терминов: 1951
страница 4 из 40
kaldırtmaa
1) заставить (велеть) поднять / a pune să ridice, să strîngă
2) заставить убрать / а pune să strîngă
3) заставить (велеть) разбудить / a pune să trezească, să scoale (din somn)
152kaldör
kaldör
см. / v. koridor
153kalem
kalem
1) тростник; тростниковый / trestie, stuf; de trestie, de stuf
2) пустотелый; трубка / cav, găunos, tubular; tub
    ◊ kalem ayaklı тонконогий / cu picioarele subţiri
kalendar
календарь; календарный / calendar; de calendar, calendaristic
155kalfa
kálfa
уст.
1) подмастерье; помощник мастера / arh. calfă; meşter-adjunct
2) прислуга / servitoare, slugă
156kalım
kalım
1) разг. побочный заработок / cîştig secundar, nelegitim
2) калым / calîm (preţ plătit pentru mireasă la unele popoare orientale)
157kalın
kalın
1) толстый; толсто / gros
2) густой; низкий (о голосе) / des; jos (despre voce)
3) грубый, плотный (о материи) / de calitate inferioară; îndesat
    ◊ kalın kafalı тупоголовый, бестолковый / tare la cap, greoi la minte, greu de cap, neghiob
    kalın üzlü бессовестный / fără ruşine, neruşinat
kalınnamaa
1) толстеть, полнеть; утолщаться / a se îngraşă, a se face mai gras; a se îngroşa
    fidan kalınnamış дерево стало толще / copacul s-a îngroşat
2) густеть, делаться низким (о голосе) / a se îndesa, a se îngroşa (despre voce)
kalınnanmaa
см. / v. kalınnamaa
kalınnaşmaa
см. / v. kalınnamaa
kalınnaştırmaa
см. / v. kalınnatmaa
kalınnatmaa
1) делать толстым; утолщать / a face gros, a îngroşa
2) делать грубым (низким) (голос) / a-şi pierde fineţea (despre voce)
kalınnık
толщина / grosime, mărime
kalıntı
1) остаток, излишек / rest, rămăşiţă, surplus, excedent
2) след, знак, признак / urmă, semn, caracteristică, indiciu, simptomă
165kalibra
kalíbra
/ калибр / calibru
kaligraf
каллиграф / caligraf
kaligráfiya
/ каллиграфия / caligrafie
168kalik
kalik
1) калека; инвалид; искалеченный / mutilat, schilod, invalid
2) бедный, нищий; попрошайка; нищенский / cerşetor, sărăcăcios, calic
    kalik yapmaa а) калечить / a schilodi, a mutila, a calici
        б) разорять, пускать по миру, делать нищим / a ruina, a sărăci
    kalik kalmaa а) покалечиться, стать калекой / a deveni invalid, schilod, a se calici
        б) разоряться, обнищать / a se ruina, a sărăci
3) скряга, скупой / zgîrcit, calic
kalíkçä
см. / v. kalíkçesinä
kalíkçesinä
нищенски / sărăcăcios, cerşetoresc, mizerabil
kaliklemää
1) калечить, делать калекой / a calici, a schiloda
2) разорять, доводить до нищеты / a ruina, a sărăci, a aduce pe cineva pînă la sărăcie lucie
kaliklik
1) крайняя бедность, нищета / sărăcie mare, sărăcie lucie, calicie
2) скупость, скаредность / calicie, zgîrcenie
kaliklenmää
1) искалечиться, стать калекой / a deveni invalid, schilod
2) разоряться, обнищать / a sărăci, a cădea în mizerie
3) жадничать, скупиться / a se zgîrci, a fi zgîrie-brînză
174kalina
kalína
см. / v. kalínka
175kalinka
kalínka
зоол. божья коровка / zool. buburuză, vaca-Domnului
kaliştir
см. / v. kaliştírka
kaliştírka
мотыга (для окапывания огородных растений), тяпка / săpuşoară, săpăligă, satîr (un fel de sapă mică)
178kaliy
káliy
хим. калий; калиевый, калийный / chim. caliu
179kalkan
kalkan
1. поднимающийся / care se ridică, se scoală
2. щит / scut
    kalkan balıı зоол. камбала / zool. cambulă
180kalkık
kalkık
поднятый; стоячий / ridicat; vertical, în picioare, stătător
    ◊ kalkık burnulu a) курносый / cîrn
        б) высокомерный / arogant, trufaş
181kalkım
kalkım
см. / v. kalkış
kalkınış
см. / v. kalkıntı
kalkınmaa
