терминов: 385
страница 4 из 8
151mayıl
mayıl
1) наклонный, наклонённый, склонённый / aplecat, înclinat
    mayıl kazık покосившийся столб / pilon înclinat, aplecat
2) имеющий склонность (влечение) к кому-чему-л., симпатизирующий кому-чему-л.; любящий кого-что-л. / cel ce are o înclinaţie pentru ceva; pasionat de ceva; dispus, neindiferent faţă de cineva, ceva, ce simpatizează pe cineva, ceva
    mayı́lım ona я расположен (неравнодушен) к нему; я люблю его / eu sînt pasionat de dînsul, el mi-e simpatic; eu îl iubesc
    mayılım gitti bu oyuncaa мне понравилась эта игрушка / mi-a plăcut această jucărie
3) умилённый, восхищённый / înduioşat, încîntat
4) симпатичный, приятный, милый / simpatic, plăcut, drag
    mayıl uşak симпатичный (милый) ребёнок / copil simpatic, drăgălaş
5) желаемый; желанный / dorit, drag
    benim mayılım моя желанная / draga mea
    mayıl olmaa а) быть умилённым (восхищённым), умиляться, восхищаться, восторгаться / a se înduioşa; a admira, a se încînta, a se entuziasma
    mayıl oldum bir cana фольк. я полюбил одно существо; я восхищён одним существом / folc. am iubit o fiinţă, un suflet; sînt încîntat de această fiinţă
        б) симпатизировать / a simpatiza pe cineva
        в) желать, жаждать / a dori, a fi însetat
    mayıl olmaa yaşamaya жаждать жизни / a fi însetat de viaţă
mayıllık
1) наклон, скат / înclinare, aplecare, pantă, povîrniş
2) склонность, наклонность; интерес / înclinaţie, aptitudine, predispoziţie; interes
3) умиление, восхищение, восторг; благоговение / înduioşare, admiraţie, respect profund, veneraţie
    mayıllı́klan bakmaa смотреть с благоговением (восхищением) / a privi cu înduioşare, cu veneraţie
4) симпатия / simpatie
5) желание, жажда / dorinţă, sete
153mayız
mayız
помёт; навоз; навозный / gunoi, băligar; de gunoi, de băligar
    mayız tepesi навозная куча / grămadă de gunoi, de băligar
mayızlık
свалка для навоза, навозная куча / gunoişte, loc pentru gunoi, grămadă de gunoi
155mayka
máyka
майка / maiou
    futbol máykası футболка / maiou, tricou sportiv
156may-may
may-may
почти, вот-вот / mai-mai
    may-may düşecéydim едва не упал / mai-mai n-am căzut, mai era să cad
157maymun
maymun
1. 1) обезьянка; обезьяний / maimuţă; de maimuţă
2) перен. обезьяна, кривляка / figurat cel ce imită, maimuţăreşte, fandosit
2. безобразный, уродливый / urît, diform, pocit
    ◊ maymun tabeetli непостоянный, изменчивый (о человеке) / nestatornic, inconstant, nestabil, variabil
maymuncuk
1) обезьянка / maimuţică
2) рыболовный крючок с блесной, блесна / momeală pentru peşte, iht. vîrcolac
3) отмычка / şperaclu
maymunnanmaa
обезьянничать, передразнивать, кривляться, гримасничать / a se maimuţări, a se strîmba, a face grimase
maymunnuk
1) обиталище обезьян / loc unde vieţuiesc maimuţele
2) перен. кривлянье / figurat maimuţăreală, maimuţărie
161mayor
mayor
воен. майор / milit. maior
162mazare
mázare
горох; гороховый / mazăre; de mazăre
    mázare tenesi горошина / bob de mazăre
    yaban mázaresi горох-плюшка / mazăre de cîmp, mazăre furajeră
163mazdrak
mazdrak
уст. копьё, пика / arh. suliţă, mazdrac, lance
164mazgal
mazgal
1) ниша / firidă, nişă
2) бойница / ambrazură, meterez
165mää
mää
подр. блеянию овец, коз бее / interj. bee (cuvînt care imită strigătul oilor sau al caprelor)
166mäu
mä́u
подр. мяуканью кошки мяу / interj. miau!
