терминов: 322
страница 3 из 7
sakırdamaa
стрекотать / a ţîrîi
sakınış
см. / v. sakınmak
sakınmaa
1) уклоняться, отодвигаться, отстраняться / a se feri, a lua seama, a evita, a fugi de…, a se salva de…, a se da la o parte, a se lăsa de…
2) перен. быть нерешительным (робким, стеснительным); робеть, стесняться; не решаться на что-л. / figurat a fi precaut, prudent, nehotărît; a se sfii, a se jena
    buyur, buyur — sakı́nma, geeri ol — sokúlma пожалуйста, пожалуйста — не стесняйся, но и вперёд не проходи (шутка хозяина дома) / poftim la masă cu lingura de acasă; poftim la masă, dacă ştii şagă (textual poftim, poftim — nu te jena, dar şi înainte să nu treci)
sakınmak
1) осторожность, осмотрительность / băgare de seamă, prudenţă, prevedere
2) перен. нерешительность; робость, стеснительность / figurat şovăială, stare de nehotărîre, de ruşinare, sfială, timiditate
sakı́rga
I.
зоол. клещ / zool. căpuşă
II.
смерчь, вихрь / vîrtej, vifor
sakırtı
стрекот, стрекотание / ţîrîit, ţîrîială
107sakız
sakız
1) воск; восковой; вощаной / ceară; de ceară; din ceară; cerat
2) жевательная смола; жевательная резина / răşină (smoală) de mestecat; gumă de mestecat
    ◊ çam sakızı канифоль, ароматическая смола / sacîz; colofoniu; mastic
    aaç sakızı древесная смола / răşină (de arbori)
    beygir sakızı кок-сакыз / cocsacîz
sakızlamaa
1) вощить / a da cu ceară, a cerui
2) канифолить / а unge, a da cu colofoniu (cu sacîz)
sakızlanmaa
1) быть навощённым / a fi dat cu ceară, a fi ceruit
2) быть наканифоленным / a fi uns, a fi dat cu colofoniu, cu sacîz
sakızlı
1) с воском, вощёный / (dat) cu ceară, ceruit
2) с канифолью, с ароматической смолой / (dat) cu sacîz, cu colofoniu
saklamaa
утаивать, прятать, скрывать, укрывать / a adăposti, a ascunde, a tăinui
saklamak
утайка, утаивание / ascundere, tăinuire
sáklambáç
прятки (игра) / de-a (v-aţi) ascunselea, de-a ascunsul
saklanılmaa
быть спрятанным (скрытым, укрытым) / a fi ascuns, tăinuit, adăpostit, dosit
saklanmaa
прятаться, скрываться, укрываться / a se adăposti, a se ascunde, a dispărea, a se face nevăzut, a se dosi
saklanmak
прятанье / ascundere, adăpostire, dosire
saklantı
1) убежище, укрытие; тайник / adăpost; ascunziş, ascunzătoare
2) собир. спрятанное / colectiv ascuns
3) перен. секрет, тайна / figurat secret, taină
saklatmaa
заставить (велеть) прятать (скрывать, укрывать) / a pune, a obliga să ascundă, să tăinuiască, să dosească
saklayıcı
прячущий, скрывающий; укрывающий / cel ce ascunde, tăinuieşte; tăinuitor, dositor
saklayış
утаивание, сокрытие, укрывание / adăpostire, ascundere, tăinuire, dosire
121saklı
saklı
прям. и перен.
1) скрытый; тайный, секретный; скрыто, тайно, секретно / ascuns, tainic, dosit, secret
    saklı fikirlär скрытые мысли / gînduri ascunse
2) спрятанный / ascuns
saklıdan
тайком; втайне, украдкой; незаметно / pe ascuns, în ascuns; pe neobservate, pe furiş
saklılık
тайна, секрет; секретность / taină; secret; caracter secret
124saksan
sáksan
сорока / coţofană
    ◊ sáksan gibi sakırdamaa трещать как сорока / a trăncăni ca o moară stricată
saksofon
муз. саксофон / muz. saxofon
saksofoncu
муз. саксофонист / muz. saxofonist
saksofonist
см. / v. saksofoncu
salamúra
рассол / saramură (reg. salamura)
129salat
salat
см. / v. saláta
130salata
saláta
1) салат (растение и кушанье) / salată
    patlacan salátası салат из помидоров / salată de roşii
2) огурец; огуречный / castravete; de castraveţi
salátalık
1) предназначенный для салата / pentru salată
2) огуречная грядка / răzor de castraveţi
salatúra
см. / v. saratúra
133salay
salay
намётка (в шитье) / însăilare (acţiune); saia, saiele, aţă de saia
salaylamaa
приметать, наметать / a însăila
salaylamak
примётывание, намётывание, намётка / însăilare
salaylanmaa
быть примётанным (намётанным) / a fi însăilat
salaylı
с намёткой, смотанный / însăilat
salına-salına
там и сям, в разных местах, повсюду / peste tot locul, pretutindeni
salınmaa
1) намереваться / а avea intenţia, a avea de gînd
2) распускаться (о цветах) / a înflori, a se desface
    ◊ kuşak salındı появилась радуга / а apărut curcubeul
140saldat
saldat
солдат; солдатский / soldat, de soldat, soldăţesc, ostăşesc
    saldat rúbası солдатская (военная) форма / uniformă de soldat (de militar)
saldátça
по-солдатски / soldăţeşte, ca soldaţii
saldátçasına
см. / v. saldátça
saldatlık
служба в армии / soldăţie, militărie, armată
    saldatlık yapmaa служить в армии / а face serviciul militar (ostăşesc)
sáletmää
1) делать знак рукой, подзывать / a face semn cu mîna, a chema
2) вспоминать о чём-л., хватиться чего-л. / a-şi aminti ceva, a începe să caute ceva
salfétka
салфетка / şervet de masă, şerveţel
146sali
sali
вторник / marţi
    sali günü а) вторник / marţi
        б) во вторник, по вторникам / marţi, marţea
147salim
salim
редко см. / v. saa I
148salkı
salkı
висячий; отвислый / atîrnat, suspendat; pleoştit, lăsat în jos
    ◊ salkı bulut дождевая туча / nour de ploaie
149salkım
salkım
1) кисть, гроздь / ciorchine, strugere
    üzüm salkımı виноградная гроздь / strugere
    bir salkım üzüm гроздь винограда / strugure de poamă
2) акация; акациевый / salcîm; de salcîm
    biyaz salkım белая акация / salcîm alb
    sarı salkım жёлтая акация / salcîm galben
    kırmızı salkım красная акация / salcîm roşu
    salkım çiçää цветок акации / floare de salcîm
salkımaa
редко см. / v. sarkmaa