терминов: 1300
страница 7 из 26
301sayfa
sayfa
страница / pagină
302saygı
saygı
почёт, уважение; почтительность, учтивость / respect, stimă, onoare; amabilitate
    saygı sürmää питать уважение / a avea respect
    karşılamaa birkimseyi büük saygíylan встречать кого-л. с большим почётом / a întîmpina pe cineva cu mare respect, cu onoruri
saygılı
уважаемый, достойный почёта; почётный; почитаемый / stimat, demn de onoare; de onoare; respectat, admirat
saygılık
почтительность, уважительность / respect
saygısız
непочтительный, неучтивый, неуважительный / nеrespectuos, necuviincios; necioplit
    saygısız brakmaa оставить без внимания / a nu lua în seamă, a lăsa fără atenţie, a nu acorda atenţie
saygısızlık
непочтительность, неучтивость, неуважительность / lipsă de respect, desconsiderare, necuviinţă
307sayı
sayı
1) число / număr
    bütün sayı целое число / număr întreg
2) цифра / cifră
    arap sayısı арабские цифры / cifre arabe
3) счёт, вычисление, расчёт / calculare, socoteală
4) номер (газеты, дома) / număr (de ziar, de revistă, de telefon etc.)
sayıklamaa
1) бредить; говорить со сна / a delira, a aiuri
2) мечтать, грезить / a visa, a-şi face iluzii
sayılı
считанный, подсчитанный / numărat, calculat, socotit
sayılmaa
1) считаться, насчитываться, исчисляться / a (se) număra, a (se) conţine, a exista într-un număr oarecare; a se socoti
2) считаться, рассматриваться / a se socoti, a se considera
3) быть включённым в счёт, быть подсчитанным / a fi inclus în număr, a fi socotit, calculat, numărat
4) перен. быть почитаемым (уважаемым) / figurat a fi respectat, stimat
    sayılêr, ki значит / deci, aşadar, vasăzică
sayısız
неисчислимый, несметный, бесчисленный; видимо-невидимо / nenumărat, imens; incalculabil, cît vezi cu ochii
sayısızlık
неисчислимость, бесчисленность / cantitate imensă, incalculabilă, număr infinit
313sayış
sayış
1) исчисление / calculare, socotire
2) перечисление, перечень / enumerare, înşiruire, înşirare
sayışmaa
1) рассчитываться, расплачиваться / a plăti, a se achita
2) засчитываться, учитываться / a fi socotit, a fi luat în seamă, a fi luat în consideraţie, în calcul
sayışmak
оплата, расчёт / plată, remuneraţie, retribuire, salarizare, calcul, decont
316saymaa
saymaa
1) считать, подсчитывать / a calcula, a socoti, а număra
2) считать, думать, полагать / a număra, a socoti, а considera
    saymaa birkimseyi aamak считать кого-л. дураком / a-l considera (socoti) pe cineva de prost
3) перен. почитать, уважать, считаться / figurat a respecta, a stima, a lua în seamă (pe cineva), a ţine cont (de cineva)
317saymak
saymak
1) счёт, подсчёт, подсчитывание / calcul, socoteală, numărare
2) перен. почёт, уважение / figurat respect, stimă, onoare
318sayrı
sayrı
уст.:
    gecän sayrısın! спокойной ночи! / arh. somn uşor!, noapte bună!
319sayvan
sayvan
навес; крытый загон для скота / şopron, umbrar; saivan
320saz
saz
см. / v. saaz
321sazan
sazan
зоол. сазан / zool. sazan
    sazan balıı зоол. сазан / zool. sazan
322sän
sän
мест. ты / tu
    seni тебя / pron. pe tine
    senínnän с тобой / cu tine
    sana тебе / ţie
    sendä у тебя / la tine
    sendän от тебя / de la tine
sberkása
сберкасса / casă de economii
324sçöt
sçöt
1) счёт / calculare, socoteală
2) счёт (платёжный) / notă de plată, factură
3) счёты / abac, calculator (cu bile)
4) спорт. счёт, результат / sport. scor, rezultat
sçötçik
счётчик / contor
326sdaçi
sdáçi
сдача / rest
    sdáçi vermää а) дать сдачу / a da rest
        б) перен. дать сдачу / figurat a plăti cu aceeaşi monedă
327seans
seans
сеанс / seans
    avşamkı seans вечерний сеанс / seans de seară
328sebep
sebep
причина, мотив, повод / pricină, cauză, motiv
    ne sebep için? по какой причине? / din ce cauză?