mäulamaa
мяукать / a mieuna
mäulamak
мяуканье / mieunat, mieunătură
169mecäz
mecäz
загадочный; загадочно / enigmatic, misterios, straniu
    mecaz lafetmää говорить иносказательно / a vorbi alegoric; figurat, a vorbi în tîlcuri
170meci
meci
помощь / clacă, ajutor
    meciyä gitmää идти на помощь / a se duce la clacă, la ajutor
    ◊ meci işi недоброкачественная работа / lucru de clacă (de o calitate proastă), lucru de mîntuială
171mecici
mecici
участник коллективной помощи / participant la ajutor colectiv, clăcaş
172meçet
meçet
мечеть / mecet, moscheie, geamie
meçikli
1. ласк. чертёнок / ipoc. drăcuşor
2. некрасивый (о детях) / urît (despre copii)
174medali
medáli
медаль / medalie
    altın medáli золотая медаль / medalie de aur
175medar
medar
путь; орбита / cale; orbită
    Ayın medarı орбита Луны / orbita Lunii
176mee
mee
см. / v. mää
177meelem
meelem
редко мазь для ран; бальзам / rar. alifie pentru răni, balzam
    ◊ meelem otu бот. бальзамин / bot. slăbănog, balsamină
meelemää
блеять / a behăi
meelemäk
блеяние / behăit
180meer
meer
союз что; что если… то; что будто (бы); будто (бы); раз (поскольку)… то; разве только / part. că; dacă; că dacă; întrucît; cică
    meer sän burda olársan разве только ты здесь будешь / dacă tu vei fi aici
    meer burdásaymışın… поскольку ты здесь… то / întrucît tu eşti aici…
    meer ölä́ymiş будто бы, [как] будто так / cică aşa-i
mehanízma
механизм / mecanism
182mehenk
mehenk
ловкач; хитрец / şmecher, pişicher; şiret
    ne mehenk adam! какой хитрец!; какой ловкач! / ce şiret! ce şmecher!
183mehlem
mehlem
см. / v. meelem
184mehtub
mehtub
см. / v. mektup
185mekik
mekik
1) текст. челнок / textual suveică
2) перен. непоседа / figurat neastîmpărat, zbînţuit
    mekik dokumaa ходить (бегать) взад-вперёд / a umbla de colo-colo, a umbla forfota
meklemää
ползать, ходить на четвереньках / a se tîrî, a se mişca în patru labe
mekleyeräk
ползком, на четвереньках / tîrîş, în patru labe
188mektup
mektup
конверт; пакет; письмо / plic; pachet, colet, scrisoare
189melek
melek
ангел / înger
    ◊ melek otu бот. дягиль, ангелика / bot. angelică, buciniş, anghelică
190melk
melk
улитка / melc
191memä
memä
1) грудь; грудной / piept, mamelă; sîn, ţîţă; de piept, de ţîţă
    memedä uşak грудной ребёнок / copil sugaci
    memä vermää кормить грудью / a alăpta, a da tîţă
    memedän ayırmaa отлучать от груди / a înţărca (copilul)
    susan uşaa memä vermezlär погов. дитя не плачет — мать не разумеет (букв. неплачущему ребёнку грудь не дают) / prov. copilul care nu plînge nu este alăptat
2) сосок / sfîrc, gurgui; ţîţă
192membä
membä:
    membä suları a) ключевая вода / apă de izvor
        б) грунтовые воды / аре subterane
memleket
1) страна / ţară
    aşırı memleketlär дальние страны / ţările îndepărtate
2) родной край, родина / pămînt natal, patrie
    ana memleket родина / pămînt natal, ţară natală
menévşa
1. бот. фиалка / bot. viorea, toporaş, micşunea, violetă
2. фиолетового цвета, фиолетовый / violet
195mengen
mengen
1) тех. тиски / teh. menghină
2) перен. ярмо; клещи, тиски / figurat jug; cleşte, chingi
mengenä
см. / v. mengen
197menzil
menzil
1) уст. постоялый двор / arh. han
2) привал, остановка (у кочевников) / popas
    menzil kurmaa устроить привал / а face un popas
3) редко гараж / rar. garaj
    ◊ menzili gezdirmää развозить почту / a distribui poşta, a lucra poştaş
198mera
mera
угодья, владения / bunuri agricole, domenii, posesii, posesiuni
199merak
merak
1) любопытство; интерес, любознательность / curiozitate, interes
2) надежда / speranţă
    merak çekmää питать надежду, надеяться / a spera
3) беспокойство, волнение / nelinişte, tulburare
    merakta kalmaa беспокоиться, волноваться / а se tulbura, a se nelinişti
meraklanmaa
проявлять любопытство (интерес, любознательность); интересоваться / a se interesa, a manifesta curiozitate
2) надеяться / a trage nădejde, a spera
3) беспокоиться, волноваться / a se tulbura, a se frămînta, a se nelinişti