терминов: 860
страница 1 из 18
1da
da
I.
союз и, а, также, тоже / şi, de asemenea, tot aşa, la fel
    git dä gel сходи и вернись / du-te şi întoarce-te, du-te şi vino
    biz dä gidecez мы тоже пойдём, и мы пойдём / şi noi ne vom duce, şi noi vom pleca, noi tot vom pleca
II.
частица да / da
    şkólaya gidérsin mi? — Da идёшь в школу? — Да / te duci la şcoală? — Da
    sendä dä var, bendä dä var, bir kuru dalda da var (gölgä) загадка и у тебя есть, и у меня есть, и у сухой ветки есть (тень) / ghicitoare şi tu ai, şi eu am, şi o creangă uscată o are (umbra)
2daa
daa
лес; лесной / pădure; de, din pădure
    daa yolu лесная тропа / cărare de pădure
    ulu daa дикий, дремучий лес / codru des, sălbatic
    gür daa густой, непроходимый лес / pădure deasă, nepătrunsă
daacı
лесник, лесничий / pădurar
daadılmaa
1) рассеиваться, рассыпаться; быть рассеянным (развеянным, рассыпанным, разбросанным) / a se împrăştia, a se risipi; a fi împrăştiat, risipit, aruncat
2) быть распущенным (разогнанным) / a fi dizolvat, alungat
3) быть распределённым (розданным) / a fi repartizat, împărţit, distribuit
daalık
лесистое место; лесистый / loc acoperit cu pădure; păduros
daalış
1) распад / destrămare, descompunere; decădere, ruinare
2) рассеивание; распространение / împrăştiere, risipire; răspîndire
daalışmaa
расходиться, разбредаться / a pleca în diferite părţi, a se împrăştia, a se risipi (în toate părţile), a se răzleţi
    daalışmaa her tarafa разбрестись в разные стороны / а о lua care şi încotro
    musaafirlär daalıştılar гости разошлись / oaspeţii au plecat
daalışmak
1) распад / destrămare, împrăştiere
2) разбрасывание, рассеивание / împrăştiere, risipire, dispersare
daalıştırmaa
разгонять, заставить (велеть) разойтись / а alunga, a goni, a face ca cineva să plece în diferite părţi, a face ca cineva să se împrăştie, să se risipească (în toate părţile), a face să se disperseze
daalmaa
1) в разн. знач. рассеиваться, распространяться / а se spulbera, a se împrăştia, a se risipi, a se răspîndi
    daalmaa tütün gibi рассеяться как дым / a se spulbera ca fumul
    bulutlar daaldılar тучи разошлись / nourii s-au risipit
2) рассыпаться (о толпе); развеваться, распускаться (по ветру — о волосах) / a se împrăştia; a se răsfira
3) развариваться / a se răsfierbe
    çok kaynamaktan kartófi daalmış от долгого кипения картофель разварился / de multă fiertură cartofii s-au răsfiert
4) разбиться вдребезги / a se sfărîma în ţăndări
5) распадаться / a se descompune, a se destrăma; a cădea, a se ruina
    múzıka dernää daaldı музыкальный кружок распался / cercul de muzică s-a destrămat
daalmak
1) в разн. знач. рассеивание; распространение / împrăştiere, risipire; răspîndire
2) распад / descompunere, destrămare; decădere, ruinare
daanık
1) разбросанный, раскиданный, рассыпанный, разрозненный, распылённый / aruncat în toate părţile; izolat; fărîmiţat, dispersat
2) перен. рассеянный (о человеке) / figurat distrat, dispersat
3) перен. распущенный / figurat desfrînat
4) всклокоченный / zbîrlit
daanıklık
1) разбросанность; беспорядок / risipire, împrăştiere; dezordine
2) разруха / ruinare, decădere
14daarä
daarä
бубен; малый барабан / tamburină; tobă mică
daarcık
котомка, сумка (из домотканого сукна) / traistă, ghiozdan (din ţesătură casnică)
daatmaa
1) рассеивать, развеивать, рассыпать; разбрасывать / a dispersa, a împrăştia, a risipi, a spulbera; a arunca
    lüzgär daattı bulutları ветер рассеял тучи / vîntul a împrăştiat nourii
2) распускать, разгонять / а dizolva, a elibera, a alunga
    parlámenti daatmaa распустить парламент / a dizolva parlamentul
3) распределять, раздавать / a răspîndi, a repartiza, а împărţi, a distribui
    ◊ aazını daatmaa болтать языком; распустить язык / a spune vrute şi nevrute; a da frîu limbii
    kahırı daatmaa разогнать тоску / а alunga tristeţea
17daava
daava
уст.
1) суд / arh. judecată
    daava kesmää судить / a judeca
    daavaya vermää подавать в суд / a da în judecată
2) иск, судебное дело, тяжба / reclamaţie (în judecată), acţiune judecătorească, litigiu
daavacı
уст. судья / arh. judecător
daavacılık
уст.
