть (известие, сообщение) / ştire tristă, îndurerată
    haber vermää (etmää) извещать, уведомлять, ставить в известность, доводить до сведения; информировать / a da de ştire, a înştiinţa, a anunţa, a comunica, a informa
    haber kabletmää получить сообщение (известие, весть); быть извещённым (оповещённым) / a primi o ştire, veste; a fi anunţat, înştiinţat
haberci
вестовой, посыльный, связной / ordonanţă, agent de legătură, comisionar, agent de transmisiune
haberlemää
извещать, уведомлять, ставить в известность, доводить до сведения, оповещать, информировать / а da de ştire, a înştiinţa, a anunţa, a comunica, a informa, a aduce la cunoştinţă
haberlenmää
быть извещённым (уведомленным, оповещённым, проинформированным) / a fi dat de ştire, a fi înştiinţat, anunţat, comunicat, informat, a fi adus la cunoştinţă
haberli
извещённый, оповещённый / înştiinţat, anunţat
habersiz
1) без предупреждения, неожиданно / fără а fi preîntîmpinat, fără a da de ştire, fără înştiinţare, neaşteptat, pe neaşteptate
2) неосведомлённый / neinformat, neînştiinţat
    habersiz kalmaa оставаться в неведении, быть не в курсе дела / a rămîne neînştiinţat, a nu fi la curent
habersizlik
неосведомленность, незнание, некомпетентность / lipsă de informaţie, neştiinţă; incompetenţă, necompetenţă, lipsă de competenţă
12hacı
hacı
паломник, хаджи / hagiu, pelerin
hacılık
1) место паломничества (Иерусалим, Мекка) / locul pelerinajului (Ierusalim, Месса)
2) паломничество / pelerinaj, hagealîc
    ◊ hacılık kamışı бамбук / bambus
    hacılık taşı a) перламутр, жемчуг / sidef, mărgăritar, perlă
        б) жемчужная раковина / scoică de mărgăritar
    hacılık yolu долгий изнурительный путь / drum greu şi lung, cale lungă şi grea
hacı́yka
паломница / hagiică, pelerină
15hadi
hádi
см. / v. hay
    hádi de! как бы не так! / haida de!
    hádi etmää а) упрашивать, звать с собой / a îndupleca, a ruga
        б) понукать, торопить / a îndemna, a zori, a stimula
    hádi etmää beygiri понукать (торопить) коня / a zori, a îndemna cu forţa calul
hádi-hay!
медленно, понемногу / haide-hai (formulă folosită mai ales pentru a îndemna caii), încetişor, cîte oleacă
17hafta
hafta
неделя; недельный / săptămînă; săptămînal
    büük hafta рел. страстная неделя / săptămîna mare, săptămîna patimilor
    piinir haftası рел. масленица / săptămîna brînzei, săptămîna albă
haftalık
1. 1) недельный / săptămînal
    iki haftalık iş двухнедельная работа / lucru bisăptămînal
2) еженедельный / săptămînal, hebdomadar
    haftalık gazéta еженедельная газета / ziar săptămînal, hebdomadar
2. недельная зарплата / leafa de o săptămînă, leafa săptămînală
19haham
haham
раввин / haham
20hak
hak
1) право / drept
    insan hakları права человека / drepturile omului
2) плата, вознаграждение / plată, recompensare, răsplătire, despăgubire, îndemnizare, remunerare, retribuţie, onorariu
3) пошлина, таможенный сбор / taxă, vamă, taxă vamală
    hak vermää (ödemää) внести пошлину (таможенный сбор) / a plăti, a da taxă, vamă
4) перен. расплата, возмездие / figurat răsplată, hac, răzbunare, talion
    bulunur sizä hak найдется и на вас управа / se va găsi ac şi pentru cojocul tău; ţi se va găsi şi ţie de hac
5) правота, справедливость / justeţe, inocenţă, nevinovăţie, dreptate
    hakı yok он неправ / n-are dreptate, nu e drept
    hak gütmää относиться справедливо / a se comporta cu dreptate, echitabil, just
    hak vermää отдать должное / a da dreptate cuiva, a recunoaşte meritul cuiva
    ◊ hak yolunu brakmaa (hak yolundan çıkmaa) сбиться с правильного пути / a lăsa, a părăsi calea cea dreaptă, calea adevărului
    bakından gelmää birkimseyin а) расправиться (разделаться) с кем-л.; проучить кого-л. / a se răfui cu cineva, a-i veni cuiva de hac
        б) уподобиться кому-л. / a se asemui cu cineva, cu faptele cuiva
hakına
1) верный, истинный, действительный; верно, истинно, действительно / adevărat, drept; într-adevăr, cu adevărat, fidel, credincios
