терминов: 172
страница 1 из 4
1te
te
частица вот / particulă iată
    te bu вот это / iată acesta, această
    te onnar вот те, они / iată acei, dînşii
    te şindi вот сейчас / iată acum
    te о вот тот / iată acela
    da te и вот / şi iată
    te bölä вот так / iată aşa
    te tölä, te bölä и так, и сяк; то так, то сяк / şi aşa, şi aşa; ba aşa, ba aşa
    te-te вот-вот / iată-iată
    te-te düşecek вот-вот упадёт / iată-iată o să cadă
teátru
театр; театральный / teatru; teatral, de teatru
    teátru sezonu театральный сезон / stagiune teatrală
tebeşir
мел; меловый / cretă; de cretă
tecil
необходимый, нужный / necesar, trebuincios
    tecil avadannık необходимые инструменты / instrumente (unelte) necesare, trebuincioase
tedarık
заготовка, приготовление / colectare, aprovizionare, pregătire
    tedarık etmää заготавливать; приготавливать / а aproviziona, a colecta; a pregăti
tedarıklamaa
1) заготавливать, закупать / a colecta, a achiziţiona, a pregăti
2) снабжать / а aproviziona, a furniza
tedarıklanmaa
1) быть заготовленным (закупленным) / a fi colectat, achiziţinat, pregătit
2) снабжаться / a se aproviziona, a fi furnizat
tedarıklı
1) припасённый, отложенный впрок / aprovizionat; cu provizii; cu rezerve de alimente
2) запасливый / prevăzător, care obişnuieşte să facă rezerve de provizii, de alimente
    tedarıklı adam запасливый человек / prevăzător, om prevăzător cu rezerve de provizii, de alimente
teena
см. / v. tehna
tedirgin
обеспокоенный, взволнованный / neliniştit, mişcat, tulburat, emoţionat
tedirginnik
обеспокоенность, взволнованность / nelinişte, deranjare, tulburare, emoţionare
12tehna
tehna
1) простор, свобода; просторный, свободный; просторно, свободно / spaţiu, lărgime, libertate; spaţios, liber
2) покой; спокойствие; спокойный; спокойно / calm, linişte; seninătate, pace; liniştit, senin
tehnalamaa
1) освобождать / a elibera
2) редеть, уменьшаться (о населении) / a se rări; a se împuţina (despre populaţie)
tehnalanmaa
1) освобождаться, становиться свободным / a se elibera, a deveni liber
2) обезлюдеть / a deveni nepopulat, a se depopula, a deveni pustiu
tehnalık
1) свобода; простор, широта / libertate; spaţiu vast, întindere vastă, lărgime
2) успокоение, спокойствие, покой / liniştire; linişte, calm
16tehnik
téhnik
техник / tehnician
téhnika
техника; технический / tehnică; tehnic
    téhnika zanaatları технические профессии (специальности) / profesiuni (specialităţi) tehnice
téhnikum
техникум / școală medie tehnică, colegiu tehnic
tehnólog
технолог / tehnolog
tehnológiya
технология; технологический / tehnologie; tehnologic
21tek
tek
1. 1) нечётный, не имеющий пары, непарный / fără soţi, impar, fără pereche
    tek öküz вол без пары / bou fără pereche
2) одинокий, одиночный; только один / singur, stingher, solitar, singuratic; de unul singur, singular, izolat
    tek kavak одинокий тополь / plop stingher
2. вдова; вдовец / văduvă; văduv
    tek kalmaa остаться одиноким / a rămîne singur, izolat
22tekä
tekä
козёл; козлиный / ţap; de ţap
    ◊ kart tekä бран. старый хрыч / peior. hodorog, ghiuj, ghiuj bătrîn
23teker
teker:
    teker-teker вразвалку / legănat, legănîndu-se
tekerlek
1) колесо; колёсный / roată; de roată, de roţi, cu roţi
    tekerlek şínası колёсная шина / pneu, anvelopă, cauciuc
2) круг (колбасы, сыра, проволоки и т. п.) / cerc (de salam, de brînză, de sîrmă ș. a.)
    bir tekerlek sucuk круг колбасы / un cerc de salam, de cîrnaţi
tekerlekli
колёсный, на колёсах / cu roţi; pe roţi
26tekir
tekir
полосатый; пятнистый; пёстрый, рябой / în dungi, vărgat; cu pete, bălţat; împestriţat, pestriţ
    tekir kedi полосатый кот / motan (pisoi) vărgat
27teklif
teklif
1) предложение / propunere
    haram (ham) teklifi оскорбительное (унизительное) предложение / propunere inacceptabilă, inadmisibilă; propunere jignitoare, înjositoare
2) разрешение / aprobare, consimţire
    teklif etmää а) предлагать / a propune
        б) разрешать / a aproba, a da voie, a autoriza, a încuviinţa
28teklik
teklik
одиночество / singurătate, solitudine
29teknä
teknä
корыто; лохань; квашня / covată; albie
    hamur teknesi корыто для теста, квашня / covată pentru aluat
30tekrar
tekrar
повторение, повтор; припев / repetare; refren
tekrarlamaa
повторять, вторить / a repeta
    tekrarlamaa lafını повторить, напомнить / a repeta cele spuse; a aminti
tekrarlanmaa
быть повторенным; повторяться / a fi repetat; a se repeta
tekrarlatmaa
заставить (велеть) повторять / a pune, a obliga să repete
tekrarlık
повторение / repetare
35tekst
tekst
текст; текстовой / text; de text, de texte
tekstil
текстиль; текстильный / textil; de textile
tekstólog
текстолог / textolog
tekstológiya
текстология / textologie
39tel
tel
1) проволока; проволочный / sîrmă; de sîrmă
2) провод / fir; cablu
    telefon teli телефонный провод / fir telefonic
3) нить; мишура / fir; beteală
    altın tellär золотые нити / fire de aur
4) канитель / fir (de metal) răsucit în spirală
5) струна / strună, coardă
6) тех. волосок / teh. fir; resort, arc, filament (la un bec electric)
7) уст. галун, позумент / arh. tresă, galon, brandenburg
40telef
telef
1) гибель; смерть / moarte
2) уничтожение / nimicire
    telef etmää а) губить, убивать / a distruge, a omorî
        б) уничтожать / a nimici
    telef olmaa а) погибнуть; быть убитым; умереть / a muri; a fi ucis; a fi omorît
        б) быть уничтоженным; уничтожаться / a fi nimicit, a fi distrus, a fi exterminat, a fi stîrpit; a se nimici, a se extermina, a se stîrpi, a se distruge
telefon
телефон; телефонный / telefon; de telefon
    telefon zili телефонный звонок / sunet de telefon
    telefonda lafetmää разговаривать по телефону / а vorbi la telefon
    telefon açmaa звонить по телефону / a suna la telefon, a telefona
telefonat:
    telefonat etmää телефонировать, звонить по телефону / а telefona, a suna la telefon
telefon-avtomat
телефон-автомат / telefon-automat
telegraf
телеграф; телеграфный / telegraf; de telegraf
    telegraf agentlii телеграфное агентство / agenţie de telegraf
telegrafist
телеграфист / telegrafist
telegrafístka
телеграфистка / telegrafistă
telegráma
телеграмма / telegramă
    telegrama urmaa послать телеграмму, телеграфировать / a telegrafia, a expedia o telegramă
telepátiya
телепатия / telepatie
teleskop
телескоп / telescop
televídeniya
см. / v. televíziya