alaflanmaa
alaflanmaa
быть накормленным (о скоте) / a fi hrănit cu nutreţ (despre vite)