    hakina ölä именно (действительно) так / exact aşa, chiar aşa
2) правдивый, справедливый; правдиво, справедливо / sincer, franc, veridic, drept, just, echitabil, cu dreptate, cu justeţe, cu multă sinceritate
hakikat
уст. правда, истина; истинный, действительный, верный; истинно, верно / arh. dreptate, adevăr; adevărat, drept, real, fidel, credincios; într-adevăr, cu adevărat, drept, just, exact, fidel, cu credinţă
23haklı
haklı
1) имеющий право (права) / care are drept (drepturi)
2) правый, справедливый / drept, echitabil, just, cu dreptate
    haklı́ysın ты прав / ai dreptate
    haklı isteyişlär справедливые требования / pretenţii juste, cereri juste, revendicări juste
haksız
1) бесправный; бесправно / lipsit de drepturi; lipsă de drepturi
2) бесплатный; безвозмездно / fără plată, gratuit, pe gratis, degeaba
3) несправедливый; несправедливо / nedrept, inechitabil; injust, pe nedrept
haksızlık
1) бесправие / lipsă de drepturi
2) несправедливость / nedreptate, inechitate, injustiţie, inechitabilitate
26hal
hal
1) состояние, положение, обстоятельство / stare, aşezare, poziţie, situaţie, împrejurare, circumstanţă
    yok halı edensin он не в состоянии приобрести / el nu-i în stare să dobîndească
    ne halda işlär? каково положение дел? / în ce stare sunt lucrurile, afacerile?
    zor halda bulunmaa находиться в тяжёлом положении / a se afla într-o situaţie grea
    cenk halında bulunmaa находиться в состоянии войны / a se afla în stare de război
    halı prost (yufka) а) он нездоров, он плох / el nu-i sănătos, el e slab (e rău)
        б) он в тяжёлом материальном положении / el se află într-o situaţie materială dificilă, grea
    orta halda человек среднего достатка / om cu starea materială mijlocie, om de condiţie socială mijlocie
2) силы, мощь / putere, forţă, tărie, vigoare
    halım yok artık у меня нет больше сил / nu mai am puteri
    halı büük он силён / el are putere mare, el este puternic
3) вид, внешний облик / aspect, înfăţişare
    hal diiştirmää изменять внешний облик / a-şi schimba înfăţişarea
    hala getirmää придать надлежащий вид, привести в порядок / a da forma cuvenită, o înfăţişare cuvenită; a aduce la starea cuvenită
4) грам. падеж / gram. caz
    temel hal основной (именительный) падеж / cazul nominativ
    saabilik hal падеж принадлежности, родительный падеж / cazul genitiv
    doorudak hal дательно-направительный падеж / cazul dativ
    gösterek hal винительный падеж / cazul acuzativ
    erlik hal местный падеж / cazul locativ
    çıkış hal исходный падеж / cazul ablativ
    ◊ kendi halına a) сам, самостоятельно / singur, sinestătător, individual
        б) спокойный, тихий, скромный; спокойно, тихо, скромно / liniştit, calm, modest
        в) своим чередом, само собой, по инерции / de sine stătător, singur, după cursul său propriu
    eer ne haldáysa какой бы то ни был; в каком бы состоянии ни был; как бы то ни было / cum n-ar fi, în ce stare nu s-ar afla
    kendi halında (halına) brakmaa оставить в покое, не трогать / а lăsa în расе, a nu atinge
    halına getirmää привести в чувство; выходить кого-л. / a scoate din nesimţire; a creşte, a îngriji, a pune pe picioare pe cineva
27hala
hála
1) крытое помещение (для защиты от солнца и дождя), крытый павильон / hală
2) зонт, грибок (пляжный), тент / umbrelă (la plajă), tendă
haláçu
уст. чесальщик (хлопка, шерсти, льна) / arh. dărăcitor (de lînă, bumbac, in)
29halat
halat
халат / halat; capot
30halaza
halaza
1) самосев, самосейка / însămînţare naturală, samuraslă
2) дылда; долговязый / lungan, găligan, prăjină (despre om)
31halä
hálä
уборная, отхожее место / latrină, privată, toaletă
32haliz
haliz
1. 1) настоящий, подлинный / adevărat, autentic, original; pur, curat, fără amestec
    haliz altın чистое золото / aur pur
    haliz kannı чистокровный / pursînge, de rasă
2) искренний, чистосердечный; честный / sincer, franc, deschis, cinstit, onest
    haliz adam честный человек / om cinstit, om onest
