saafi
saafi
уст. истинно, поистине, действительно, в самом деле / arh. cu adevărat, într-adevăr, cu certitudine