терминов: 74
страница 1 из 2
mecäz
загадочный; загадочно / enigmatic, misterios, straniu
    mecaz lafetmää говорить иносказательно / a vorbi alegoric; figurat, a vorbi în tîlcuri
2meci
meci
помощь / clacă, ajutor
    meciyä gitmää идти на помощь / a se duce la clacă, la ajutor
    ◊ meci işi недоброкачественная работа / lucru de clacă (de o calitate proastă), lucru de mîntuială
mecici
участник коллективной помощи / participant la ajutor colectiv, clăcaş
meçet
мечеть / mecet, moscheie, geamie
meçikli
1. ласк. чертёнок / ipoc. drăcuşor
2. некрасивый (о детях) / urît (despre copii)
medáli
медаль / medalie
    altın medáli золотая медаль / medalie de aur
medar
путь; орбита / cale; orbită
    Ayın medarı орбита Луны / orbita Lunii
8mee
mee
см. / v. mää
meelem
редко мазь для ран; бальзам / rar. alifie pentru răni, balzam
    ◊ meelem otu бот. бальзамин / bot. slăbănog, balsamină
meelemää
блеять / a behăi
meelemäk
блеяние / behăit
12meer
meer
союз что; что если… то; что будто (бы); будто (бы); раз (поскольку)… то; разве только / part. că; dacă; că dacă; întrucît; cică
    meer sän burda olársan разве только ты здесь будешь / dacă tu vei fi aici
    meer burdásaymışın… поскольку ты здесь… то / întrucît tu eşti aici…
    meer ölä́ymiş будто бы, [как] будто так / cică aşa-i
mehanízma
механизм / mecanism
14mehenk
mehenk
ловкач; хитрец / şmecher, pişicher; şiret
    ne mehenk adam! какой хитрец!; какой ловкач! / ce şiret! ce şmecher!
15mehlem
mehlem
см. / v. meelem
16mehtub
mehtub
см. / v. mektup
17mekik
mekik
1) текст. челнок / textual suveică
2) перен. непоседа / figurat neastîmpărat, zbînţuit
    mekik dokumaa ходить (бегать) взад-вперёд / a umbla de colo-colo, a umbla forfota
meklemää
ползать, ходить на четвереньках / a se tîrî, a se mişca în patru labe
mekleyeräk
ползком, на четвереньках / tîrîş, în patru labe
20mektup
mektup
конверт; пакет; письмо / plic; pachet, colet, scrisoare
21melek
melek
ангел / înger
    ◊ melek otu бот. дягиль, ангелика / bot. angelică, buciniş, anghelică
22melk
melk
улитка / melc
23memä
memä
1) грудь; грудной / piept, mamelă; sîn, ţîţă; de piept, de ţîţă
    memedä uşak грудной ребёнок / copil sugaci
    memä vermää кормить грудью / a alăpta, a da tîţă
    memedän ayırmaa отлучать от груди / a înţărca (copilul)
    susan uşaa memä vermezlär погов. дитя не плачет — мать не разумеет (букв. неплачущему ребёнку грудь не дают) / prov. copilul care nu plînge nu este alăptat
2) сосок / sfîrc, gurgui; ţîţă
24membä
membä:
    membä suları a) ключевая вода / apă de izvor
        б) грунтовые воды / аре subterane
memleket
1) страна / ţară
    aşırı memleketlär дальние страны / ţările îndepărtate
2) родной край, родина / pămînt natal, patrie
    ana memleket родина / pămînt natal, ţară natală
menévşa
1. бот. фиалка / bot. viorea, toporaş, micşunea, violetă
2. фиолетового цвета, фиолетовый / violet
27mengen
mengen
1) тех. тиски / teh. menghină
2) перен. ярмо; клещи, тиски / figurat jug; cleşte, chingi
mengenä
см. / v. mengen
29menzil
menzil
1) уст. постоялый двор / arh. han
2) привал, остановка (у кочевников) / popas
    menzil kurmaa устроить привал / а face un popas
3) редко гараж / rar. garaj
    ◊ menzili gezdirmää развозить почту / a distribui poşta, a lucra poştaş
30mera
mera
угодья, владения / bunuri agricole, domenii, posesii, posesiuni
31merak
merak
1) любопытство; интерес, любознательность / curiozitate, interes
2) надежда / speranţă
    merak çekmää питать надежду, надеяться / a spera