2. точно, подлинно / exact, tocmai, chiar, anume, într-adevăr, cu adevărat
    haliz ölä именно так / anume aşa
halizlemää
1) приближать к истине, выяснять истинный характер чего-л. / a apropia de adevăr; a clarifica caracterul adevărat, veritabil
2) совершенствовать, придавать законченный характер чему-л. / a perfecţiona, a autentifica, a finaliza
3) уточнять, выяснять / a clarifica, a preciza, a specifica, a lămuri, a elucida
    paaları halizlemää уточнять цены / a preciza preţurile
halizlemäk
уточнение, выяснение / clarificare, precizare, specificare, lămurire, elucidare
halizlenmää
1) совершенствоваться / a se perfecţiona
2) уточняться, выясняться / a se clarifica, a se preciza, a se specifica, a se lămuri, a se elucida
halizlik
1) подлинность / autenticitate
    halizlii görüner подлинность его (напр. документа) очевидна / autenticitatea (sa) e evidentă
2) искренность, чистосердечность; честность / sinceritate, francheţe, cinste, probitate, onestitate
37halk
halk
народ; народный / popor, etnie; popular
    halk türküsü народная песня / cîntec popular
    halk masalları народные сказки / poveşti populare
38halka
halka
1) кольцо, круг / belciug, cerc
    demir halka железное кольцо / cerc de fier
2) звено (цепи) / veriga (lanţului)
3) ошейник / zgardă, salbă
4) петля / laţ; ochi
    halka çatmaa делать (нанизывать) петли / a face laţuri; a înşira ochi
5) ушко (ведра) / ureche (la călcare, ciutură etc.)
6) арка / arc
7) силок / laţ
    halka koymaa расставить силки / a pune laţuri
8) гирлянда / ghirlandă
9) тех. шайба; гравер / teh. şaibă, rondelă, inel
    ◊ halkaya başını sokmaa идти на верную смерть / a merge la moarte sigură
halkalamaa
1) набрасывать аркан / a arunca arcanul
2) кольцевать (птиц, рыб) / a marca cu inele, a inela (despre păsări, peşti)
3) лишать животных свободы (надевать ошейник, стреноживать и т. п.) / a lega, a împiedica (despre animale, vite)
4) окружать, брать в кольцо / а înconjura, a lua în cerc, a încercui
5) обметывать петли / a lua, a înşira ochiuri pe andrică
6) петлять при беге (о лисе) / a fugi cotigind (despre vulpe)
halkalanmaa
1) становиться кольцеобразным / a căpăta formă de inel, a se inela
2) расходиться кругами (о воде); образовать круги (о водовороте) / a se împrăştia în formă de cercuri; a se roti (despre apă); a forma cercuri (despre bulboană, vîrtej de apă etc.)
3) быть окольцованным (о птицах, рыбах) / a fi inelat (despre păsări, peşti)
4) попадать в окружение; быть окружённым (взятым) в круг (в кольцо) / а nimeri în încercuire, a fi încercuit, înconjurat, luat în cerc
halkalanmak
1) нанизывание петель / luarea, înşirarea ochiurilor pe andrică
2) кольцевание (птиц, рыб) / inelare, inelaj (despre păsări, peşti)
3) лишение животных свободы (надевание ошейника, стреноживание и т. п.) / legare, împiedicare (despre animale, vite)
4) окружение кого-чего-л. / încercuire
halkalı
1) состоящий из колец / inelat, format din inele
2) окольцованный (о птицах, рыбах) / inelat (despre păsări, peşti)
3) попавший в окружении / înconjurat, nimerit în încercuire
    ◊ halkalı toprak остров / insulă
hallamaa
грам. склонять, изменять по падежам / gram. а declina, a conjuga
    aderlikleri hallamaa склонять местоимения / a declina pronumele
hallandırmaa
см. / v. hallamaa
hallanmaa
1) набираться сил, крепнуть / a prinde la puteri, a se întări
2) грам. склоняться, изменяться по падежам / gram. a se declina, a se conjuga
hallanmak
грам. склонение, изменение по падежам / gram. declinare, conjugare
    adlıkların hallanması склонение существительных / declinarea substantivelor
halsız
беспомощный, слабый, немощный / fără putere, neputincios, slab, debil
halsızlık
беспомощность, слабость, немощность / lipsă de puteri, slăbiciune, debilitate, neputinţă
49halva
halva
1) халва / halva
2) леденцы домашнего приготовления / acadele de pregătire (de preparare) casnică
halvacı
уст. кондитер / arh. halvagiu, alviţar, cofetar