терминов: 55
страница 1 из 2
1aaç
aaç
I.
1) дерево; деревянный / copac, arbore, pom; de lemn
    aaç kabuu кора дерева / scoarţă, coajă de copac
2) строительный лес / lemn de construcţie
    ◊ aaç kakan дятел / ciocănitoare
    kara aaç вяз / bot. ulm
II.
голодный / flămînd
    aaç karına на голодный желудок, натощак / pe stomacul gol, pe nemîncate
    aaç kalmaa a) остаться голодным / a rămîne flămînd
        б) обнищать, остаться без средства / a rămîne fără mijloace de existenţă
aaçlık
I.
лес, лесистое место; роща / pădure, loc păduros; pădurice
II.
голод, голодовка / foame, foamete
    aaçlık geçirmää пережить голод (голодовку) / a ieşi din foamete, a trece prin foamete
    aaçlıktan ölmää умирать с голоду / a muri de foame
    aaçlıktan kulakları uzamış сильно проголодался, изголодался (букв. у него от голода вытянулись уши) / a fi flămînd peste măsură, a fi lihnit de foame (textual i s-au lungit urechile de foame)
aaçlamaa
залесить, посадить деревья, озеленить / a înverzi, a planta arbori, a crea zone verzi
4aad
aad
см. / v. ad 1)
aalamaa
1) плакать, горевать, печалиться / a plînge, a se întrista, a se amărî, a fi îndurerat
    kannı yáşlan aalamaa плакать горючими слезами / a plînge cu lacrimi fierbinţi
    aalámayan uşaa memä vermezlär погов. дитя не плачет — мать не разумеет / copilul pînă nu plînge, mama nu-l alăptează
2) оплакивать кого-л., причитать / a boci, a deplînge pe cineva
    ölüyü aalamaa оплакивать умершего / a boci mortul, a deplînge răposatul
aalamak
плач, рыдание / plîns, plîns în hohote
    ◊ çok gün aalamanın bir gün gülmesi dä var посл. нет худа без добра / prov. tot răul e spre bine
aalamsamaa
хныкать / a scînci, a sclifosi
aalamsamak
хныканье / scîncire, sclifoseală
aalamsık
хныкающий / scîncitor, sclifositor
10aalar
aalar
ширинка / prohab
aalaşmaa
плакаться, жаловаться / a se plînge, a se jelui
aalaşmak
1) сетование, жалоба / lamentaţie, tînguială, văitare; plîngere
2) жалоба, прошение / plîngere, reclamaţie, petiţie, cerere
aalaşmaklı
плаксивый; плакса / plîngăreţ
aalatmaa
заставить (велеть) плакать (рыдать); причинять страдание (горе) / a face ре cineva să plîngă, să bocească; a pricinui suferinţă, durere
    aalátma aalemin uşaanı — düşün kendikilerini dä посл. не заставляй плакать чужого ребёнка — подумай и о своих / prov. nu fă să plîngă copilul cuiva — gîndeşte-te şi la ai tăi
aalayıcı
плакса; плаксивый / plîngăreţ
aalayış
1) плач, рыдание, причитание / plîns, plînset, bocet
2) жалоба / plîngere, reclamaţie
17aalem
aalem
1. мир; люди / lume
2. другой, чужой, посторонний / altul; străin, de altă natură
    aalemin işi чужая вещь / lucru străin
    bákma aalemä не смотри на других / nu te uita la alţii
    aalemin tauu kaaz görüner погов. чужая курица кажется гусём / prov. găina altuia îi pare gînsac
    ◊ aalemnän sırada olmaa быть со всеми наравне / a ieşi în lume, a fi în rînd cu lumea, a răzbi în rîndul oamenilor, a-şi face o situaţie
    aalemin aazı злые языки / gurile rele
aalémcä
см. / v. aalémcesinä
aalémcesinä
по-человечески, по-людски, как следует / ca lumea, omeneşte
20aamaa
aamaa
уст. испаряться, улетучиваться / arh. a se evapora, a se volatiliza, a dispărea (fără urmă)
21aamak
aamak
I.
испарение / evaporare, volatilizare
II.
