терминов: 51
страница 1 из 2
1at
at
уст. лошадь / arh. cal
    attan inip eşää pinmää променять сапоги на лапти, променять шило на мыло (букв. пересесть с лошади на осла) / a da cizmele pe opinci (textual a schimba calul pe măgar)
2ata
ata
уст. отец / arh. părinte
    atalar предки / strămoşi
3atak
atak
бита (главная кость в игре в бабки) / atac (arşicul principal în jocul în arşice)
atáka
атака / atac
    süngü atákası штыковая атака / atac la baionetă
atalı
см. / v. hatalı
ataman
атаман, главарь / ataman, căpetenie
ataşe
атташе / ataşat
atçı
коневод / crescător de cai
atçılık
коневодство / creştere de cai
10ateist
ateist
атеист / ateist
ateízma
атеизм / ateism
12atelye
atelye
ателье / atelier
atestat
аттестат; аттестационный / atestat, certificat; de atestaţie, de atestare
atestáţiya
аттестация; аттестационный / atestare; de atestare
    atestáţiya komísiyası аттестационная комиссия / comisie de atestare
15ateş
ateş
прям. и перен.
1) огонь; огневой, огненный / foc; de foc; lumină; de culoarea focului
    ateş (ateşi) yakmaa развести огонь; зажечь огонь / a face foc, a aprinde focul
    ateşi süündürmää погасить огонь / a stinge focul
2) стрельба, пальба / foc, tragere
    ateş etmää стрелять / a trage, a împuşca
    ateş! воен. огонь! / milit. foc!
    ◊ ateş gibi горячий, вспыльчивый / fierbinte, aprins, înfocat, iute din fire, irascibil, violent
    iki ateş arasında меж двух огней / între două focuri
    ateş almaa mı geldin? ты за огнём, что ли, пришёл, что ты так спешишь? (говорится человеку, который пришёл и сразу собрался уходить) / tu ce ai venit după foc? (se spune unuia care a venit şi imediat vrea să plece)
ateşçi
истопник, кочегар / fochist
ateşçilik
занятие истопника (кочегара) / lucrul (ocupaţia, profesiunea) fochistului
ateşlemää
редко прям. и перен. зажигать / rar. a aprinde
ateşlendirmää
разгневать, взбесить, раздразнить / a înfuria, a stîrni, a enerva, a întărîtă, a aţîţa, a supăra
ateşlenmää
прям. и перен. воспламеняться / a se mînia, a se în foca, a se aprinde, a lua foc
ateşli
прям. и перен. огненный, огневой; горячий, горящий / cu foc, de foc; focos, înfocat; fierbinte; înflăcărat, arzător
ateşlik
очаг; место для костра / vatră, cămin; loc pentru un rug
atıcı
1) спорт. метатель / sport. aruncător
2) уст. стрелок, пушкарь / arh. trăgător, puşcaş, tunar
atılı
брошенный, оставленный / aruncat, azvîrlit, lăsat, părăsit, abandonat
atılmaa
1) быть брошенным (сброшенным) / a fi aruncat, azvîrlit
2) бросаться, устремляться; ринуться / a se arunca, a sări, a se îndrepta în grabă, a se repezi
3) отказываться, отвергать / a nu recunoaşte, a respinge, a refuza, a se dezice
    kendi uşaandan atılmaa отказаться от собственного ребёнка / a se dezice de propriul copil
    atılmaa kendi laflarından отказаться от своих слов / a se dezice de propriile cuvinte
atılmak
отказ от чего-л. / renunţare la ceva, refuz
27atım
atım
1) бросок / săritură, salt
2) выстрел / împuşcătură
28atır
atır
см. / v. hatır
29atış
atış
1) отбрасывание; метание / aruncare; azvîrlire
2) стрельба / tir, foc, canonadă
atışmaa
1) перебрасываться чем-л., бросать друг другу (напр. мяч) / a arunca unul altuia ceva
