aalamaa
aalamaa
1) плакать, горевать, печалиться / a plînge, a se întrista, a se amărî, a fi îndurerat
    kannı yáşlan aalamaa плакать горючими слезами / a plînge cu lacrimi fierbinţi
    aalámayan uşaa memä vermezlär погов. дитя не плачет — мать не разумеет / copilul pînă nu plînge, mama nu-l alăptează
2) оплакивать кого-л., причитать / a boci, a deplînge pe cineva
    ölüyü aalamaa оплакивать умершего / a boci mortul, a deplînge răposatul