см. / v. ahmak
aamaklanmaa
см. / v. ahmaklanmaa
aamaklık
см. / v. ahmaklık
24aar
aar
1) прям. и перен. тяжёлый, трудный; тяжело, трудно / greu, greoi, grav
    aar ük тяжёлый груз / povară grea
    aar hastalık а) тяжёлая болезнь / boală (maladie) gravă
        б) мед. тиф / med. tifos
    aar kabaat тяжёлая вина / vină grea
    aar iş тяжёлая работа / muncă grea
    aar uyku тяжёлый сон / somn greu
    aar laf обидное слово / cuvînt greu, cuvînt ofensator (jignitor)
2) медленный; медленно / lent; încet; domol
    ◊ aar kafalı тугодум / (om) greu de cap
    aar elli olmaa быть тяжёлым на руку / a avea mînă grea
    aar gelmää а) быть в тягость / a fi (o) povară
        б) быть обидным / a fi ofensator (jignitor)
    bana pek aar geldi мне стало очень обидно / mi-a fost foarte ofensator (jignitor)
    aar kalmaa забеременеть / a rămîne însărcinată, gravidă
    aar kulaklı тугой на ухо, тугоухий / fudul de o ureche
    aar dilli косноязычный / bîlbîit
aaradık
искомое / căutat, ceea ce se caută
    aaradıını bulmaa накликать беду (букв. найти искомое) / a căuta (pe) dracu (textual a găsi ce căuta)
aaramaa
искать, доискиваться / a căuta; a examina
    aaramaa lääzımnı kiyadı искать нужную книгу / a căuta cartea necesară
    ◊ maana aaramaa искать повод (причину) / a căuta cuiva pretext, prilej, pricină
    eni dostu aara, ama eski dostu da unutma погов. старый друг лучше новых двух (букв. ищи нового друга, но и старого не забывай) / prov. un prieten vechi face cît zece noi (textual căutînd un nou prieten, nu-l uita pe cel vechi
    dünkü günü aaramaa погов. искать вчерашний день / prov. a căuta ziua de ieri
    öküz altında bızaa aaramaa погов. явная глупость (букв. искать телёнка под волом) / prov. a căuta viţel(ul) sub bou
aaranan
1) ценный, важный / scump, preţios, valoros, important
2) требуемый, пользующийся спросом / căutat, cerut, necesar, trebuincios
aarandırmaa
заставить (велеть) искать (вокруг себя, у себя) / a face, a impune să caute
aaranıcı
разыскиваемый, требуемый, искомый / urmărit, necesar, căutat
aaranılmaa
1) быть разыскиваемым / a fi dat în urmărire, a fi căutat
2) пользоваться спросом / a fi căutat
3) быть желаемым (желательным) / а fi dorit, a fi binevenit
aaranmaa
1) искать, осматривать, разыскивать (вокруг себя) / a căuta în jur, a cerceta în jurul său
2) являться предметом поисков, быть разыскиваемым / a fi căutat, a fi în urmărire
aaraştırıcı
исследователь / cercetător
aaraştırmaa
1) изучать; исследовать / a cerceta; a studia
    aaraştırmaa gagauzların istoriyasını исследовать историю гагаузов / a studia istoria găgăuzilor
2) разыскивать, доискиваться / a căuta; a afla; a descoperi
aaraştırmacı
см. / v. aaraştırıcı
aaraştırmak
изучение; исследование / studiere, cercetare
aaratmaa
заставить (велеть) искать (разыскивать) / а impune pe cineva să caute, să urmărească
aarayan
ищущий; искатель / căutător
38aaret
aaret:
    bet aaret некрасивый ребёнок / copil urît
aaretlik
приёмыш, приёмный ребёнок / copil adoptiv, copil de suflet
    aaretlik almaa а) усыновить / a înfia, a adopta, a lua de suflet (un băiat)
        б) удочерить / a înfia, a adopta, a lua de suflet (o fată)
40aarı
aarı
уст.
1) боль / arh. durere
    baş aarısı головная боль / durere de cap
2) горе, скорбь / durere, amar, nenorocire; mîhnire, întristare
aarımaa
см. / v. aarmaa I
aarıtmaa
чистить, очищать (от кожицы, скорлупы) / a curăţi, a lua coaja, a goli
43aarif
aarif
1) умный, разумный; мудрый; умница; мудрец / deştept; înţelept
2) знающий, образованный / competent, instruit, educat, cult
3) хитрый; хитрец / şiret, şmecher
    aarif adêêr — ahmak umut çeker посл. хитрец обещает, а дурак надеется / prov. hîtrul făgăduieşte, iar prostul crede (trage nădejde)
aariflenmää
1) умнеть, становиться умным / a se face mai deştept, a deveni mai înţelept, a prinde la minte
2) умничать / a face pe deşteptul
aarlanmaa
см. / v. aarlaşmaa
aarlaşmaa
1) становиться (делаться) тяжёлым (грузным, тучным); тяжелеть / a se face mai greu; a se face mai greoi; a se face mai gros, mai corpolent; a spori în greutate; a se îngreuna, a deveni obez
2) ухудшаться (о положении, болезни) / a se schimba în rău, a se agrava
3) становиться трудным, затрудняться; осложняться / a deveni greu, complicat; a se agrava, a se complica
aarlaştırmaa
делать более тяжёлым (трудным), отягощать, обременять; затруднять, осложнять / a face să devină mai greu, mai anevoios; a încărca, a îngreuia, a complica, a împovăra
aarlık
1) тяжесть; вес / greutate, fiz. gravitate
2) тягость, бремя, обуза / povară, sarcină
49aarmaa
aarmaa
I.
уст. испытывать боль / a suferi durere, a avea dureri, a simţi dureri, a durea
    başım aarer фольк. у меня болит голова / folc. mă doare capul
II.
1) уст. светать / arh. a se lumina de ziuă, a se face ziuă, a se crăpa de ziuă
    dan erleri aarer светает, занимается заря / se luminează de ziuă
2) редко болеть, седеть, становиться седым / rar. a încărunţi, a albi, a deveni cărunt
aartmaa
повесить что-л. для просушки / a întinde (rufele etc.) pentru uscare, zvîntare