sabaası
sabaası
на следующее утро / dimineaţa următoare, în dimineaţa următoare