    sebep olmaa стать причиной, быть причиной / а deveni, a fi cauză
    ◊ sebep suyu фольк. живая вода / folc. apă vie
329sebepli
sebepli
имеющий причину; резонный, мотивированный / care are pricină, cauză, motiv; argumentat, motivat, rezonabil, temeinic
    ◊ sebepli su см. / v. sebep (sebep suyu)
sebepsiz
беспричинный, необоснованный; беспричинно, необоснованно / fără cauză, fără motiv; nemotivat, neîntemeiat, nefundamentat
331seçi
seçi
1) выбор, отбор; отборный, отличный / alegere, sortare, selecţie; ales, excelent, select
2) различение, распознание, опознавание / distincţie, deosebire, aflare, recunoaştere, identificare
3) знак, отметина; ориентир / semn, pată; orientare, reper
332seçici
seçici
1) отбирающий, выбирающий / care alege, cel ce selectează
2) отличающий, различающий / care distinge, deosebeşte, identifică
seçilmää
1) быть отобранным / a fi ales, a fi selectat
2) быть примеченным (замеченным) / а fi observat
3) отличаться, выделяться, различаться / a se deosebi, a se distinge
4) быть избранным / a fi ales
seçilmiş
см. / v. seçmä
335seçim
seçim
выборы / alegeri
    seçim günü день выборов / zi de alegeri
seçimci
избиратель / alegător
    seçimcilerin lístası список избирателей / lista alegătorilor
337seçmä
seçmä
избранный, выбранный / ales, preferat
    seçmä yaratmalar избранные произведения (творения) / opere (scrieri) alese
seçmää
1) отбирать / a alege
    seçip ayırmaa сортировать / a alege, a sorta
2) примечать, замечать / a observa
3) облюбовывать / a pune ochii
4) избирать, выбирать / a alege, a vota
5) отмечать; различать; распознавать; опознавать / а deosebi, a diferenţia; a recunoaşte, a identifica
seçmäk
отбор; выбор / alegere, selecţie, sortare
seçmecä
на выбор / pe alese, într-ales
seçtirmää
1) дать (позволить) отобрать / a da posibilitate, a lăsa să aleagă
2) дать возможность отличить (различить) / a da posibilitate de a deosebi, de a diferenţia
342sedef
sedef
1) перламутр; перламутровый / sidef, nacru; de sidef, sidefiu
    sedef kopça перламутровые пуговицы / nasturi de sidef
2) жемчуг; жемчужный / mărgăritar; perlă; de mărgăritare, de perle
    sedef boncuk жемчужные бусы / mărgele de perle, de mărgăritare
    sedef tenesi жемчужина / mărgăritar, perlă
    sedef diş жемчужные зубы / dinţi de perle
343sefa
sefa
радость, веселье; наслаждение, удовольствие / bucurie, bună dispoziţie; desfătare, plăcere
    ◊ sefa geldiniz! добро пожаловать! / bine aţi venit!
    sefa buluştuk! здравствуйте! (ответ на приветствие sefa geldiniz!) / bine v-am găsit!
344sefaa
sefaa
см. / v. sefa
345sefalı
sefalı
радостный, весёлый, приятный / bucuros, vesel, voios, jovial, plăcut
sefalık
см. / v. sefa
    sefalık sürmää проводить жизнь в удовольствиях / a petrece viaţa în plăceri, în desfătări
347sefer
sefer
раз / odată
    bu sefer на этот раз / de data aceasta
    geçän sefer в прошлый раз / data trecută
    iki sefer два раза, дважды / de două ori
348seftä
seftä
1) почин, начало / saftea; început
    seftä yapmaa сделать почин, положить начало / a face saftea, a începe
2) в первый раз, впервые / (de) prima dată, prima oară
349sefteci
sefteci
зачинатель / promotor, iniţiator
350sefteki
sefteki
первый раз, впервые / prima dată, prima oară
    sefteki denemäk первая попытка / prima probă, prima încercare