терминов: 100
страница 1 из 2
1tok
tok
I.
сытый / sătul; saturat
    tok karına на сытый желудок / cu burta plină, după mîncare
    tok aacı annamaz погов. сытый голодного не разумеет / prov. satului nu-l crede pe cel flămînd
II.
эл. ток / electr. curent electric
    eléktrika toku электрический ток / curent electric
III.
гумно / arie (făţare)
2toka
tóka
пряжка, застёжка / cataramă, încheietoare
    kayış tókası пряжка ремня / cataramă de la curea, de la centură
tókar
токарь / strungar
tokat
ворота / poartă
    tokattan çevirmää дать от ворот поворот / a întoarce de la portiţă, de la poartă
    bakmaa, nícä koyun (buzaa) eşil (eni) tokada погов. уставиться, как баран на новые ворота / prov. a se uita ca boul (viţelul) la poarta nouă
tokatçık
калитка / portiţă
toklu
годовалый ягнёнок / miel în vîrstă de un an
    toklu gütmää пасти ягнят / a paşte miei
toklucu
пастух (пасущий отлучённых от овец ягнят) / cioban la miei, cîrlănar
tokluk
1) сытость / săturare, saţietate
    buaz tokluuna досыта, по горло / pînă la săturare, saturare
2) полнота / plinătate, plenitudine; amploare, corpolenţă
tokmak
1) колотушка, деревянный молоток / ciocan de lemn, mai
2) валёк (для белья) / mai pentru rufe
3) с.-х. каток / agr. tăvălug
tokmaklamaa
1) колотить, ударять, стучать / a bate, a ciocani
2) укатывать катком / a trece cu tăvălugul, a da cu tăvălugul; a tăvălugi
    tokmaklamaa patíkayı укатывать катком дорожку / a da cărarea cu tăvălugul
toksamaa
наедаться, объедаться / a se sătura, a se îndopa
12tokuç
tokuç
колотушка (барабана), деревянный молоток, выбивалка (для ковров); сердечник (ступы), валёк (бельевой) / ciocan de lemn (pentru a bate toba), mai, palmă (bătător de covoare); pisălog (la piuă sau piuliţă); mai (pentru rufe)
tokuçlamaa
колотить, бить колотушкой / a bate, a ciocani (cu un ciocan de lemn sau cu un mai)
tokuşmaa
см. / v. dokuşmaa
tokuşturmaa
см. / v. dokuşturmaa
16tol
tol
толь, толевый / carton gudronat, carton asfaltat; de carton gudronat, asfaltat
17toloka
tolóka
непаханное поле, целина / teren necultivat, toloacă, ţelina, pîrloagă
18tolu
tolu
град / grindină
    tolu yaayêr идёт град / plouă cu grindină
19tomak
tomak
I.
тёплые носки из толстой шерсти (прикрывающие только ступню) / ciorapi călduroşi din lînă groasă (care acoperă numai talpă piciorului)
II.
валенки / pîslari, cizme de pîslă
III.
перен. бестолковый, несообразительный / figurat greu de cap, nepreceput
20tomat
tomat
томат (паста), томатный / pastă de tomate; de roşii, de pătlăgele roşii
tombarlak
круглый / rotund
tomburuk
1) бутон / mugure, boboc (de floare)
2) завязь (плода) / ovar
    tomburuk salvermää завязывать плод / a prinde rod
3) анат. яичник / anat. ovar
tomburuklamaa
1) распускать бутоны / a înmuguri
2) завязывать (плоды) / a prinde rod, a lega (despre plante legumicole)
24ton
ton
I.
тонна / tonă
II.
интонация / intonaţie
25tonaj
tonaj
тоннаж / tonaj
26tonnuk
tonnuk:
    üç tonnuk maşína машина грузоподъёмностью в три тонны, трёхтонка / maşină de trei tone, maşină cu tonaj de trei tone
27toom
toom
семя, семена, семечко, зерно / sămînţă; semincioara; grăunte
    toom toplamaa собирать семена / a strînge seminţe
toomnuk
1) семена (для посева), семенной фонд / fond de seminţe
    toomnuk brakmaa оставить на семена / a lăsa de sămînţă
2) см. / v. tomburuk 3)
toomruk
см. / v. tomburuk
toomruklanmaa
см. / v. tomburuklanmaa
31tooz
tooz
см. / v. toz
toozamaa
см. / v. tozamaa
toozçaaz
см. / v. tozçaaaz
toozlamaa
см. / v. tozlamaa
toozlanmaa
см. / v. tozlanmaa
36toozlu
toozlu
см. / v. tozlu
37top
top
1) мяч; шар / minge; balon, glob
    top oynamaa играть в мяч / a juca mingea
    top oyunu игра в мяч / jocul de-a mingea
2) орудийный снаряд; ядро / proiectil, bombă; obuz
    top ateşi артиллерийский огонь / foc de artilerie
    top atımı артиллерийский выстрел, стрельба из орудий / împuşcătură de tun, rafală
    top atmaa стрелять из пушек / a trage cu tunul
3) рулон (материи) / sul, rulou (de material)
    ana topu свадебный подарок от жениха матери невесты и от невесты матери жениха / cadou de nuntă oferit de către miere mamei miresei şi de către mireasă mamei mirelui
38topaç
topaç
ком сухой грязи; кочка / bulgăre de noroi uscat; muşuroi, moviliță, movilă, muscel
    ◊ topaç imää говорить неправду, лгать / a minţi, a spune minciună
topaçlamaa
бросать в кого-л. сухими комьями грязи / a arunca în cineva cu bulgări de noroi
topaçlı
с комьями; с кочками; комковатый; кочковатый, неровный, бугристый / cu bulgări; cu movilițe, cu muşuroaie, accidentat
    topaçlı yol кочковатая дорога / drum bolovănos, drum abundent în movilițe, în muşuroaie
topaçlık
кочковатая местность, комковатая почва / loc bolovănos, loc abundent în muşuroaie, în movilițe; arătură bulgăroasă, sol bulgăros, cu bulgări
42topak
topak
см. / v. topaç
43topal
topal
1) хромой, калека / şchiop, calic, schilod, mutilat
2) шаткий / şubred, care se clatină
    topal skémnä шаткий стул / scaun şubred, nestabil
topalak
1) комок, валик (глины) l bulgăre, cocoloş (de lut)
    topalak yapmaa делать валики (строительные) / a face, a pregăti cocoloaşe
2) снежный ком / bulgăre de zăpadă
topallamaa
хромать / a şchiopăta
topallanmaa
становиться хромым (калекой) / a deveni şchiop, calic
topallaşmaa
см. / v. topallanmaa
topallatmaa
сделать кого-л. хромым, искалечить / a face pe cineva să şchioapete; a cotonogi; a calici pe cineva, a mutila, a schilodi, a ciunti
topallık
хромота / şchiopătare, şchiopătat, şchiopătură
toparlak
валун / piatră netedă rotungită de apă, bolovan