терминов: 322
страница 2 из 7
51sabun
sabun
мыло; мыльный / săpun; de, cu săpun
    giisi sabunu хозяйственное мыло / săpun de rufe
    rakı sabunu туалетное мыло / săpun de toaletă
    sabun köpüü мыльная пена, мыльный пузырь / spumă de săpun
    sabun kaynatmaa варить мыло / a fabrica (a fierbe) săpun
    ◊ sabunsuz uumaa намылить шею кому-л. / a-i trage o săpuneală cuiva
    sabun olmaa быть в мыле (от беготни, работы) / a fi numai spumă, a fi tot spumă (în urma alergăturilor etc.)
sabuncu
мыловар; тот, кто продаёт мыло / săpunar; vînzător de săpun
sabunculuk
1) занятие мыловара; занятие продавца мыла / săpunărie, ocupaţia săpunarului (vînzătorului de săpun)
2) мыловарение; мыловаренный / fabricarea săpunului; de, pentru fabricarea săpunului
sabunnamaa
1) мылить, намыливать / a săpuni
    giisi sabunnamaa намылить бельё / а săpuna rufele
2) перен. дать нагоняй, отругать / figurat a săpuni, a-i da o săpuneală, a-i face o săpuneală
    ◊ beygiri sabunnamaa взмылить коня / a-l face spumă (despre cal)
sabunnamak
1) намыливание / săpuneală
2) перен. нагоняй, взбучка / figurat săpuneală, frecuş
sabunnanmaa
1) мылиться, намыливаться / a se săpuni, a se da cu săpun
2) мылиться, давать пену / a face spumă
3) взмыливаться, покрываться пеной (о лошади) / a se acoperi cu spumă (despre cai)
sabunnu
1) мыльный; намыленный / cu, de săpun; săpunit
2) взмыленный (о лошади) / înspumat (despre cai)
sabunnuk
мыльница / săpunieră
59sabur
sábúr
терпение; выдержка / răbdare; stăpînire de sine, fermitate
sáburlú
терпеливый; выдержанный / răbdător, rezistent, ferm
    sáburlú olmaa иметь терпение, выдержку / a avea răbdare, a avea stăpînire de sine
sáburlúk
терпение; терпимость; выдержка / răbdare; toleranţă; stăpînire de sine, fermitate
sábursúz
нетерпеливый; невыдержанный / fără răbdare, nerăbdător; nestăpînit
sábursuzluk
нетерпение; нетерпеливость; невыдержанность / nerăbdare; nestăpînire de sine, lipsă de stăpînire
64sacak
sácak
таган, железный треножник / pirostrie (de regulă, din metal)
65saç
saç
1) волос; волосы; волосяной / păr; de, din păr
    sert (çetin) saç жёсткие волосы / păr aspru
    kara saç чёрные волосы / păr negru
    saçlarını yolmaa рвать на себе волосы / a-şi rupe părul din cap
66saçak
saçak
выступ крыши, карниз, стреха / streaşină
    ◊ saçak kuşu воробей / vrabie
    ateş saçaa sardıktan sóra погов. к шапочному разбору (букв. после того, как пламя уже добралось до крыши) / prov. la spartul tîrgului (textual după ce flacăra a cuprins streaşină)
    ne saçak ne sofra погов. ни кола ни двора / prov. sărac lipit pămîntului; nici casă, nici masă
saçaklı
с карнизом, со стрехой / cu streaşină
saçık
рассеянный, разбросанный, рассыпанный / risipit, împrăştiat, dispersat
saçılmaa
рассеиваться, разбрасываться, рассыпаться / a se risipi, a se împrăştia, a se dispersa
saçıştırmaa
см. / v. saçtırmaa
saçlı
имеющий волосы, с волосами / cu păr, păros
72saçma
saçma
дробь (ружейная) / alice (de vînătoare)
saçmaa
сеять, рассеивать, разбрасывать, рассыпать / a semăna, a împrăştia, a risipi
    saçmaa yola çiçek усеять дорогу цветами / a semăna (a aşterne) calea cu flori
    para saçmaa сорить деньгами / a se juca cu bani
    şüpä saçmaa сеять подозрение (недоверие) / a semăna
saçtırmaa
заставить (велеть) рассеять (разбросать, рассыпать) / a pune, a obliga să risipească, să împrăştie, să disperseze
75sadaka
sadáka
уст.
1) подаяние, милостыня / arh. milostenie; pomană
2) жалость, сострадание / compătimire, compasiune, milă
    sadáka olmaa смилостивиться, сжалиться / a i se face milă; a se îndura (de)
sadákalı
уст. милостивый; милосердный / arh. milos, caritabil, îndurător
sadákalık
уст. милостивость, милосердие / arh. îndurare, milă; caritate
78sadä
sadä
1) грам. простое / gram. simplă
    sadä cümlä простое предложение / propoziţie simplă
2) чистый, без примеси / curat, fără impurităţi
79sade
sádé
только, лишь / numai, doar
    diil sádé…, ama не только…, но / nu numai…, însă
    sádé okadar только и всего / numai atît, doar atît
80sadik
sádik
разг. детский сад, садик / curent grădiniţă de copii, grădiniţă
81sadist
sadist
садист; садистский / sadist; de sadist, în mod sadist
sadízma
садизм / sadism
83safra
safra
уст. жёлчь / arh. fiere
safralı
уст. жёлчный / arh. de fiere, biliar
85safyan
safyan
сафьян; сафьяновый / saftian; de saftian; de marochin
saharin
сахарин / zaharină
87sajin
sájin
сажень; саженный / stîngen; de stîngen
    sájin adımnarı семимильные шаги / paşi de şapte mile, figurat paşi de gigant
88sak
sak
бдительный, зоркий, чуткий / veghetor; vigilent, atent, simţitor, sensibil
89saka
saka
водовозная бочка / saca, butoi de apă
    sakáylan su getirmää возить воду водовозной бочкой / a căra apa cu sacaua (cu butoiul)
sakacı
водовоз / sacagiu
    ◊ sakacıya su satmaa продавать воду водовозу / a vinde apă sacagiului
91sakal
sakal
борода / barbă
    sakal brakmaa (salvermää) отпустить бороду / a-şi lăsa barbă
    ◊ keçi sakalı бот. козлобородник / bot. barba-caprei
sakallanmaa
обростать бородой / a-i creşte barbă (mare)
sakallı
имеющий бороду, с бородой, бородатый / care are barbă, cu barbă, bărbos
sakalsız
безбородный / spîn, fără barbă
95sakar
sakar
уст. бык с белой отметиной на лбу / arh. buhai (bou) ţintat în frunte, breaz
96sakara
sakára
см. / v. çavdar
97sakat
sakat
1) калека, инвалид; увечный, искалеченный / mutilat, olog, schilod, invalid
    sakat kalmaa остаться калекой / a rămîne infirm, mutilat, olog
2) урод / monstru
sakatlamaa
калечить, увечить, уродовать / a calici, a mutila, а urîţi, a schilodi
sakatlanmaa
стать калекой, изувечиться, изуродоваться / а deveni schilod, a se betegi, a se mutila
sakatlık
увечье; уродство / schilodire, mutilare, urîciune, monstruozitate