терминов: 208
страница 1 из 5
1kuan
kuan
пчела; пчелиный мед / albină; de albină; de albini
    kuan balı пчелиный мед / miere de albine
kuancı
пчеловод, пасечник / prisăcar, stupar, apicultor, albinar
kuancılık
пчеловодство / apicultură, albinărie
    kuancılık etmää заниматься пчеловодством / a se ocupa cu apicultura, cu (de) albinăritul (albinărie)
kuannık
1) место, где роятся дикие пчёлы, дупло / locul unde roiesc albinele sălbatice; scorbură
2) пасека / stupină, prisacă, stupărie
5kub
kub
куб; кубический / cub; cubic
    bir métra kub один кубический метр / un metru cub
kúbik
кубик / cub mic
    uşak kúbii детские кубики / cuburi pentru copii
kubey
купол / cupolă
kucak
1) объятия / îmbrăţişări, strîngeri în braţe
    kucakta oturmaa сидеть на руках у кого-л. / a sta în braţele cuiva
2) охапка / braţ, mănunchi, legătură
    kucak-kucak целыми охапками, в большом количестве / cu braţurile, în cantităţi mari
    bir kucak odun охапка дров / braţ de lemne (de foc)
    ◊ kucakta uşak грудной ребёнок, младенец / sugaci, prunc
    kucak taşımaa носить на руках / a purta pe (în) braţe
kucaklama
1) обнимать, прижимать к груди / a îmbrăţişa, а cuprinde, a strînge la piept
2) охватывать, включать / a cuprinde, a îmbrăţişa, a încercui, а include
3) брать в охапку, брать на руки; схватывать / a cuprinde, a îmbrăţişa, a lua în braţe
kucaklamak
объятия / îmbrăţişări, strîngeri în braţe
kucaklanmaa
см. / v. kucaklaşmaa
kucaklaşmaa
обниматься, прижимать друг друга к груди / a se îmbrăţişa, a se cuprinde, a (se) strînge la piept unul pe altul
kucaklayış
см. / v. kucaklamak
14kuçu
kúçu
1) межд. возглас, которым подзывают собак / interj. cuţu! (cuciu!)
2) дет. собака / cop. cîine
15kudret
kudret
уст. сила, мощь; могущество / arh. putere, tărie, forţă, atotputernicie
kudretli
уст. сильный, мощный, могучий / arh. puternic, tare, viguros, voinic, atotputernic
kudretsiz
уст. бессильный, беспомощный, немощный, слабый / arh. neputincios, fără putere, slab
kudretsizlik
уст. бессилие, беспомощность, немощность, слабость / arh. slăbiciune, neputinţă, debilitate, impotenţă
kudurmuş
см. / v. kuduz
20kuduz
kuduz
прям. и перен. бешеный / turbat, bolnav de turbare
    kuduz köpek прям. и перен. бешеная собака / cîine turbat
kudúzça
неистово, гневно, яростно, бешено / cu furie, cu mînie, cu pasiune, cu înfocare, cu înverşunare, înverşunat, cu vehemenţă
kudúzçasına
см. / v. kuduzça
kudurgan
прям. и перен. бешеный, разъяренный, неистовый / turbat, bolnav de turbare, înfuriat, furios, violent, frenetic
kudurmaa
1) взбеситься, заболеть бешенством / a turba
2) перен. беситься, приходить в бешенство (ярость); неистовствовать / figurat a turba, а fi furios, mînios; iritat; a fi cuprins de turbare
kudurmak
прям. и перен. бешенство / turbare, furie
kudurtmaa
бесить, приводить в бешенство (ярость) / a înfuria, а scoate din sărite, a turba
kufáyka
фуфайка / pufoaică
28kufnä
kúfnä
кухня; кухонный / bucătărie; de bucătărie
29kuka
kúka
1) спица, крючок (вязальный) / cîrlig (de împletit); igliţă; croşet (pentru împletit)
2) редко крюк, дергач (которым цепляют сено из стога) / cîrlig
kukíçi
бот. подснежник / bot. ghiocel
31kukla
kúkla
1) прям. и перен. кукла; кукольный / păpuşă; de păpuşă
    kúkla teatrusu кукольный театр / teatru de păpuşi
2) пшеничный фигурный крендель / covrig împletit
32kukona
kukóna
1) ирон. барыня, госпожа / peior., iron. cucoană
2) красавица / frumoasă, femeie (fată) frumoasă
kukonalamaa
бран. называть барыней / înjur. a cuconi, а denumi cucoană pe cineva
kukonalanmaa
1) юрчить из себя барыню / a se cuconi
2) наряжаться (одеваться) красиво / а se îmbrăca frumos
35ku-ku
ku-ku
межд. ку-ку / interj. cu-cu!
kukulamaa
куковать / a cucui
kukumä́u
сова; сыч, филин / cucuvea; bufniţă
kukumä́uka
см. / v. kukumä́u
kukuríga
гребешок, гребень (птичий) / creastă (despre păsări)
kukurigu
межд. кукареку / interj. cucurigu!
    ◊ kukuriguda durmaa сидеть на галёрке / а sta la cucurigu, a şedea în depărtare, în fund
41kula
kula
блондин; блондинка; белокурый; русый / bărbat blond; blondin
    kula saçlı kız белокурая девушка, блондинка / fată bălaie, blondină
42kulak
kulak
I.
1) ухо; слух / ureche; auz
    orta kulak среднее ухо / urechea mijlocie
    kulaana sölemää говорить на ухо / a-i vorbi la ureche
    kulak kasmaa подслушивать / a trage cu urechea
2) ушко (иголки, булавки) / urechea (acului, boldului etc.)
3) жабры / urechi
    ◊ kulakları uzamış он высох от ожидания / a i se lungi urechile de atîta aşteptare
    kulak boku ушная сера / ceară din ureche
    kulak memesi мочка уха / sfîrcul (lobul) urechii
II.
балка, лощина / rîpă, vîlcea
III.
кулак, богатый крестьянин-собственник / chiabur, ţăran-proprietar înstărit
kulaklık
I.
наушники / cască (radio)
II.
ист. кулачество / ist. chiaburime, culăcime
kulástra
редко молозиво / rar. colastră
45kulä
kulä
башня / turn, foişor, castel; milit. turelă
46kuli
kúli
жеребёнок / mînz
kullandırmaa
заставить (дать) применять (пользоваться употреблять) / a pune pe cineva să întrebuinţeze, să folosească; a pune pe cineva să poarte, să introducă în uz
kullanıklı
редко удобный / rar. comod, potrivit, aplicabil, adaptabil
kullanılmaa
1) быть употребляемым (применяемым) / a fi întrebuinţat, folosit; utilizabil
2) быть управляемым (о машинах) / a fi condus (despre maşini)
    kullanılmaz hala getirmää привести в негодное состояние / a aduce într-o stare proastă, inutilizabilă
kullanış
см. / v. kullanmak