1) профессия (занятие) судьи / arh. profesiunea, ocupaţia judecătorului
2) тяжба, иск / proces; litigiu; pricină; acţiune
daavalı
уст. подлежащий судебному разбирательству / arh. a fi supus dezbaterilor judiciare
21dad
dad
см. / v. dat
dadandırmaa
1) приучить; пристрастить / a obişnui, а deprinde, a trezi cuiva o dorinţă către ceva sau cineva
2) прельщать, соблазнять / а ademeni, a seduce, a tenta, a ispiti
dadanık
1) приученный, привыкший / obişnuit, deprins cu ceva, învăţat
2) падкий на что-л. / ispitit, ademenit; lacom, dornic de ceva, părtinitor, ahtiat după, avid de
    dadanık şaraba имеющий пристрастие к вину / părtinitor cu vinul, ahtiat după vin
dadanmaa
1) повадиться, пристраститься; быть падким на что-л. / a se obişnui, a prinde nărav, a se deprinde, a se înnădi; a prinde gust pentru ceva, a prinde patimă pentru ceva, a se pasiona pentru ceva
    dadanmaa nícä yabanı koyunnara погов. пристраститься к лакомому куску (букв. повадиться как волк на овчарню) / prov. a se deprinde cu bucăţică bună (textual a se înnădi ca lupul la stînă)
    dadanmaa tütünä пристраститься к табаку / a se deprinde cu fumatul
2) прельщаться, соблазняться / a se lăsa ispitit, sedus, ademenit; a se ademeni; a fi dornic de ceva
3) приучаться, привыкать / a se obişnui, a se deprinde
dadanmak
привычка / deprindere, obişnuinţă
26dafin
dafin
лавр, лавровое дерево; лавровый / dafin, de dafin
    dafin yapraa лавровый лист / frunză de dafin
dagestan
дагестанский / daghestan
dagestannı
дагестанец / daghestanian
29daji
dáji
частица даже / pînă şi; chiar şi
    dáji bän даже я / pînă şi eu, chiar şi eu
dakılı
1) навешенный, повешенный / agăţat, atîrnat; aninat
2) прикреплённый / legat; prins, fixat
dakılmaa
1) быть нацепленным (прицепленным), быть навешанным (привешенным) / a fi agăţat, atîrnat; a fi aninat; a fi legat
2) быть прикреплённым / a fi prins, fixat
3) быть надетым / а fi îmbrăcat; a fi pus, purtat
4) перен. привязываться, приставать к кому-л. / figurat a se lega, a se alipi, a se ţine de capul cuiva
dakınmaa
1) нацеплять, навешивать / a agăţa, a atîrna, a lega
2) надевать, напяливать / а îmbrăca, a pune
33dakmaa
dakmaa
1) нацеплять, прицеплять; навешивать, вешать / а agăţa, a atîrna, a lega, a anina
2) прикреплять / a prinde, a fixa
3) надевать / a pune, a îmbrăca
    boncuk dakmaa надеть бусы / a purta mărgele
    gözlük dakmaa носить очки / a purta ochelari
4) вправлять, вставлять; ввертывать / a pune la loc; a monta; a înşuruba
5) давать имя, называть / a da nume
    ad dakmaa давать имя (прозвище), прозывать / а da nume, a porecli, a numi
34dal
dal
1) ветка, ветвь; сук / creangă; ramură; cracă, ciot
2) ветвь, ответвление; отрасль / ramură, ramificaţie
    ◊ dal cümlä грам. придаточное предложение / gram. propoziţie secundară
35dalak
dalak
1) селезёнка / splină
    dalak olmaa страдать опухолью селезёнки / a avea tumoare la splină
2) плавательный пузырь (у рыб) / beşică înotătoare
    ◊ dalaam şişti я выбился из сил / m-am sleit de puteri
36dalama
dalama
1) укус; укушенное место / muşcătură, loc muşcat
    köpek dalaması укус собаки / muşcătură de cîıne
2) откушенный кусок / muşcătură
    bir aaz dalaması откушенный (за один раз) кусок / muşcătură, bucată muşcată
dalamaa
1) впиваться зубами, кусать; откусывать / a se înfige cu dinţii, a muşca
2) в разн. знач. кусаться / a muşca, a înţepa; а atinge; a jigni; a arde, a frige
    láflan dalamaa поддеть словами / a înţepa cu vorba
    birkimseyi dalámadaan yaşayámêêr он не может жить, пока не заденет кого-л. / el nu poate trăi ca să nu jignească pe cineva
3) жалить / a înţepa, a muşca
    ◊ parmaklarını dalamaa кусать себе локти / a-şi muşca degetele, mîinele
dalamak
1) укус / muşcătură
2) перен. обида / figurat jignire
dalantı
1) укус; укушенное место / muşcătură, loc muşcat
2) откушенный (недоеденный) кусок / muşcătură, bucată muşcată
dalaşmaa
прям. и перен. кусаться, грызться; ссориться / a se încaieră, a se mînca; a se certa, a se sfădi
dalaşmak
1. сварливый / certăreţ, arţăgos
2. спорщик, задира / certăreţ, scandalgiu, gîlcevitor
42dalap
dalap
потребность / cerinţa, necesitate
dalarak
ныряя, нырком / de-a cufundul, plonjind
dalatmaa
дать (позволить) (собаке) укусить / a face să muşte (despre cîine)
    dalatmaa kendini köpää сделать так, чтобы тебя укусила собака; дразнить собаку / a face să te muşte cîinele, a aţîţa cîinele
dalattırmaa
см. / v. dalatmaa
dalayan
1) злой (о собаке) / rău
    dalayan köpek aaradıını bulur погов. по делам и расплата (букв. злая собака найдёт то, что ищет) / prov. după faptă şi răsplată (textual cîinele rău şi-a găsi ceea ce caută)
2) перен. язвительный / figurat muşcător, răutăcios
dalcaaz
веточка / crenguţă
daldırma
виноградный куст, выросший из побегов / viţă-de-vie crescută din lăstar
daldırmaa
погружать (в воду), окунать / a scufunda, a afunda
    daldırmaa kazanı погружать ведро (в воду) / a scufunda (а cufunda) căldarea
daldırtmaa
заставить (велеть) погрузить (в воду), окунуть / а pune să scufunde, a pune să afunde