alan
alan
I.
область, сфера / domeniu, ramură, sferă
II.
покупатель / cumpărător