терминов: 1951
страница 3 из 40
101kafein
kafein
кофеин / cofeină
102kafenä
kafenä
см. / v. kafe
103kafes
kafes
1) решётка (на окнах) / gratii, grilaj
2) клетка / cuşcă, colivie
    kuş kafesi клетка для птиц, курятник / colivie; coteţ (de găini), găinărie
3) клетка (узор ткани) / pătrat, carou
104kafesli
kafesli
1) решетчатый / în formă de zăbrele
2) клетчатый (о ткани) / în carouri
    kafesli fistan клетчатое платье / rochie în carouri
105kaftan
kaftan
уст. кафтан / arh. caftan
106kahır
kahır
горе; скорбь, печаль, тоска / mîhnire, tristeţe, jale, nenorocire, durere; întristare; dor
    kahır çekmää переносить невзгоды / a îndura nevoi (nenorociri, necazuri)
    kahıra girmää опечалиться / a se întrista
    kahıra sokmaa опечалить, причинить горе / a întrista, a mîhni
kahırlanmaa
горевать, печалиться / a se întrista, a se mîhni, a se amărî, a se îndurera
kahırlı
печальный, горестный / amărît, îndurerat, dureros, trist
kahırsak
горестный, печальный; скорбящий / îndurerat, jalnic, trist, mîhnit; amărît
110kakao
kakáo
какао / cacao
111kakaval
kakaval
уст. нелюдимый / arh. nesociabil, ursuz, sălbatic
kakılı
1) прибитый, приколоченный / pironit, bătut în cuie, ţintuit, prins în cuie
2) утыканный (гвоздями и т. п.) / bătut cu cuie (ţinte, piroane), pironit cu multe cuie
kakılmaa
быть забитым (прибитым, вколоченным) / а fi bătut, înfipt, împlîntat; a fi ţintuit
kakırdak
хрящ / cartilaj, zgîrci
kakırdamaa
хрустеть / a scîrţîi, a pîrîi, a trosni, a fi sfărîmicios, a cronţăni
kakırdatmaa
производить хруст / a face (a efectua) să scîrţîe, să trosnească, a face scîrţîială, cronţăneală
kakırtı
хруст / scîrţîit, cronţăit, pîrîit
118kakma
kakma
1. толчок, удар, пинок / izbitură, ghiont, lovitură, bleandă
2. вбитый, пригвождённый / bătut în cuie, ţintuit, pironit
    ◊ kakma kulaklı лопоухий / urecheat, cu urechi lungi
119kakmaa
kakmaa
забивать, вбивать, вколачивать / a înfige, a împlînta, a bate (în cuie)
120kakmak
kakmak
вбивание, вколачивание / batere în cuie, ţintuire, înfigere, împlîntare
kakmalamaa
толкать, пинать; бить, ударять / a da blende, a împinge, a bate, a lovi
kakmalanmaa
быть пинаемым, быть ударяемым / a fi împins, a fi bătut, lovit
kakmalaşmaa
толкать (пинать) друг друга; толкаться, пинаться / a împinge unul pe altul; a se împinge, a se îmbrînci
kakmalı
толкаемый, пинаемый; битый, ударяемый / îmbrîncit, izbit, împins; bătut, lovit
125kaktus
káktus
кактус / cactus
126kaku
káku
старшая сестра / sora mai mare
127kala
kala:
    bana kala что касается меня… / după părerea mea…, conform opiniei mele
128kalaba
kalaba
скопление народа, толпа / îngrămădire, aglomerare, mulţime de oameni
    büün panayır kalaba сегодня на базаре много народу / azi în piaţă (la piaţă, pe piaţă) sunt mulţi oameni
129kalabak
kalabak
бот. лопух; лопушник / bot. brusture, lăpuş
kalabalık
1. 1) толпа / mulţime, aglomerare
2) давка, толкотня, суматоха / înghesuială, îmbulzeală; învălmăşală, forfoteală
2. многолюдный; скученный / înghesuit, îmbulzit
kalabalaşmaa
становиться многолюдным; увеличиваться (о семье и т. п.) / a se face mai populat; a creşte în număr (despre familie ș. a.)
132kalak
kalak
1) морда, рыло; пасть / bot, rît, mutră; gură
    domuz kalaa свиное рыло / rît de porc
2) ноздря (у животных) / nară
kalaklamaa
рыть землю (о свиньях) / a rîma; a scormoni (despre porci)
kalaklı
мордастый / botos, cu botul mare
135kalan
kalan
остаток / rest, rămăşiţă, deşeu; chim. reziduu; sold
136kalay
kalay
олово; полуда; припой; оловянный / cositor, staniu; spoire; aliaj pentru cositorit, aliaj de staniu
    kalay dokmää плавить олово / a topi staniu
kalaycı
лудильщик, паяльщик / spoitor, sudor
kalaycılık
профессия лудильщика (паяльщика) / meseria spoitorului, sudorului
kalaylamaa
лудить, паять / а cositori, a spoi; a lipi, a suda
kalaylatmaa
заставить (велеть) лудить (паять) / a pune să cositorească, să spoiască; a pune să lipească, să sudeze
kalaylı
лужёный, покрытый оловом / cositorit, acoperit cu cositor
142kalä
kalä
крепость, укрепление; крепостной / cetate, fort, fortificaţie; de cetate
    kalä duvarı крепостная стена / perete de cetate, zidul cetăţii
143kalbur
kalbur
решето / ciur, dîrmoi
    kalburdan geçirmää просеивать через сито / a cerne cu ciurul, dîrmoiul; a ciurui
    kalbur gibi дырявый, как решето / ciuruit, găurit ca un ciur
    ◊ kalbúrlan su taşımaa решетом воду носить / a căra apă cu ciurul
kalburcu
1. тот, кто делает и продает решета, решетник / cel care face şi vinde ciururi, dîrmoaie
2. просеивающий, просевальщик / ciurar, cel care se ocupă cu cernerea prin ciur sau dîrmoi; cernător
kalburlamaa
просеивать сквозь решето / a dîrmoia, a ciurui, а cerne cu ciurul (dîrmoiul)
kalburlanmaa
быть просеянным сквозь решето / a fi dîrmoiat, a fi ciuruit, a fi cernut cu ciurul (dîrmoiul)
kalburlatmaa
заставить (велеть, дать) просеять через решето / a pune să dîrmoiască, să ciuruiască
kaldırılmaa
1) быть поднятым / a fi ridicat
2) быть убранным / a fi strîns
3) быть сосланным / a fi deportat, exilat
4) быть разбуженным / a fi trezit, a fi sculat (din somn)
kaldırmaa
1) поднимать / a ridica
    kafa (baş) kaldırmaa а) поднимать голову / a ridica capul
        б) не повиноваться, восставать / a nu se supune, a se răscula
2) убирать / a strînge
    sofrayı kaldırmaa убирать со стола / a strînge masa
3) ссылать, депортировать / a deporta, a exila
4) будить, поднимать / a trezi, a scula (din somn)
kaldırılmış
1) поднятый / sculat, ridicat
2) убранный / strîns, curăţit, dereticat, gătit
3) сосланный, депортированный / exilat, surghiunit, deportat, ridicat
4) разбуженный / deşteptat, trezit (din somn)