3) беспокойство, волнение / nelinişte, tulburare
    merakta kalmaa беспокоиться, волноваться / а se tulbura, a se nelinişti
meraklanmaa
проявлять любопытство (интерес, любознательность); интересоваться / a se interesa, a manifesta curiozitate
2) надеяться / a trage nădejde, a spera
3) беспокоиться, волноваться / a se tulbura, a se frămînta, a se nelinişti
meraklı
1) любопытный, любознательный / curios, doritor de a şti, de a cunoaşte
2) беспокойный, тревожный; беспокойно, тревожно / neliniştit, agitat, îngrijorat, alarmat, cu nelinişte, cu îngrijorare
    meraklı yaşamak беспокойная (тревожная) жизнь / viaţă plină de nelinişte
    ◊ meraklı kalmaa остаться при своих интересах / a rămîne cu buzele umflate
34mercan
mercan
1. 1) коралл; коралловый / coral, mărgean; de coral, de mărgean
2) красная хризантема / crizantemă roşie
3) сорт красных яблок / un soi de mere roşii
2. перен. ярко-красный, пунцовый; карминный / figurat roşu-aprins; carminiu
    mercan boyası кармин (краска) / carmin
    ◊ mercan balıı краснопёрка (рыба) / iht. roşioară
mercánka
см. / v. mercan 1.
mercimek
чечевица; чечевичный / linte; de linte
    mercimek káşası чечевичная каша (похлёбка) / terci, sorbitură de linte
    ◊ mercimek suyuna diiştirmää погов. обменять шило на мыло / prov. a schimba calul pe măgar, a da mahalaua pe un poponeţ
merdiven
лестница; лестничный / scară; de scară
    merdiven basamaa лестничная ступенька / treapta scării
38meret
meret
нежелательный / indezirabil; nedorit, neplăcut
    meret musaafir нежелательный гость / oaspete nedorit
    ◊ meret duşman заклятый враг / duşman de moarte
39merkez
merkez
1. главный, основной / principal, de bază
    merkez dal главная (основная) ветка / ramură principală
2. 1) центр; центральный / centru; central
    merkez sokak центральная улица / stradă centrală
    gözün merkezi зрачок (букв. центр глаза) / pupilă (la ochi)
2) сердцевина; ядро / miez, nucleu
    cevizin merkezi ядро ореха / miez de nucă
    ◊ merkezinä keezlemää попасть в точку; не в бровь, а в глаз / drept în ţintă
merkezlemää
централизовать, сосредоточить / a centraliza, a concentra
merkezlemäk
централизация, сосредоточение / centralizare, concentrare
merkezlenmää
централизоваться, сосредоточиваться / а se centraliza, a se concentra, a se reculege (despre oameni)
43mermer
mermer
мрамор; мраморный / marmură; de, din marmură
    mermer taşı мраморная плита / placă de marmură
44mertek
mertek
1) деревянная балка, брус / grindă, bară de lemn
2) толстая палка, дубина / bîtă, ciomag, măciucă
    mertek imää быть побитым палкой (дубинкой) / a fi bătut cu ciomagul, cu bîta
merteklemää
1) вести чердачные работы, устанавливать каркас крыши / a pune carcasul acoperişului
2) колотить (избивать) палкой (дубинкой) / a bate cu ciomagul, cu bîta
merteklemäk
1) чердачные работы / lucrări la podul sau mansarda casei
2) поколачивание (избиение) палкой (дубинкой) / ciomăgeală, bătaie cu măciuca, cu bîta
mertekli
с установленным каркасом крыши, с законченными чердачными работами (о доме) / cu lemnul acoperişului pus, cu podul terminat
48meşä
meşä
дуб; дубовый / stejar, de din stejar
    meşä odunu дубовые дрова / lemne de stejar
    ◊ buruk meşeyi ateş doorudar посл. кривое полено только огонь выпрямит; соотв. горбатого могила исправит / prov., textual lemnul strîmb numai focul îl îndreaptă
Meşä-Kıvradan
1. Скручивающий Дубы (о сказочном великане) / Strîmbă-Lemne
2. очень сильный, богатырь / voinic, atlet, uriaş
meşelik
дубовый лес, дубняк / pădure de stejar, dumbravă, stejariş