терминов: 267
страница 5 из 6
201eşelon
eşelon
эшелон / eşalon
202eşek
eşek
1) осёл, ишак; ослиный / măgar, asin; măgăresc
    eşek inatlıı ослиное упрямство / încăpăţînare de măgar
    eşek géngeri колючее растение (которое едят ослы) / plantă spinoasă (pe care o mănîncă măgarii)
2) козлы / capră (de lemn)
3) перен. глупец, дурак, невежда / figurat prost, prostănac; ignorant, incult
    ◊ eşek arısı (kuanı) oca / vespe
    eşek balıı треска / batog
    eşek sudan gelíncä очень долго (букв. пока осёл не сходит за водой) / foarte încet (textual cît timp măgarul se duce după apa)
    eşek mantarası гриб-поганка / ciupercă otrăvitoare
eşékçä
1) по-ослиному / ca măgarul, măgăreste
2) перен. глупо, по-дурацки / figurat prosteşte, tîmpeşte
3) перен. грубо / figurat în mod grosolan
eşékçesinä
см. / v. eşékçä
eşekçi
погонщик ослов / mînător de măgari, păstor de măgari
eşeklenmää
вести себя по-дурацки; упрямиться / a se purta prosteşte, a se comporta prosteşte; a se încăpăţîna, a se îndărătnici
eşeklik
1) упрямство; глупость, нелепость / încăpăţînare, îndărătnicie, prostie, stupiditate
2) грубость / grosolănie, mitocănie
eşermää
зеленеть / a înverzi
    eşerdi bizdä kırlar поля у нас зазеленели / au înverzit cîmpurile (noastre)
209eşik
eşik
порог / prag
    eşii adımnamaa перешагнуть порог / a trece pragul
210eşil
eşil
1) зелёный / verde
    eşil fidan зелёное дерево / copac verde
2) неспелый / necopt, verde
eşillik
зелень, растительность / verzituri, zarzavat, legume, vegetaţie, verdeaţă, floră
eşinmää
1) копаться, копошиться, рыться (о птицах, животных) / a scormoni, а scurma, a scotoci (despre păsări, animale)
2) перен. ворошить (старое) / figurat a răscoli (neplăcerile din trecut)
213eşit
eşit
равный / egal
eşitlik
равенство / egalitate
215eşkin
eşkin
мелкая рысь, рысца (лошадиный аллюр) / trap mărunt, trap uşor
eşkinnemää
1) идти рысью; ускорять бег / a merge la trap; a mări viteza
    beygir çeketti eşkinnemää лошадь пошла рысью, лошадь перешла на рысь / calul a început să meargă la trap
2) торопиться / a se grăbi
eşkinni
быстрый, резвый (о коне) / rapid, iute, ager, sprinten (despre cal)
eşlemää
образовывать (составлять) пару / a forma pereche
eşlendirmää
спаривать / a uni, а înperechea
eşlenmää
сходиться, образовывать пару, спариваться / а se uni, a se împerechea, a se împreuna
221eşli
eşli
парный, чётный / cu pereche, împerecheat, cu soţi
eşmää
1) рыть, копать (о животных); бить копытом о землю (о лошадях) / a săpa, а rîma (despre animale); a bate cu copita de pămînt (despre cal)
2) перен. ворошить (былое) / figurat a răsoli, a scormoni (trecutul)
223eşsiz
eşsiz
1) непарный / impar
2) бесподобный, уникальный / incomparabil, neasemuit, admirabil, unic
224et
et
1) мясо; мясной / carne; de carne
    sıır eti говяжье мясо, говядина / carne de vită, carne de bovine
2) мякоть (мяса, плодов) / carne (fără os), partea cărnoasă (la fructe ș. a.)
