терминов: 139
страница 1 из 3
1al
al
алый, ярко-красный; розовый, румяный / roşu-deschis, roşu aprins, purpuriu; trandafiriu, roz; rumen
    al yanaklı краснощёкий / cu orbajii rumeni
    al duak уст. алый платок (вуаль невесты) / năframă roşie (voalul miresei)
    ◊ al beygir гнедой конь, гнедая (рыжая) лошадь / cal roib
    al top бот. вербена / bot. verbină, urzicuţă
alabarda
человек, который всё делает небрежно (кое-как) / leneş, negligent, om de nimica
alabaş
I.
брюква / nap, broajbă
II.
бот. самосев / bot. seminţiş natural, samuraslă
    alabaş láana самосев капусты / samuraslă de varză
alabildiinä
насколько возможно, как только можно / încît se poate, îndată ce se va putea
    alabildiinä gitmää мчаться во весь опор / a alerga în fuga mare
alaca
I.
1) пёстрый, разноцветный; пёстро / pestriţ, înflorat, de diferite culori, împestriţat
2) пятнистый; пегий; рябой / cu pete; bălţat; pag
    ◊ alaca karannık сумерки / amurg
    alaca kuş зоол. ястреб / zool. uliu, erete
    alaca görmää рябить в глазах / a se împăienjeni ochii, a se împăienjeni în faţa ochilor
II.
вышивка / broderie
    alaca dikmää вышивать / а broda
alacak
долг, задолженность / datorie
    ◊ alacak hem verecek бухг. актив и пассив / fin. activ şi pasiv
alacalamaa
I.
1) делать пёстрым, пестрить / a împestriţa
    yımırta alacalamaa красить яйца (пасхальные) / a desena, а împestriţa ouă
2) перен. чернить, порочить, позорить / a calomnia, a defăima, a ponegri
II.
вышивать / a broda
alacalamak
вышивание / brodat (acţiune), broderie (obiect)
alacalanmaa
1) пестреть, становиться пёстрым / a se vedea, a se întrezări pestriţ; a fi împestriţat de ceva; a deveni pestriţ, a se împestriţa
    gözlerim alacalanêrlar у меня в глазах рябит / a vedea ceva pestriţ în faţa ochilor
2) вечереть / a se însera
alacalı
I.
1) пёстрый; разноцветный; цветной / pestriţ; înflorat; colorat
2) пятнистый; пегий; рябой / cu pete, pătat, tărcat; bălţat; pag
    alacalı inek пятнистая корова / vacă bălţată
II.
вышитый / brodat
alacalık
пестрота / împestriţătură
12alaç
alaç
см. / v. halac
13alaçu
aláçu
см. / v. haláçu
14alaf
alaf
корм, фураж / nutreţ, furaj
    hayvannara alaf vermää дать корм скоту / a da nutreţ la vite
    alaf hazırlamaa заготавливать корма / a pregăti din timp nutreţ, a prepara nutreţ, a se aproviziona cu nutreţ
alaflamaa
давать корм (скоту) / a da nutreţ (la vite)
alaflanmaa
быть накормленным (о скоте) / a fi hrănit cu nutreţ (despre vite)
alak-bulak
беспорядок; беспорядочный / dezordine, harababură: dezordonat
    alak-bulak etmää перевернуть всё вверх дном, всё перемешать / a pune în dezordine, a întoarce totul pe dos, a pune claie peste grămadă, alandala
18alan
alan
I.
область, сфера / domeniu, ramură, sferă
II.
покупатель / cumpărător
alan-alan
1) рядами, группами / rînduri-rînduri, în grămezi, în grupuri
2) редко кое-где, неравномерно / rar. pe alocuri, ici-colo, în mod inegal
20alarma
alárma
тревога; сигнал тревоги / alarmă
    yangın alarması пожарная тревога / alarmă de incendiu
21alat
alat
спешка / grabă, zor, pripă
    ◊ alat işi скверная (небрежная) работа (букв. работа, сделанная в спешке) / lucru de mîntuială (textual lucru făcut în grabă)
alatlamaa
торопиться, спешить / a se grăbi, a se pripi, a zori, a da zor
    alatláma dişlän, alatla íşlän погов. не спеши языком, торопись делом / prov. vorba lungă sărăcia omului
alátlan
спешно, торопливо / în grabă, în pripă, cu grabă
alatlı
поспешный, торопливый / grabnic, grăbit, zorit, pripit
25alay
alay
I.