1) в разн. знач. вставать, подниматься; приподниматься / a se scula, a se ridica, a se ridica puţin
2) перен. крепнуть, восстанавливаться, поправляться / figurat a se întări, a se reface, a se întrema
3) сниматься (с места), отправляться / a se porni (din loc), a pleca
    ◊ ürääm kalkındı меня затошнило / îmi vine să vomit (să vărs)
kalkıntı
1) подъём, поднятие / ridicare
2) восстание / răscoală, răzmeriţă
    ◊ kuş kalkıntısı перелёт птиц / migraţiunea părăsilor
kalkış
поднятие; вставание, подъём / ridicare, ridicare în picioare, sculare
kalkışmaa
в разн. знач. подниматься; восставать / a se scula, a se ridica, a se răscula
kalkışmak
1) поднятие / sculare, ridicare
2) восстание / răscoală, răzmeriţă
188kalkmaa
kalkmaa
в разн. знач. вставать, подниматься / a se scula, a se ridica
    paaya kalkmış вырос в цене / s-a ridicat în preţ, a crescut în preţ
    ◊ şaf kalkmaa вставать на дыбы / a cabra (despre cai), a se burzului
189kalkmak
kalkmak
в разн. знач. подъём / ridicare, sculare
    paa kalkması рост цен / mărirea preţurilor, creşterea preţurilor
190kallä
kallä
рагу (из капусты и риса) / tocană, papricaş (din varză şi orez)
191kalma
kalma
1) доставшийся, полученный / rămas, revenit, primit, obţinut, extras
    bobasından kalma доставшийся по наследству от отца / care i-a revenit prin moştenire
2) остаток / rest, rămăşiţă
192kalmaa
kalmaa
1) оставаться / a rămîne
    evdä kalmaa остаться дома / а rămîne acasă
2) останавливаться (на постой) / a se opri pentru a fi cazat (pentru cazare pentru încartiruire)
    var mı néredä kalásın? тебе есть где остановиться? / tu ai unde să te opreşti (sa înnoptezi, să rămîi peste noapte)?
3) оказаться, очутиться / a nimeri, a se afla, a se trezi
4) откладываться, быть отсроченным / a fi pus la o parte, a fi amînat
    buluşmak yaarına kaldı встреча отложена на завтра / întilnirea este amînată (contramandată) pentru mîine
5) в сочет. с деепр. на -а, -ä или -ıp, -ip передаёт продолжительность действия и часто удивления
    bakına kalmaa изумляться, удивляться / a se uimi, a se minuna, a se mira, a fi uimit, a rămîne uimit
    ◊ bana kalsa по-моему, на мой взгляд / după mine, în opinia mea
    gözü kaldı позавидовал / a invidiat
    iş buna kalsa если бы дело ограничилось этим / dacă lucrul s-ar fi redus la atîta
    uyuyar kalmaa проспать / a nu se trezi la timp
    yol üstündä kalmaa разориться, пойти по миру / а se ruina, a rămîne pe drumuri
    aramızda kalsın пусть останется между нами / să rămînă între noi
    işsiz kalmaa лишиться работы / a rămîne fără lucru
    geeri kalmaa отставать / a rămîne în urmă
    geç kalmaa опоздать / a întîrzia
    yalnız kalmaa остаться одиноким / а rămîne singur (singurel)
193kalmak
kalmak:
    geeri kalmak отставание / rămînere în urmă, repetentă
    geç kalmak опоздание / întîrziere
    aar kalmak беременность / graviditate
kalmı́çka
калмычка / kalmîcă
195kalmık
kalmık
калмык; калмыцкий / kalmîc
kalmı́kça
по-калмыцки, на калмыцком языке / în limba kalmîcă
kalóriya
калория / calorie
198kaloşi
kalóşi
калоша / galoş
199kalp
kalp
уст. сердце, душа / arh. inimă, suflet
    kalbi yakın отходчивый, незлопамятный / căruia îi trece repede supărarea, nerăzbunător, care nu poartă pică
200kalpak
kalpak
меховая шапка, папаха / căciulă
    kara kalpak каракулевая шапка / căciulă neagră de cîrlan
    ◊ kalpaandan yukarı atlámayacan погов. выше головы не прыгнешь / prov. mai sus de cum eşti nu poţi fi
    kalpaanı çıkarmaa а) приветствовать, снимать шляпу / а sabta, a-şi scoate căciula
        б) лебезить, унижаться / a se linguşi, a se căciuli, a se înjosi