    ◊ diş eti десна / gingie
    et baalamaa тучнеть, полнеть, толстеть, поправляться / a se îngraşă, a merge spre mai bine
225etär
etär
хватит, довольно, достаточно / ajunge, îndeajuns, de ajuns, suficient
226etek
etek
1) подол, пола / poală
    etekli fistan платье с широким подолом / rochie cu poală largă
2) подножье, подошва (горы) / poalele (dealului)
    bayırın etää подножье горы / poalele dealului, muntelui
    ◊ etek yakmaa долго ухаживать (за девушкой) / a face curte (unei fete) un timp îndelungat
227eten
eten
см. / v. etenä
228etenä
etenä
плацента, послед (у животных) / placentă
229etiket
etiket
этикет / etichetă
etişkin
взрослый / adult, matur, vîrstnic
etişkinnik
зрелость, взрослость / maturitate
etişmää
1) доходить, достигать, добираться / a ajunge, a sosi, а atinge
    etişmää tokada дойти до ворот / a ajunge la poartă
2) догонять, настигать / a ajunge, a prinde, a pune mîna
etiştirmää
1) успевать, делать в срок / a face progrese, a avea spor la învăţătură, a efectua în termen
2) созревать, поспевать; произрастать (о плодах, деревьях, посевах) / a se maturiza, a creşte (despre pomi, semănături)
3) расти, мужать / a creşte, a deveni mai matur, a se maturiza
4) снабжать / а aproviziona
etişmiş
взрослый / matur
    onun etişmiş kızı var у него есть дочь на выданье / el are fiică de măritat
235etki
etki
полномочие / împuternicire
236etkili
etkili
полномочный / împuternicit, plenipotenţiar
237etli
etli
мясистый; полный, дородный, толстый / cărnos; plin, trupeş, corpolent, gros, bondoc, durduliu
238etmää
etmää
I.
1) быть достаточным, хватать / a fi îndeajuns, a fi suficient
    etti (etär) sana хватит с тебя / cît despre tine, destul
    bu ona etmäz этого ему не хватит / asta lui nu-i va ajunge
2) стоить / a costa mult
    beş para étmeer (etmäz) ломаного гроша не стоит / nici doi bani nu face
II.
1) делать, производить, совершать / a face, a săvîrşi
2) в сочет. с именем образует сложные глаголы
    çorbacılık etmää хозяйничать, вести хозяйство / a gospodări, а conduce gospodăria
    prost etmää прощать / a ierta
    üüredicilik etmää заниматься педагогической деятельностью; учительствовать / a se ocupa cu lucrul pedagogic, a dăscăli, a fi învăţător
239etmiş
etmiş
семьдесят / şaptezeci
etmişinci
семидесятый / al şaptezecilea
etnógraf
этнограф / etnograf
etnográfiya
этнография; этнографический / etnografie; etnografic
    etnográfiya muzeyi этнографический музей / muzeu etnografic
243ev
ev
1) дом, домашний / casă; de casă
    yaşamak evi жилой дом / casă de locuit
    iki başlı ev дом в две комнаты / locuinţă cu două camere
    evin ardı задняя стена дома / peretele din dos al casei
    evin başı боковая стена дома / partea laterală a casei
    evin önü фасад дома / faţada casei
    ev hayvannarı домашние животные / animale domestice
2) перен. семья / figurat familia
    ev saabisi глава семьи, хозяин дома / capul familiei, stăpînul casei
    evin tókkan, iş iisiler погов. когда (твоя) семья сыта, забот меньше / prov. cînd toţi ţi-s sătui, ai mai puţine griji
    ◊ ev tavşamı кролик / iepure de casă
    ev yılanı уж / şarpe de casă
    ev çevirmää вести домашнее хозяйство / a duce o gospodărie casnică, a duce un menaj
244evallaa
évallaa
пожалуйста, ради бога / vă rog, cu plăcere, pentru Dumnezeu!; честное слово / vă rog, pe cuvînt
    ◊ évallaa gelmää идти с повинной, идти на поклон / a-şi mărturisi vina, a se căciuli în faţa cuiva
Evángeliya
Евангелие / Evanghelie
evcääz
домик / căsuţă
evdekilär
/ домочадцы / cei de acasă, ai casei, casnicii
248evel
ével
1. прошлое, былое / trecutul, ceea ce a fost
2. прежде, в старину / pe vremuri, cîndva, în vechime
eveldän
издревле / din vechime, din timpuri străvechi, din moşi-strămoşi
250evelki
evelki
прежний; старинный, древний / de mai înainte; vechi, antic
    evelki zamannar прежние времена / timpuri trecute
    evelki adet старинный обычай / obicei vechi
    evelki söleyiş старинная пословица / zicătoare veche
    evelki demäk старинная поговорка / proverb vechi