терминов: 1951
страница 5 из 40
kalpakçı
шапочник / căciular
kalpaklı
носящий шапку, в шапке / cu căciulă (despre oameni)
kalpazan
уст.
1. 1) фальшивомонетчик / calpuzan, falsificator de bani
2) обманщик, шарлатан, мошенник / mincinos, şmecher, şarlatan, potlogar, calpuzan
2. перен. ленивый / figurat leneş
kalpazannık
уст.
1) занятие фальшивомонетчика / arh. ocupaţia calpuzanului (falsificatorului de bani)
2) обман, шарлатанство / înşelăciune, potlogărie
205kalpli
kalpli:
    ii (islää) kalpli insan сердечный, душевный (о человеке) / bun la inimă, sufletesc, cordial, sincer (despre oameni)
206kalpsiz
kalpsiz
бессердечный, бездушный, чёрствый / nemilos, fără inimă, neomenos, crud, necruţător
kalpsizlik
бессердечие, бездушие, чёрствость; жестокость / neomenie, cruzime, duritate, asprime
208kaltak
kaltak
седло, лука седла / şa, oblînc la şa
kaltaklamaa
осёдлывать / a înşeua
    beygiri kaltaklamaa оседлать коня / a înşeua calul
kaltaklı
осёдланный / înşeuat
211kaluç
kaluç
уст. башмак с продольным разрезом / arh. papuc
212kaluger
kalúger
монах / călugăr
kalúgerka
монахиня / călugăriţă
214kalup
kalup
1) форма, колодка, болванка; образец, шаблон / calup; calapod
    cizmä kalubu сапожная колодка / calup pentru cizme
    kalpak kalubu шапочная колодка / calup de căciulă
    hépsi bir kaluptan погов. все они одного поля ягоды / prov. toţi sînt de aceeaşi teapă
2) брусок / calup
    bir kalup sabun брусок (кусок) мыла / un calup de săpun
    ◊ kaluptan-kaluba girmää менять вид, внешность / a-şi schimba aspectul, forma, înfăţişarea
kalupçu
1) натягивающий на колодки (обувь), колодочник / care trage la calup (pe calapod)
2) формовщик; литейщик / formator, turnător
kaluplamaa
1) надевать на колодку; класть в форму, формировать / a trage la calup (pe calapod), a pune în formă, a modela
2) перен. обманывать, околпачивать / figurat a trage pe sfoară, a înşela
kaluplanmaa
1) быть надеваемым на колодку; быть формованным / a fi tras la calup (pe calapod); a fi modelat, a fi format
2) застывать, закостенеть / a se răci, a îngheţa, a degera, a înţepeni, a înmărmuri
kaluplaşmaa
см. / v. kaluplanmaa
219kam
kam
вроде, вроде бы / în genul, de felul; pare-se, se pare că, parcă, ca şi cum
220kama
kama
клин / pană
    kama kakmaa вбить клин / a bate о pană
    kamaya çıkarmaa a) разорить кого-л. / a ruina, а scoate la covrigi pe cineva
        б) подсмеиваться, шутить / a lua în rîs, a glumi pe seama cuiva
kamalamaa
1) вбивать клинья, заклинивать, закреплять клиньями / a bate pene, a înţepeni (a întări) cu pene
2) перен. подсмеиваться, подтрунивать / figurat a lua în rîs, a lua peste picior
3) прививать (о растениях) / a altoi (despre plante)
4) перен. волновать, беспокоить / figurat a nelinişti, a tulbura, a deranja
kamalanmaa
1) заклиниваться / a fi înţepenit, fixat cu o pană
2) перен. принимать близко к сердцу, волноваться / figurat a pune la inimă, a se enerva, a se nelinişti, a se tulbura (despre oameni)
223kamalı
kamalı
заклиненный, закрепленный клиньями / împănat, fixat cu pene, calat
224kamara
kámára
кладовая, чулан / cămară (de exemplu, pentru păstrarea produselor, alimentelor etc.)
