терминов: 117
страница 1 из 3
soávtor
соавтор / coautor
soávtorluk
соавторство / calitate de coautor, colaborare, coautorie, copaternitate
3soba
sóba
печь, печка / sobă, cuptor
    sóba aazı устье печи / gura sobei
sóbacı
печник; истопник / sobar; fochist
sóbalı
имеющий печь (печку), с печкой / care are sobă, cu sobă
sobı́tiya
событие / eveniment, întîmplare, fapt
sobor
собор; соборный / sobor, catedrală; de sobor, de catedrală
    klisä soboru церковный собор / sinod, mulţime (adunare) de clerici
sobrániya
собрание / adunare
soçinéniya
сочинение / compunere
    soçinéniya yazmaa писать сочинение / a compune, a scire o compunere
10soda
sóda
сода; содовый / sodă (calcinată); de sodă
    içmäk sódası питьевая сода / bicarbonat (de sodiu)
sódalı
содовый / de sodă
    sódalı su содовый раствор / soluţie de sodă, apă gazoasă
12sofra
sofra
1) круглый низкий обеденный столик на трёх ножках; обеденный стол; столовый / măsuţă rotundă (joasă, cu trei picioare); de masă, masă pentru prînz (de prînz)
    sofra koymaa накрывать на стол / a pune masa
    sofrayı toplamaa убирать со стола / a strînge masa
    sofra bezi скатерть / faţă de masă
    sofra odası столовая / sufragerie, bucătărie
    sofra takımı столовые приборы; столовый сервиз / serviciu de masă
2) приём пищи, обед / masă, prînz
    sofradan ileri до еды / înainte de masă
    sofradan sóra после обеда / după masă, după prînz
    sofra havası застольная мелодия / melodie (cîntec) de masă
13soglas
soglas
согласный, не возражающий / care aprobă, care este de acord
    soglas gelmää (olmaa) соглашаться / a consimţi, a se învoi, a fi de acord
sokacık
улочка, переулок / străduţă, stradelă
15sokak
sokak
улица; уличный / stradă; de stradă
    ard sokak закаулок, тупик / străduţă dosnică, fundătură
    ◊ sokak laabı прозвище / poreclă
sokákça
1) по улице / pe stradă
2) прозвище, кличка (букв. по-уличному, уличное имя) / poreclă (literalmente numele de stradă a unui oarecare om, numele de mahala al cuiva)
    ona sokákça nícä déerlär? как его кличут? / cum îl poreclesc?
17sokmaa
sokmaa
1) всовывать, вкладывать / a băga; a introduce, а insera
    elini cöbüna sokmaa сунуть руку в карман / a băga mîna în buzunar
2) всаживать, вонзать / a băga, a împlînta, a înfige
    bıçaa sokmaa всадить нож, пырнуть ножом / a băga cuţitul
3) загонять / a băga; а mîna
    hayvannarı dama sokmaa загнать скот в хлев / a mîna vitele în grajd
4) заточать (в тюрьму) / a băga, a pune la închisoare
    birkimseyi kapana sokmaa засадить кого-л. в тюрьму / a băga pe cineva în închisoare
5) пристраивать, устраивать (на работу и т. п.) / a aranja, a angaja
    işä sokmaa устроить на работу / a aranja (а angaja) la serviciu
    ◊ elini ateşä sokmaa дать голову на отсечение (букв. всунуть руку в огонь) / a pune, a băga mîna în foc
    kahıra sokmaa опечалить, заставить горевать / a scîrbi, a întrista pe cineva
    sókma burnunu aalemin işinä не суй нос не в своё дело / nu-ţi băga nasul, unde nu-ţi fierbe oala
    günaaya sokmaa вводить в грех / a băga (a duce) în păcat
18sokmak
sokmak
вкладывание, всовывание / băgare, introducere, inserare
sokotä́la
см. / v. esap
sokturmaa
1) заставить (велеть) всунуть (вложить) / а pune, a obliga să bage, să introducă
2) заставить (велеть) всадить (вонзить) / a pune, a obliga să bage, să înfigă
sokulan
пролаза, проныра; пронырливый / şurubar, sforar; băgăreţ, băgău; şmecher, şiret
sokulmaa
1) влезать, лезть; быть всунутым / a se băga; a fi introdus
2) вмешиваться, соваться, влезать / a se amesteca, a se băga, a interveni
sokuşmaa
1) втискиваться, впихиваться / a se băga, a se înghesui, a se ticsi, a se îmbulzi
2) пробираться, проскальзывать / a-şi face loc, a se strecura
sokuşturmaa
1) втиснуть, впихнуть / a înghesui, a îngrămădi, a îndesa, a ticsi
2) незаметно вложить (всучить) / а introduce neobservat, a vîrî
25sol
sol
I.
