терминов: 267
страница 4 из 6
151erikçi
erikçi
продавец слив / vînzător de prune
erimää
1) таять, растворяться / a se topi, a se dizolva
2) перен. сохнуть, чахнуть, хиреть / figurat a se ofili, a tînji, a se usca (de scîrbă)
    yandı ürääm, eridi фольк. сгорело моё сердце, иссохло (от любви) / folc. mi-a ars inima, mi s-a uscat inima (de dragoste)
153erimäk
erimäk
таяние, растворение / topire, dizolvare
154erinä
erinä
послелог вместо / în loc de
    su erinä şarap verer фольк. вместо воды даёт вино / folc. în loc de apă dă vin
155eriş
eriş
1) текст. основа (продольные нити ткани) / text. urzeală
2) горизонтальная жердь (вставляемая между вертикальными стойками при плетении стен амбара) / prăjină orizontală (care se bagă printre stupii verticali în timpul îmletirii pereţilor unui hambar)
eritmää
1) растоплять, растворять, расплавлять / a topi, a dizolva
    çelik eritmää выплавлять сталь / a topi oţel, a turna oţel
2) перен. иссушать, изнурять / figurat a seca, a usca, a afuma, a extenua, a istovi
eritmäk
плавление, плавка / topire, fuziune
158erkek
erkek
1) самец / mascul, bărbătuş
    erkek domuz кабан / vier
    erkek köpek кобель / cîine, dulău
2) мужчина / bărbat
159erken
érken
ранний; рано / timpuriu, prematur, precoce; devreme, prea devreme, din timp
160erkenki
erkenki
ранний / timpuriu, prematur, precoce
erlemää
седлать, осёдлывать (коня) / a înşeua (calul), a pune şaua, a încăleca (calul)
erleşmää
размещаться, располагаться; усаживаться / а se aşeza; a se aranja, a se amplasa
erleştirilmää
быть прибранным, быть приведённым в порядок / a fi dereticat, a fi acaparat, a fi aranjat, a fi gătit
erleştirmää
1) размещать, располагать, укладывать, расставлять / a plasa, a amplasa; a aşeza într-o anumită ordine, a strînge
2) приводить в порядок, наводить порядок / a face ordine
    içersini erleştirmää наводить порядок в доме / a face ordine în casă
165erli
erli
I.
1) местный / local; localnic
    erli yaşayannar местные жители / localii, indigenii, băştinaşii
2) земляк / compatriot, concetăţean, consătean
II.
с седлом, оседлённый / cu şa, înşeuat, încălecat
166ermää
ermää
постигать, доходить до чего-л. / a înţelege, a pătrunde; a merge pînă la, a sosi, a ajunge, a veni; a fi înţeles, a atinge
    aklım érmeer не понимаю, не догадываюсь / nu înţeleg, nu mă pricep
167ermeni
ermeni
армянин; армянский / armean; armenesc
ermeníycä
по-армянски, на армянском языке / armeneşte, în limba armeană
169erotika
erótika
эротика / erotică
170ertesi
ertesi
следующий / următor
    ertesi günü на следующий день / în ziua următoare, a doua zi
    ertesi yazın на следующее лето / în vara următoare, în vara viitoare
171esap
esap
1) счёт, расчёт, подсчёт / socoteală, calcul
    esap yapmaa (etmää) считать, рассчитывать, подсчитывать, подводить итоги / a socoti, a calcula, a face socoteală, a totaliza
2) перен. причина, соображение, мотив / figurat pricină, considerent, motiv
    ne esáplan sánki? по какой причине? / din ce considerente?, din ce motive?, din care cauză?
