терминов: 127
страница 1 из 3
1si
si
муз. си (седьмая нота музыкальной гаммы) / muz. si
síbir
сибирский / siberian
    síbir daaları сибирские леса / păduri siberiene
    síbir yarası сибирская язва / antrax, dalac, bubă-neagră
sibirä́çka
сибирячка / siberiana
sibiräk
сибиряк / siberian
sicim
уст. верёвочка, шнурок, бечёвка / arh. funioară, frînghie subţire, sfoară
sidä́nka
посиделки / şezătoare
sidénya
сидение / scaun, banchetă (în maşină, căruţă etc.)
sífilis
сифилис; сифилитический / sifilis; sifilitic
sifon
сифон / sifon
10signal
signal
сигнал; сигнальный / semnal, signal; de semnal, de semnalizare
signalcı
сигнальщик / semnalizator
siguránţa
уст. сигуранца (политическая полиция в Румынии) / arh. siguranţa (despre poliţia din România de pînă la 1940–1945)
13siidik
siidik
моча; мочевой / urină; urinar
siidikli
запачканный мочой / murdărit cu urină
    ◊ siidikli ráţa мокрая курица / găina plouată, murată (literalmente raţă pişată, urinată)
siiredilmää
смотреться, глядеться; быть рассматриваемым / a se privi, a se arăta; a fi privit, examinat, cercetat
16siirek
siirek
1) редкий; редко / rar, răzleţ
    siirek daa редкий лес, редколесье / pădure rară
    siirek yazmaa писать с большими интервалами / a scrie rar, cu intervale
    siirek gözellik редкая красота / frumuseţe rară
2) тонкий, неплотный / subţire, rar
3) жидкий / rar, subţire
    siirek kaymak жидкая сметана / smîntînă rară, inconsistentă, subţire
    siirek lafetmää говорить медленно / a vorbi rar, lent, agale, cu încetineală
siirekleşmää
см. / v. siirelmää
siirekleşmäk
см. / v. siirelmäk
siirektän
изредка, иногда / rareori, din cînd în cînd, cîteodată
siirelmää
редеть, становиться редким / a se rări, a deveni rar
siirelmäk
поредение / rărire, rărit
siireltmää
1) делать реже, разреживать / a face mai rar; a rări
    siireltmää ekinneri прореживать посевы / a rări semănăturile
2) разжижать, разбавлять / a rări, a dizolva
siireltmäk
1) разрежение, прореживание / rărit, rărire
2) разжижение; разбавление / rărit; rărire, dizolvare
    papşoy siireltmesi прореживание кукурузы / răritul păpuşoiului
siiretmää
смотреть, глядеть; рассматривать, разглядывать, наблюдать / a privi, a se uita, a examina, a cerceta, a urmări cu privirea, a supraveghea, a observa
siiretmäk
обзор; рассматривание, разглядывание; наблюдение / privire (generală), revista (evenimentelor); examinare, cercetare; observare
26siläf
siläf
см. / v. siläh
27siläh
siläh
уст.
1) короткая сабля / arh. sabie scurtă
2) оружие; вооружение / armă; înarmare, armament
silähçı
оружейник / armurier
silählı
вооружённый / înarmat
sildirmää
1) заставить (велеть) вытереть (протереть) / a pune, a obliga să şteargă, să cureţe, să radă
2) заставить (велеть) стереть (написанное) / a pune, a obliga să şteargă, să radă (cele scrise)
31silik
silik
см. / v. silinik
silinik
стёртый, потертый; затёртый / şters, ros; purtat, ros, uzat; ponosit
    silinik para стёртая монета / monedă ştearsă, uzată
    silinik dirsekli с протёртыми локтями (рубашки, пиджака) / cu coate roase (despre haine)
silinmää
1) вытираться / a se şterge
    silinmää peşkírlän вытираться полотенцем / a se şterge cu şervetul (ştergarul)
2) чиститься / a se curăţa
3) быть стёртым (о написанном), быть зачёркнутым / a fi tăiat, şters (cu o linie)
4) стираться, изнашиваться / a se roade, a se uza
silinti
стёртое место / loc şters, rar, anulat
silítra
хим. селитра / chim. salpetru, silitră
36silki
silki
тряска, встряхивание; отряхивание / zguduitură, zdruncinătură, zgîlţîitură
37silkik
silkik
вытряхнутый / scuturat
    ◊ silkik adam человек, страдающий грыжей / om suferind de hernie
silkinmää
1) отряхиваться, встряхиваться / a se scutura; a se descotorosi, a scăpa de…
2) перен. вздрогнуть, встрепенуться / figurat a tresări, a tresaltă
3) быть выколачиваемым / a fi scuturat, bătut
4) падать, опадать / a cădea; a se scutura (despre frunze, pomi, flori)
silkinti
1. опавший, сбитый (о фруктах) / căzut; scuturat, dat jos, doborît (despre frunze)
2. 1) очёски, остатки; паданцы / pieptănătură; căzături
2) перен. вздрагивание / figurat tresărire
silkmää
1) вытряхивать, выбивать (пыль) / a scutura
    cöplerini silkmää вытряхивать карманы / a scutura buzunarele
2) трясти, встряхивать / a scutura, a clătina
    fidanı silkmää трясти дерево / a clătina copacul
3) перен. трясти, лихорадить / figurat a scutura (despre febră, friguri)
    onu sıtma silker его трясёт лихорадка (малярия) / îl scutură frigurile, febra
silkmäk
1) вытряхивание, выбивание / scuturat, scuturătură
2) встряхивание, тряска / zdruncinare, hurducătură
3) лихорадка / friguri, febră
silktirmää
заставить (велеть) трясти (вытряхивать, встряхивать) / a face, a obliga, а pune să scuture
43silmä
silmä
(полный) до краёв / (plin) cu ochi, ras, cu vîrf
silmää
1) вытирать; протирать / a şterge
    ellerini silmää вытирать руки / a-şi şterge mîinile
    yaşlarını silmää утирать слёзы / a-şi şterge lacrimile
2) стирать (написанное); зачёркивать; вычёркивать / a şterge (ce a fost scris), a tăia
    akıldan silmää вычеркнуть из памяти / a şterge din memorie
45silos
silos
силос; силосный / siloz, furaj, nutreţ murat; de, pentru siloz
    silos kuyusu силосная яма / groapă pentru (de) siloz, pentru nutreţ murat
siloslamaa
силосовать / a siloza
siloslamak
силосование / însilozare
48siluet
siluet
силуэт / siluetă
49sima
síma
лик; лицо / chip, fizionomie, aspect; faţă
simétriya
симметрия; симметричный; симмертично / simetrie; simetric