терминов: 267
страница 1 из 6
1e
e
частица
1) вопр. a / ai
    e, kim olacek e? а кто будет, а? / dar cine va fi, ai?
2) воскл. же, ведь / particula doar
    díilim küçük e! я же не маленький! / nu sunt mic doar!
2ecel
ecel
1) смертный час / ceasul de moarte; înainte de moarte
    ecel etmää умереть / a muri
2) перен. судьба, рок / figurat soartă, destin
    insanın eceli судьба человека / soarta omului
3edek
edek
недоуздок, поводок / căpăstru; zgardă
    ◊ edek tutmaa служить, прислуживать / a sluji cuiva, a servi (la masa)
edemää
1) водить (лошадь) за повод / a duce (calul) de frîu
2) перен. водить за нос, провести / figurat a duce pe cineva de nas; a păcăli
edenmää
обзаводиться чем-л., приобретать что-л. / a procura; a-şi face rost, a agonisi
    edendim bir motoţíkla я приобрёл мотоцикл / mi-am procurat o motocicletă
6edi
edi
семь / şapte
    edi kerä семь раз / de şapte ori
edilik
семёрка; стоимостью в семь…; длиной в семь…; весом в семь… / şapte; cu preţul de şapte…; care are lungiumea de şapte…; în greutate de şapte…
edíüz
семьсот / şapte sute
edinci
седьмой / al şaptelea
edinmää
см. / v. edenmää
11eer
eer
союз усл. если, если бы / conj. dacă, de
12efendi
eféndi
уст. господин; госпожа / arh. domn; doamnă
    gel, eféndim, kı́yma beni, ikimiz bir can gibi фольк. приди, госпожа моя, не губи меня, мы оба словно одна душа / folc. vino, doamna mea, nu mă omorî, noi doi sîntem o inimă, un suflet
    eféndi adam образованный, интеллигентный мужчина / instruit, cult, bărbat cult, cultivat
efréytor
ефрейтор; ефрейторский / fruntaş; de fruntaş
e-he-he
межд. употр. при выражении сожаления, грусти э-хе-хе / interj. e-he-he!
15ek
ek
сустав, сочленение, звено / încheietură, verigă
ekelemää
сыпать, посыпать / а vărsa, a turna, a presăra, a pospai
    un ekelemää присыпать мукой / a presăra cu făină, a înfăina
17eki
éki
союз разд. выражает удивление или / particula ori, sau
18ekici
ekici
сеятель / semănător
19ekili
ekili
1) посеянный / semănat
    ekili tenä посеянное зерно / grăunţe semănate
2) засеянный / semănat
    tarlalar ekili поля засеяны / cîmpurile sînt semănate
ekilmää
быть посеянным / a fi semănat; a se semăna
21ekin
ekin
посев, посевы, хлеба; хлеб (в зерне); хлебный / semănătură, grîne, cereale; de pîine, de cereale
    ekinnär злаки / cereale, grîne
    biyaz ekin жито, пшеница / cereale, grîne, secară, orz, grîu
    ekin çalkalanêr хлеба колышутся / grînele se leagănă
    ekin böcää хлебный жучок / gîndac de pîine; gărgăriţă
    ekin kılıfta хлеб колосится / grînele dau în spic
ekincilik
хлебопашество / cultura cerealelor, plugărie
    ekincilik etmää заниматься хлебопашеством / a se ocupa cu cultura cerealelor, cu plugăritul
ekinnik
нива; поле, засеянное хлебом / teren (cîmp); semănat cu grîu
24ekinti
ekinti
см. / v. ekin
25ekipaj
ekipaj
экипаж / echipaj
eklemää
1) соединять, связывать / a îmbina, a lega
    laf eklemää соединять слова / а îmbina cuvintele
2) присоединять, надставлять, удлинять / a uni, a lungi
    taa bir parça çatı eklemää добавить ещё кусок каната / a adăuga încă о bucată de funie
eklenmää
1) соединяться, связываться; быть соединённым (связанным) / a se îmbina, a se lega; a fi îmbinat, legat
2) присоединяться, удлиняться; быть присоединённым / a se uni, a se lungi; a fi unit, lungit
eklenti
добавка, прибавка / supliment, adaos, adăugare, mărire, sporire
ekleşmää
см. / v. eklenmää
ekletmää
1) заставить (велеть, дать) соединить (связать) / а pune să îmbine, să lege, să înnădească
2) заставить присоединить (надставить, удлинить) / a pune să unească, să lungească
ekmää
сеять / a semăna
    ◊ laf ekmää болтать (попусту) / а vorbi aiurea (în vînt), a pălăvrăgi
32ekmek
ekmek
хлеб; хлебный / pîine; de pîine
    bir parça ekmek кусок хлеба / о bucată de pîine
    ekmek trófası хлебные крошки / fărîmături de pîine
    bir somun ekmek буханка хлеба / о pîine (de o formă anumită)
    ekmek imää есть, кушать / a mînca (în general)
ekmekçi
1) пекарь, хлебопёк; булочник / brutar care coace pîine; franzelar
2) нахлебник / lingău, linge-talere; chiriaş în pensiune
ekonómika
экономика; экономический / economie; economic
    ekonómika reforması экономическая реформа / reformă economică
    serbest pazar ekonómikası свободная рыночная экономика / economie de piaţă, economia relaţiilor de piaţă
ekonomist
экономист / economist
ekonómiya
экономия / economie
37ekran
ekran
экран / ecran
ekskavátor
экскаватор / excavator
ekskavátorşçik
экскаваторщик / excavatorist
ekskúrsiya
экскурсия / excursie
ekskursovod
экскурсовод / conducător de excursii, ghid
ekspedíţiya
экспедиция / expediție
    folklor ekspedíţiyası фольклорная экспедиция / expediție folclorică
eksponát
экспонат / exponat
    muzey eksponatları музейные экспонаты / exponate de muzeu
ekspres
экспресс / expres
45ektar
ektar
см. / v. hektar
46ekti
ekti:
    ekti köpek уст., бран. бродячая собака / arh. cîine vagabond
ektirmää
заставить сеять / a pune să însămințeze, să semene, să ceară
ekvátor
экватор / ecuator
ekzámen
экзамен; экзаменационный / examen; de examene; de examinare
    ekzámen sesiyası экзаменационная сессия / sesiune de examene
    ekzámen vermää сдавать экзамен / a da un examen, a lua un examen, a promova un examen
ekzemplär
экземпляр / exemplar