kamaşık
1) ослеплённый / orbit
2) с оскоминой; терпкий / strepezit, strepezitor, cu strepezeală; astringent, acerb, amar
kamaşıklık
оскомина / strepezeală
kamaşmaa
1) быть ослеплённым (напр. ярким светом) / a fi orbit de o lumină puternică, a fi obrit de lucru
    gözlerim kamaştı мне слепит глаза / m-a orbit lumina puternică, mi se orbesc ochii
2) набивать оскомину / a-şi strepezi dinţii
    dişlerim kamaştı я набил себе оскомину / mi-au strepezit dinţii
    ◊ canım kamaştı мне надоело / mi-i lehamite, m-am plictisit, m-am săturat
kamaştıran
см. / v. kamaştırıcı
kamaştırıcı
1) ослепительный, слепящий / orbitor
2) вызывающий оскомину, с оскоминой; терпкий / cu strepezeală, strepeziu; astringent, stifos, acerb, amar
kamaştırmaa
1) ослеплять (напр. ярким светом) / a orbi
2) набивать оскомину / a strepezi (despre dinţi)
231kambur
kambur
1) горб / gheb, cocoaşă
    kambur arkalı горбатый / ghebos
    kambur burnulu горбоносый / cu nasul coroiat
    kamburu çıkmış он сгорбился / el s-a gheboşat
2) горбун; горбатый / cocoşat, ghebos, gîrbov
kamburlamaa
горбить, сутулить / a încovoia, a îndoi, a gîrbovi
kamburlanmaa
см. / v. kamburlaşmaa
kamburlaşmaa
1) становиться горбатым; горбиться; сутулиться / а deveni ghebos, gîrbov; a se gheboşa, a se încovoia
2) выгибаться, сгибаться, гнуться / a se apleca, a se îndoi, a se arcui, a se curba
kamburlaştırmaa
1) горбить, сутулить / a gîrbovi, a încovoia
2) выгибать, сгибать, гнуть / а apleca, a îndoi, a curba
kamburlatmaa
горбить, сутулить / a încovoia, a îndoi, а gîrbovi
kamburluk
1) горбатость / gheboşenie, gîrbovire
2) кривизна / curbură
238kamçı
kamçı
кнут, хлыст, плеть / biciuşca, bici, cravaşă; vargă
    kamçı sapı кнутовище / codirişte
kamçılamaa
бить кнутом; хлестать, сечь / a bate cu biciul, a biciui
kamçılanmaa
быть ударяемым (избиваемым) кнутом / a fi bătut, lovit cu biciuşca, a fi biciuit
kamçılaşmaa
бить (хлестать) друг друга кнутом (плетью) / а se bate unul pe altul cu biciul; a se biciui
kamçılatmaa
редко заставить (велеть) бить кнутом (плетью); заставить (велеть) хлестать / rar. a pune să bată cu biciul; a obliga să biciuiască
243kamera
kámera
камера / cameră; depozit; celulă; balon
244kamfara
kámfara
камфора / camfor
245kamış
kamış
камыш, тростник; камышовый, тростниковый / stuf, trestie; de stuf, de trestie
    kamış örtü камышовая крыша / acoperiş de stuf
kamışlık
место, поросшее камышом, камышняк / stufărie, stufiş
247kamila
kamíla
см. / v. devä
248kamion
kamion
грузовой автомобиль / camion
249kampres
kampres
компресс / compresă, prişniţ
250kan
kan
кровь; кровный; кровяной / sînge; de sînge
    kan dökmää проливать кровь / a vărsa sînge
    kan kaybetmää истекать кровью / a pierde mult sînge
    kan tükürmää кашлять (харкать) кровью / a scuipa sînge
    ◊ kan su olmáz кровь не водица / sîngele apă nu se face
    burnumdan kan geldi у меня из носа пошла кровь / mi s-a pornit sîngele din nas
    korkudan kanım dondu у меня от страха кровь в жилах стынет / de frică mi-a îngheţat sîngele în vine
    kannı yáşlan aalamaa проливать горькие слезы / a plînge cu lacrimi fierbinţi
    kan verici донор / donator (de sînge)