3) совесть / conştiinţă, simţ
    esabı yok у него нет совести / el e lipsit de bun simţ
    ◊ esap almaa замечать, примечать; принимать во внимание; учитывать / а observa; a lua în consideraţie; a ţine cont
    esabına al! учти, заруби себе на носу, запомни / ia în consideraţie, ţine cont, ţine minte
    esabıma gélmeer мне не подходит, мне не годится / nu-mi vine la socoteală, nu-mi merge, nu-mi convine
esaplamaa
рассчитывать, считать, полагать / a conta, a se bizui (pe cineva, pe ceva), a socoti, a face socoteală, a crede
    esaplếêrız, ani annaşábilecez мы рассчитываем, что сможем договориться / noi credem, că ne vom putea înţelege
173esaplı
esaplı
1) расчётливый / econom, calculat, chibzuit, prevăzător
2) совестливый, скромный / conştiincios, scrupulos; modest
esapsız
1) неподсчитанный, не имеющий учёта / nesocotit, nenumărat, fără număr, fără socoteală
2) нерешённый / nerezolvat, nesoluţionat
3) нерасчётливый, небережливый, неэкономный; нерасчётливо, неэкономно / nesocotit, neprevăzător, neeconom
4) безрассудный; безрассудно / cu nesocotinţă, nesăbuit
5) бессовестный; бессовестно / lipsit de bun simţ, neruşinat; fără scrupule, cu neruşinare
esapsızlık
бессовестность, нескромность / lipsă de scrupule, neruşinare, lipsă de modestie, indiscreţie
176esinti
esinti
дуновение, лёгкий ветерок / adiere, suflu, boare, suflare, vîntuleţ (uşor)
177esir
esir
1) раб / rob
2) невольник, пленный / sclav, prizonier
    esir kalmaa попасть в плен / a cădea, a deveni prizonier
178esirik
esirik
шалун, баловник / neastîmpărat, zburdalnic, ştrengar
179esirlik
esirlik
рабство, неволя, плен; рабский / robie, sclavie, prizonierat; de rob, de sclav
    esirliktän kurtulmaa освободиться от рабства / a se elibera de robie, a scăpa de sclavie
esirmää
баловаться, шалить / а face ştrengării, a zburda, a nu avea astîmpăr, a se zbengui
esirtmää
избаловать, распустить кого-л. / a alinta, a răsfăţa, a face pe cineva să devină neserios, uşuratic
182eski
eski
1) старый, ветхий, обветшалый / vechi, şubred, dărăpănat
    eski rúba старьё, обноски / haine vechi, zdrenţe
2) старый, давний, прежний / vechi, fost, trecut, precedent, de mai înainte
    eski dost старый друг / prieten vechi
    ◊ eski baa столовые сорта винограда / struguri de masă
183eskici
eskici
старьёвщик / negustor de haine vechi, telal
184eskilik
eskilik
старьё, ветошь / vechitură, vechituri, boarfe, zdrenţe, cîrpe
eskiliklär
см. / v. eskilik
eskimää
1) стареть, изнашиваться, ветшать / a se învechi, a se uza
2) перен. привыкать, приживаться / figural a se obişnui
3) становиться несвежим, прокисать (о продуктах) / a se strica, a se înăcri (despre producte, mîncare)
eskitmää
1) изнашивать, делать ветхим (старым) / a uza, a învechi
2) дать испортиться (продуктам) / a face să se strice (despre producte, mîncare)
eskíycä
по-старому / pe vechi, ca în timpurile trecute
189eskiz
eskiz
эскиз / crochiu, schiţă
190esmää
esmää
дуть, веять (о ветре) / а sufla, a bate, a adia (despre vînt)
    lüzgär eser ветер веет / vîntul suflă, vîntul adie
191esmäk
esmäk
веяние, дуновение (ветра) / suflare, adiere, boare (despre vînt)
192esmer
esmer
1) тёмный / întunecat, de culoare închisă
    topracik bizdä esmer землица у нас тёмная / pămînciorul nostru e negru
2) смуглый; брюнет / brun, negricios; brunet
3) перен. угрюмый, мрачный / fugural ursuz, morocănos
esnemää
зевать / а căsca
esnemäk
зевота / căscat
195espit
espit
уст. обод колеса, состоящий из шести частей / arh. obada roţii compusă din şase părţi
estaféta
эстафета / ştafetă
197eston
eston
эстонец; эстонский / eston; estonian
    eston dili эстонский язык / limba estonă, limba estoniană
198estonca
estónca
по-эстонски; на эстонском языке / în limba estonă
199estrada
estráda
эстрада; эстрадный / estradă; de estradă
200

1) пара; один из пары / pereche; unul dintr-o pereche (despre cai)
    eş olmaa составить пару / a se împerechea
    eş bulmaa найти себе пару / a-şi găsi pereche
2) друг; подруга / prieten; prietenă
3) один из супругов / unul dintre soţi, unul din soţi