1) левый / stîng
    sol el левая рука / mîna stingă
    sol taraf левая сторона / stînga, partea stîngă
2) полит. левый / polit. de stînga
    sol pártiya левая партия / partid de stînga
II.
муз. соль / muz. sol
26solak
solak
левая рука / stînga, mîna stîngă
    bir solak çekmää ударить (врезать) левой рукой / a trage (a lovi, a tăia) cu stînga
solakçı
левша / stîngaci
    solakçının eli aar у левши рука тяжела / mîna stîngaciului e grea
28solcan
sólcan
см. / v. sólucan
29soldat
soldat
см. / v. saldat
soldurmaa
дать увянуть; обесцветить / a face să se veştejească, să se ofilească; a decolora (un material)
31solgun
solgun
вылинявший, выцветший; бледный, блёклый / decolorat; pal, spălăcit
solgunnuk
бледность, блёклость / paloare, paliditate, culori spălăcite
33solist
solist
солист / solist
    ópera solisti солист оперы / solistul operei
34solmaa
solmaa
прям. и перен. вянуть, увядать, блёкнуть, бледнеть; выцветать, тускнеть, линять / a se veşteji, a se ofili; a se spălăci, a se decolora
    bakışı solmuş его взгляд потускнел / privirea i s-a tulburat (întunecat)
35solo
sólo
муз. соло / muz. solo
sólucan
1) глист; солитёр / limbric, vierme intestinal; tenie, panglică
2) дождевой червь / rîmă
37soluk
soluk
I.
1) дыхание / respiraţie; răsuflare
    soluunu çekmää a) вдыхать; вздыхать / a trage aer în piept, a sufla
        б) перевести дух, передохнуть / a răsufla, a se odihni, a face o mică pauză
2) воздух, кислород / aer, oxigen
    ◊ bir solukta одним духом / dintr-o răsuflare
    soluum etíşmeer я задыхаюсь, мне не хватает воздуха / mă înăduşesc, nu-mi ajunge aer
II.
1) увядший, поблёкший (о цветах); полинявший (о ткани) / veştejit, ofilit, veşted; spălăcit, şters (de soare), decolorat
    soluk çiçek увядший цветок / floare veştedă, ofilită
    soluk fistan выцветшее платье / rochie decolorată
2) перен. увядший (о человеке) / figurat veştejit, ofilit
soluklanmaa
1) перевести дыхание, отдышаться / a răsufla, a-şi veni în fire
    brak soluklanayım! дай передохнуть! / lasă-mă să răsuflu!
2) выдыхаться, выветриваться / a se răsufla
    şarap soluklanmış вино выдохлось / vinul s-a răsuflat
soluklanmış
выдохшийся, выветрившийся / răsuflat, aerisit, zvîntat
solukluk
см. / v. solgunnuk
soluksuz
1) без притока воздуха, без кислорода / fără aer, fără oxigen
2) бездыханный / fără răsuflare, lipsit de viaţă, mort
solumaa
дышать; вздыхать / а răsufla, a respira
    aar solumaa тяжело дышать / a răsufla greu, a respira greu
solutmaa
вызвать одышку, утомить / a face să gîfîie; a obosi, a osteni, a extenua
44som
som
рыб. сом / iht. somn
45somun
somun
буханка / pîine (mare şi rotundă)
    bir somun ekmek буханка хлеба / (о) pîine (mare şi rotundă)
46son
son
1. 1) конец, завершение; результат, исход / sfîrşit, capăt; rezultat
2) послед, плацента / anat. placentă
2. последний, крайний; конечный / ultimul, marginal, final, de capăt
    ◊ son şaraat уст. страшный суд / arh. ziua de apoi
sonalmaa
1) заканчиваться, кончаться / a se sfîrşi, a se termina
2) перен. умирать / figurat a-şi da sufletul, a muri
48sonata
sonáta
соната / sonată
49sonmaa
sonmaa
1) тускнеть, мутнеть; блёкнуть, вянуть / a se tulbura, a se întuneca, a se ofili
2) гаснуть; затухать / a se stinge
2) перен. угасать, умирать / figurat a se stinge, a se sfîrşi, a muri
sonsöz
заключение; послесловие / încheiere; postfaţă