терминов: 322
страница 1 из 7
1sa
sa
1. союз а, же / conj. iar, dar, însă
    bän sä hiç düşǘnmedim… я же совсем не подумал… / eu însă nu m-am gîndit deloc…
    o sa gélmedi а он не пришёл / iar el n-a venit
2saa
saa
I.
1) здоровый, крепкий / sănătos, puternic, tare
    saa adam здоровый (крепкий) человек / om sănătos
    saa olmaa быть здоровым / a fi sănătos
2) целый, невредимый / întreg, integru, nevătămat
    saa filcan целый (неразбитый) стакан / pahar întreg
    ◊ saa ol! а) будь здоров! / fii sănătos!
        б) спасибо / mulţumesc
    saa yaa (yaayı) сливочное масло / unt
II.
1) правая; правая сторона / drept; partea dreaptă
    saa el (kol) правая рука / dreapta, mîna dreaptă
    saa yan правый бок / coasta dreaptă
        б) правый фланг / flancul drept
    saa taraf правая сторона / dreapta, partea dreaptă
2) полит. правый / polit. de dreapta
    saa tarafçılar правые / cei din dreaptă, cei de dreapta
saabi
1) хозяин, владелец, обладатель / stăpîn, proprietar; posesor, deţinător
    ev saabisi хозяин дома / stăpînul casei
    saabi olmaa быть хозяином, владеть, обладать / a fi stăpîn, a avea în stapînire, a stăpîni
2) владыка, правитель / stăpîn; domn, domnitor
    saabi olmaa padişaalaa стать правителем царства / а deveni cîrmuitorul împărăţiei
3) рел. всевышний, бог / rel. dumnezeu
    ◊ kendinä saabi olmaa владеть собой; сдерживаться / a fi stăpîn pe sine; a se reţine
saabilik
1) хозяйство, владение / gospodărie; stapînire, posesie
2) господство, владычество / stapînire, posesiune, dominaţie
    saabilik etmää владеть; господствовать / a poseda; a domina, а domni
saabisiz
1) не имеющий хозяина; бесхозный / fără de stăpîn
    saabisiz kalmaa остаться без хозяина / a rămîne fără stăpîn
    ◊ saabisiz köpek бродячая собака / cîine vagabond
saabíyka
1) редко хозяйка / rar. stăpînă
    ev saabíykası хозяйка дома / stăpîna casei, amfitrioana casei
saacı
I.
дояр / mulgător
II.
полит. правый, придерживающийся правых взглядов / polit. de dreapta, care împărtăşeşte concepţiile celor de dreapta
saacı́yka
I.
доярка / mulgătoare
II.
полит. правая, придерживающаяся правых взглядов / polit. de dreapta (despre o femeie), care împărtăşeşte opiniile (concepţiile) celor de dreapta
saadä
см. / v. sadä
10saade
sáadé
см. / v. sádé
saadıç
посаженный отец (на свадьбе) / naş, nănaş
    saadıç koltuu см. / v. koltuk
saadıçlık
положение посажёного отца / funcţia naşului, postura nănaşului (de exemplu, la nuntă)
saadíkana
уст. не в уме / arh. a-i lipsi o doagă, a nu fi în minţile sale
    o biraz saadíkana он немного не в своём уме / a-i lipsi о doagă, a nu fi în minţile sale
14saafi
saafi
уст. истинно, поистине, действительно, в самом деле / arh. cu adevărat, într-adevăr, cu certitudine
saafidän
поистине, на самом деле / cu adevărat, într-adevăr, în realitate
saalıcak:
    kálın saalıcáklan счастливо оставаться!, будьте здоровы! / rămîneţi sănătoşi!, fiţi sănătoşi!, rămîneţi cu bine!
saalıcéylan
см. / v. saalıcak
18saalam
saalam
здоровый, крепкий, твёрдый; крепко, твёрдо / sănătos, tare, solid
saalık
здоровье / sănătate
    saalıını korumaa беречь здоровье / a (a-şi) păzi sănătatea
    saalı́klan nícä durếrsın? как твоё здоровье? / cum o duci cu sănătatea?
    saalık!, saalık Allaa versin! Дай Бог здоровья (тост) / Sănătate! Deie Domnul (Dumnezeu) sănătate! (toast)
    saalık olsun! было бы здоровье! / de-ar fi sănătate!
saalmaa
1) доиться / a se mulge
2) перен. быть ободранным / figurat a fi muls (de bani ș. a.)
21saamaa
saamaa
1) доить / a mulge
    koyunnarı saamaa доить овец / а mulge oile
2) перен. обирать, разорять / figurat a mulge, а stoarce (de bani ș. a.)
