saabi
saabi
1) хозяин, владелец, обладатель / stăpîn, proprietar; posesor, deţinător
    ev saabisi хозяин дома / stăpînul casei
    saabi olmaa быть хозяином, владеть, обладать / a fi stăpîn, a avea în stapînire, a stăpîni
2) владыка, правитель / stăpîn; domn, domnitor
    saabi olmaa padişaalaa стать правителем царства / а deveni cîrmuitorul împărăţiei
3) рел. всевышний, бог / rel. dumnezeu
    ◊ kendinä saabi olmaa владеть собой; сдерживаться / a fi stăpîn pe sine; a se reţine