терминов: 27
страница 1 из 1
1el
el
I.
рука, ручной / mînă; de mînă, manual
    el işi а) ручная работа / lucru de mînă, lucru manual
        б) рукоделие / lucru manual
    el etmää махать рукой, звать, подзывать / a da din mînă, a chema
    el vermää подать руку, поздороваться за руку / a da mîna
    ◊ tez eldän iş tez olêr погов. срочная работа быстро делается / prov. lucrul urgent merge cu spor
    el eli yıkêêr посл. рука руку моет / о mînă spală pe alta
    ellerinä su dökmää лить воду на руки (т. е. угождать) / a satisface; a face pe plac
II.
чужой, чужак; посторонний / străin, intrus
    ne ellär duysun bizi, ne biz elleri фольк. пусть ни чужие не узнают нас, ни мы чужих / folc. lasă nici străinii să nu ne cunoască, nici noi pe ei
2elä
elä
грива, чёлка (у лошади) / moţ, coamă (la cal)
elbet
см. / v. elbétki
elbétki
конечно, несомненно, безусловно, разумеется / desigur, fără îndoială, într-adevăr, bineînţeles
5elci
elci
ручной; приручённый / de mînă; domesticit, îmblînzit
    elci guguş ручной голубь / porumbel îmblînzit
elçi
посол; посланник / ambasador; trimis, sol
    büük elçi полномочный посол / ambasador plenipotenţiar
elçilik
посольство / ambasadă
eldiven
перчатка, рукавица, варежка / mănuşă; mănuşă cu un singur deget
    parmaklı eldiven перчатка / mănuşă
9elek
elek
сито / sită
    sık elek частое сито / sită deasă
    ◊ elää satmaa стать нищим, обнищать (букв. продать сито) / a sărăci, a deveni sărac (textual a-şi vinde sita)
eléktrika
электричество; электрический / electricitate; electric
    elektrika telleri электрические провода / fire electrice
elektromontör
электромонтёр / electromontor, electrician, instalator electric
elektrostánţiya
электростанция / staţie electrică
elemää
сеять, просеивать (сквозь сито) / a cerne, a trece prin sită
    un elemää просеивать муку / a cerne făina
eletmää
заставить сеять (просеивать) (сквозь сито) / а pune să cearnă
elevátor
элеватор / elevator
16elin
elin
вымя / uger
17elken
elken
парус / velă, pînză de corabie, vîntrea
ellemää
трогать, касаться, гладить (рукой) / a atinge, a netezi (cu mîna)
elleşmää
подавать руку, обмениваться рукопожатием, здороваться за руку / a se saluta, a da mîna cu cineva, a strînge mîna unul altuia
20elli
elli
пятьдесят / cincizeci
    gökta yıldız ellídir, ellisi dä bellídir фольк. на небе пятьдесят звёзд, что их пятьдесят — это известно / folc. pe cer sînt cincizeci de stele, că sînt cincizeci — asta e cunoscut
21ellik
ellik
1) горсть (напр. колосьев) / pumn, o mînă (de oameni), un mănunchi (de spice)
2) уст. нарукавники (у жнецов) / arh. mînecuţe de protecţie (la secerători)
ellinci
пятидесятый / al cincizecelea
elpezä
веер / evantai
24elsik
elsik
испорченный, протухший, прокисший / stricat, împuţit, înăcrit, sărbezit, oţetit (despre vin)
elsimää
испортиться, протухнуть, прокиснуть / a se strica, a se împuţi, a se înăcri
elsitmää
дать испортиться (продуктам) / a lăsa să se strice (despre producte, mîncare)
eltíyka
золовка / cumnată