22saamak
saamak
1) доение, дойка / muls, mulgere
2) надой / cantitate de lapte muls; mulsoare
    iki saamak два надоя / două mulsori
23saamal
saamal
дойная / care se mulge, mulgătoare
    saamal inek дойная корова / vacă mulgătoare
24saan
saan
уст. медный (лужёный) таз, медное блюдо, поднос / arh. lighean de aramă, tavă de aramă, tavă
25saar
saar
глухой / surd
    bir kulaandan saar глухой на одно ухо / surd de o ureche
    saar kalmaa оглохнуть, потерять слух / а surzi, a asurzi
    saar olmaa быть глухим; оглохнуть / a fi surd; a surzi, a asurzi
    ◊ düümää daulu (dobayı) saarın kulaklarında как об стенку горох (букв. бить в барабан у ушей глухого) / а bate toba la urechea surdului; ca nuca de perete
    saar uydurarmış глухой, не расслышав, додумывает / surdul nu aude, dar potriveşte
saar-dilsiz
глухонемой / surdomut
saarlama
глухая тетеря / (om) fudul de o ureche; surdule (!)
saarlık
глухота / surditate, surzenie
saa-salim
см. / v. saa-selem
saa-selem
здоровый и невредимый / sănătos şi teafăr, sănătos tun
saa-sem
см. / v. saa-selem
32saat
saat
1) час; время / ceas, oră; timp
    kaç saat? который час? / cît e ora?
        б) сколько часов? / cît e ora?
    saat kaçta? в котором часу / la ce oră?
    saadında в установленный час, в назначенное время / la o oră anume, la ora stabilită
    sáatlan а) часами / cu orele
        б) почасовой / cu ora
    saat beştä в пять часов / la orele (ora) cinci
    saatta в час; за час / pe oră; într-o oră
    üz kilométra saatta сто километров в час / о sută km pe oră
    bir saadın içindä в течение часа / în decurs de o oră
2) часы / ceas, ceasornic, orologiu
    kol saadı ручные часы / ceas de mînă
    duar saadı стенные часы / ceas de perete
    cöp saadı карманные часы / ceas de buzunar
    saat geeri kalêr часы отстают / ceasul rămîne în urmă
    saat ileri gider часы спешат / ceasul se grăbeşte
    saat durmuş часы остановились / ceasul s-a oprit
    ◊ saat gibi işlemää работать как часы / a lucra ca ceasul
    ii saatta! в добрый час! / într-un ceas bun!
saatçı
часовых дел мастер, часовщик / ceasornicar
saatçılık
занятие (профессия) часовщика, часовое дело / ceasornicărie, ocupaţia (profesiunea) ceasornicarului
saatlık
1) длящийся столько-то часов / care durează atîtea ore
    bir saatlık iş работы на час / lucru pentru (de) o oră
    kırk saatlık işlenir afta сорокачасовая рабочая неделя / săptămînă de lucru de patruzeci de ore
2) почасовой / cu ora
    saatlık ödek почасовая оплата / plată cu ora, remunerare cu ora
36saaz
saaz
I.
камыш; тростник; камышовый; тростниковый / stuf; trestie; de stuf; de trestie
II.
саз (восточный щипковый музыкальный инструмент) / saz (numele unui instrument muzical oriental cu coarde)
saazlık
заросли камыша (тростника) / stufăriş, stufărie
38sabaa
sabaa
утро; утренний / dimineaţă; de dimineaţă, matinal
    sabaa ekmää завтрак / micul dejun
    bu sabaa сегодня утром / azi dimineaţă
    dün sabaa вчера утром / ieri dimineaţă
    yáarın sabaa завтра утром / mîine dimineaţă
    sabaaya karşı под утро, к утру / spre (înspre) dimineaţă
    sabaayádan до утра / pînă dimineaţă
    sabaadan avşamádan с утра до вечера / de dimineaţă pînă în seară
    sabaadan-sabaaya от зари до зари, круглосуточно / zi şi noapte
    ◊ sabaa hayır olsun! доброе утро / bună dimineaţa! (salutare, bineţe)
39sabaa
sábaa
завтра, завтра утром / mîine, mîine dimineaţă
    sábaa érken завтра рано утром / mîine de dimineaţă
sabaakı
1) утренний, происходивший утром / de dimineaţă, care a avut loc dimineaţă
2) завтрашний / de mîine
    sabaakı gün завтрашний день / ziua de mîine
sabaalamaa
1) наступать (об утре), рассветать / a se face ziuă; a se lumina de ziuă
    sabaalêêr наступает утро / se luminează de ziuă
2) встретить утро, не спать до утра, дождаться утра (о больном) / a întîlni (a aştepta) dimineaţa, a nu dormi pînă dimineaţă (despre un bolnav)
    yolda sabaalamaa встретить утро в пути / a întîlni dimineaţa în drum (în timpul drumului)
sabáalän
утром; по утрам / dimineaţa
    çin sabáalän рано утром, с зарёй / de dimineaţă, de (cu) zori
sabáalen
см. / v. sabáalän
sabaası
на следующее утро / dimineaţa următoare, în dimineaţa următoare
45saban
saban
уст. деревянный плуг, соха / arh. plug de lemn, rală
sabancı
уст. мастер, делающий деревянные плуги (сохи) / arh. meşter care face pluguri de lemn, rale
sabansếêrsın
доброе утро / bună dimineaţa (salutare, bineţe)
sabantuy
сабантуй / sindrofie, sindrofie de mahala
sabotaj
саботаж / sabotaj
    sabotaj yapmaa саботировать / a sabota
sabotajçı
саботажник / sabotor