2) перебраниваться; пикироваться, вступать в перепалку / a se ciorovăi, a se ciondăni; a se înţepa, a se împunge (cu vorbe), a începe (a interveni în) sfada, cearta, gîlceava
atlamaa
прыгать; перепрыгивать / a sări, a sălta
    paraşútlan atlamaa прыгать с парашютом / a sălta cu paraşuta
    bir ayak üstündä atlamaa прыгать на одной ноге / a sări într-un picior
atlamak
прыганье, прыжок / săritură, salt
atlamaya
галопом; во весь дух, что есть духу / în galop; cu sufletul la gură, din răsputeri
atlanmaa
1) быть преодоленным (о препятствии) / a fi înfruntat, învins
2) быть пропущенным (забытым) / a fi trecut cu vederea, a fi uitat, a fi omis
35atlas
átlas
атлас (геогр., бот. и т. д.) / atlas
36atlas
atlas
текст. атлас; атласный / text. atlaz; de atlaz
atlatmaa
1) пропустить (поезд, занятия и т. п.); сделать пропуск, упустить / a lipsi de la, a scăpa, a pierde; a omite, a trece sub tăcere, a uita
    bän attlattım bir lekţiya я пропустил одну лекцию / eu am lipsit de la o lecţie
2) заставить (велеть) перескакивать (перепрыгивать) / a face ca cineva să sară, să facă un salt
3) трясти, подбрасывать (напр. о телеге) a zdruncina (despre o căruţă)
atlayarak
1) галопом, вскачь / în galop
2) во весь дух (опор), очень быстро / cu sufletul la gură, din răsputeri, foarte repede
atlayış
прыжок, скачок / săritură, salt
atlayışlı
ухабистый / cu hopuri
    atlayışlı yol ухабистая дорога / drum cu hopuri
41atlet
atlet
атлет / atlet
atletika
атлетика; атлетический / atletică; de atletism, de atlet, atletic
    aar atletika тяжёлая атлетика / atletică grea
    ilin atletika лёгкая атлетика / atletică uşoară, atletism
43atlı
atlı
всадник; наездник; верхом / călăreţ, călare
    atlı gezmää ездить верхом / a umbla călare
    ◊ ne atlı, ne yayan ни так, ни сяк (букв. ни верхом, ни пешком) / nici aşa, nici aşa (textual nici călare, nici pe jos)
44atmaa
atmaa
1) бросать, кидать / a arunca, a azvîrli
    ateşä atmaa бросать в огонь / a arunca în foc
2) закидывать, выбрасывать, швырять / a astupa, a împroşca, a arunca, a zvîrli
    bir tarafa atmaa отбросить в сторону / a arunca (a azvîrli) într-o parte
    ◊ enik atmaa выкинуть (плод), скинуть / a avorta
    top atmaa стрелять из пушки / a trage cu tunul
    bir bakış atmaa бросить взгляд / a arunca o privire
45atmaca
atmaca
зоол. ястреб / zool. uliu, erete
46atmak
atmak
в разн. знач. бросание; бросок / aruncare, azvîrlitură; demaraj
    ◊ bir sopa atmasında рукой подать / la o azvîrlitură de băţ, aproape
atmosféra
атмосфера; атмосферный; обстановка / atmosferă; atmosferic; ambianţă, situaţie
    atmosféra basıncı атмосферное давление / presiune atmosferică
48atom
átom
атом; атомный / atom, atomic
    átom aarlıı атомный вес / greutate atomică
    átom enérgiyası атомная энергия / energie atomică
    átom elektrostánţiyası атомная электростанция / centrală atomo-electrică
    átom bómbası атомная бомба / bombă atomică
49atsız
atsız
1) уст. безлошадный / arh. fără cai
    atsız çiftçi безлошадный крестьянин / ţăran fără cai
2) пеший / pedestru, pieton
attırık
биол. сперма / biol. spermă