1) алай (ковёр для национальной борьбы; место где выступают борцы) / covor de lupte; loc pentru trînta naţională
2) круг (площадка) для народных танцев / locul pentru horă
II.
1) куча / grămadă, morman
    bir alay probléma куча проблем / o mulţime de neplăceri
2) группа / grup, grupă
    alay-alay а) группами / în grup
        б) островками, пучками (о зарослях) / în grupuri, insuliţe răzleţe (despre tufişuri, locuri cu verdeaţă)
26alaza
alaza
см. / v. halaza
27alban
alban
албанец; албанский / albanez
albánca
по-албански, на албанском языке / în limba albaneză
29albom
albom
альбом / album
    resim albomu альбом для рисования / album pentru desen
alçacık
низкий, низенький; невысокий, приземистый; низко, невысоко / jos, scund, mărunt, de statură mică; nu prea sus, nu prea înalt
31alçak
alçak
1. 1) низкий; низкий; низко / jos, mic
    alçak boylu низкорослый / de statură mică; scund
2) перен. низкий, подлый / figurat ticălos, nemernic, mîrşav; josnic
2. низина, балка / loc jos, depresiune, adîncitură; vîlcea
alçakça
1) низом; по низу / prin partea de jos, pe vale, pe cursul interior
2) перен. низко, подло / figurat josnic, mîrşav, ticălos
alçaklamaa
1) уменьшать; делать ниже / a micşora, a face mai scurt, mai mic (tăind vîrful la ceva)
2) перен. унижать, относиться с презрением, презирать / a înjosi, a dispreţui
alçaklanmaa
1) уменьшаться, становиться ниже / a se face mai mic, a se micşora de statură
2) перен. унижаться / a se înjosi, a se umili
alçaklık
1) низина, впадина, балка; долина / loc jos, depresiune, vale, vîlcea, adîncitură
2) низость, подлость / josnicie, mişelie, ticăloşie, mîrşăvie
alçalmaa
1) в разн. знач. понижаться, снижаться / а coborî, a se lăsa mai jos, a se reduce, a se micşora, a scădea, a fi redus
    gün (güneş) alçaldı солнце снизилось / soarele a coborît
2) перен. унижаться / figurat a se umili, a se înjosi
    okadar alçalmaa, ki… унизиться (опуститься) до того, что… / a se înjosi pînă la atîta, (într-atîta) că…
alçalmak
1) в разн. знач. понижение, снижение / reducere, micşorare, scădere
2) перен. унижение / figurat înjosire, umilire
alçarak
низковатый, низкорослый / micuţ; scund; de statură mică, pitic
aldadan
обманщик, лгун / amăgitor, înşelător, mincinos
aldadıcı
обманщик, лгун; обманный, лживый / amăgitor; înşelitor, mincinos; fraudulos, fals
aldamaç
магарыч, угощение; вознаграждение; мзда / răsplată, mită, şperţ
    aldamaç koymaa поставить магарыч / a da aldămaş, a face cinste
aldancak
1) легковерный, легко поддающийся обману; доверчивый / credul; încrezător
2) ложный / mincinos, greşit
aldanç
1) легковерный, доверчивый / credul
2) ложный / fals, greşit
aldanılmaa
быть обманутым, быть введённым в заблуждение / a fi înşelat, a fi păcălit, a fi indus în eroare
aldanış
1) самообман; заблуждение / autoînşelare, iluzie, rătăcire, greşeală
2) увлечение / pasiune, patimă
aldanmaa
1) обманываться, ошибаться; заблуждаться / a se înşela, a se păcăli, a greşi, a se rătăci
2) отвлекаться; увлекаться / a se abate, a se distrage; a se pasiona, a se captiva, a se seduce
aldanmak
1) обман, заблуждение / înşelare, eroare, greşeală
2) увлечение / pasiune, patimă
aldatmaa
1) обманывать, вводить в заблуждение / a înşela, a amăgi, а păcăli, a induce în eroare
2) заманивать, соблазнять / а momi; a ademeni, a seduce
aldatmak
обман / înşelăciune, fraudă
aldırmaa
1) заставить (велеть) брать (покупать) / a obliga, a porunci sa procure, să cumpere
2) терпеть, переносить, выносить / a răbda, a suferi, a suporta, a îndura
    ◊ aldırmaa kendini городить чепуху, говорить ерунду / a spune cai verzi pe pereţi