терминов: 50
страница 1 из 1
1kraa
kraa
иней, изморозь / brumă, chiciură, promoroacă
    kraa düşmüş выпал иней / a căzut brumă
Kraçun
см. / v. kólada
    Moş Kraçun Дед Мороз / Moş Crăciun
krahmal
см. / v. krokmála
4krap
krap
краб / iht. crab
krakanat
кривоногий / crăcănat
krakanatlanmaa
стать кривоногим / a deveni crăcănat
7kral
kral
король, князь / rege; cneaz, prinţ, principe
krallık
королевство, княжество / regat; cnezat, principat
kráma
крама, винокурня / cramă
10kran
kran
I.
кран (водопроводный) / robinet
    krandan su вода из крана / apă din robinet
II.
кран (подъёмный); крановый / macara; de, cu macara
11krant
krant
см. / v. kran I
12krater
kráter
кратер / crater
krä́sta
1) гребень, гребешок; хохол, хохолок (у птиц) / creastă
2) редко гребень, вершина (горы) / rar. creastă (de munte, a unei înălţimi)
14kredit
kredit
фин. кредит; кредитный / fin. credit; de credit
    kredit açmaa открывать кредит / а deschide un credit
    kredit vermää предоставлять кредит / a acorda credit
    kredítlän almaa покупать в кредит / a cumpăra în credit
kreditlemää
кредитовать / a credita, a acorda credit
kreditlenmää
кредитоваться, брать в кредит / a lua în (pe) credit, a se împrumuta
kreditli
1) кредитный / de credit
2) пользующийся кредитом / cel ce se foloseşte de credit
18krem
krem
1) крем; сливки / cremă; caimac, cremă de lapte
    vanil kremi ванильный крем / cremă de vanilie
2) крем (косметический) / cremă (în cosmetică), alifie
    el kremi крем для рук / cremă pentru mîini
krematóriy
крематорий; кремационный / crematoriu; de incinerare, de ardere, de cremare
20kreml
kreml
кремль; кремлёвский / cremlin; din (de) cremlin; al cremlinului
    Kreml yıldızları Кремлёвские звезды / stelele Cremlinului
21krep
krep
креп (ткань) / crep (textile, ţesuturi, ţesătură)
krepdişin
крепдишин / crepdeşin (ţesătură)
krésniţa
1) крестница, крестная дочь / fină
2) крестная мать / naşă
24kreta
kréta
мел; меловой / cretă; de cretă
    krétaylan yazmaa писать мелом / a scrie cu cretă
kréyser
крейсер / crucişător
krı́çma
см. / v. kırçma
krıçmar
см. / v. kırçmar
28krivat
krivat
кровать / crivat
kristal
1) геол. кристалл / geol. cristal
2) хрусталь / cristal; vase de cristal
kristalizat
кристаллизованный / cristalizat
    kristalizat etmää кристаллизовать / a cristaliza
    kristalizat olmaa кристаллизоваться / a se cristaliza
kritériy
критерий / criteriu
32kritik
krítik
критик; критический / critic; (în mod) critic
    literatura krítii литературный критик / critic literar
krítika
критика / critică
    krítika yарmаа критиковать / a critica
kritikalamaa
критиковать / a critica
kritikalanmaa
критиковаться; быть подвергнутым критике / а se critica; a fi supus criticii
36kriza
kríza
см. / v. krízis
37krizis
krízis
кризис; кризисный / criză; de criză
    ekonómika krízisi экономический кризис / criză economică
krízisli
кризисный / de criză
krokmála
крахмал / amidon; feculă (din cartofi); scrobeală, crohmală (în formă / stare dizolvată)
krokmalalamaa
крахмалить / a scrobi
krokmalalamak
крахмаление / scrobire, scrobit
krokmalalanmaa
крахмалиться, становиться крахмальным / a se scrobi, a deveni scrobit
krokmalalı
крахмальный / de amidon
krokodil
крокодил, крокодиловый / crocodil; de crocodil
45kros
kros
кросс / cros
46krosnu
krósnu
текст. навой (вал, на который наматывается основа) / sul
    krósnuya sarmaa навивать основу на навой / а pune pe sul
47kruça
krúça
1) крест / cruce
2) карт. трефы / la jocul de cărţi treflă, cruce, ghindă
kruçalamaa
перекрестить; привязать крестом / a încrucişa, a lega în cruce
krúçalıya
крест-накрест / în cruce
50krupa
krúpá
крупа / crupe