терминов: 240
страница 1 из 5
1şaf
şaf:
    şaf kalkmaa а) вставать на дыбы (о лошади) / a se ridica în două picioare (despre cai), a cabra
        б) перен. вставать на дыбы, протестовать, не соглашаться / figurat a se înfuria, a se mînia, a se încăpăţina, a protesta, a nu fi de acord
şafk
свет; зарево / lumină; văpaie, vîlvătaie
    yangın şafkı uzakta görüner вдали виднеется зарево пожара / în depărtare se vede vîlvătaia incendiului
    şafk etmää светить / a lumina
şafklandırmaa
освещать, озарять / a lumina, a însenina
şafklı
освещённый; светящий, освещающий; светлый, яркий / luminat; luminescent, strălucitor; luminos
    şafklı taraf солнечная (освещённая) сторона / partea dinspre soare, partea luminată, partea luminoasă
5şah
şah
1) шах (титул) / şah, rege
2) шахм. шах / şah şah
şáhmata
шахматы; шахматный / şah; de şah
    şáhmata oynamaa играть в шахматы / a juca şah
şahmatist
шахматист / şahist, jucător de şah
şáhta
шахта, рудник / mină
şahtör
шахтёр; шахтёрский / miner; de miner
şampánski
шампанское / şampanie
şannamaa
почитать, оказывать уважение / a stima, a cinsti, a venera
şannı
1) известный, славный, знаменитый / cunoscut, renumit, reputat, slăvit, onorabil, vestit
2) почетный, достойный; почетно, достойно / de onoare, destoinic, onorabil, de cinste, onorific, demn, cu demnitate
13şans
şans
шанс / şansă
    şans yok шансов нет / nu-i nici o şansă
şansız
бесславный, безвестный, бесславно / lipsit de glorie, dezonorat, fără cinste, fără glorie, necunoscut, fără renume, dezonoare, infamie
    şansız kaybelmää погибнуть бесславно / a cădea, a pieri fără glorie (de exemplu, în luptă)
şansızlık
безвестность, неизвестность / lipsă de glorie, dezonoare, infamie
    şansızlık şan besleer погов. безвестность подготавливает известность / prov. anonimatul pregăteşte (naşte) renumele
şánsora
отныне, впредь / de acum înainte, de acum încolo, pe viitor
şantaj
шантаж / şantaj
şantajist
шантажист / şantajist
şantajlamaa
шантажировать / a şantaja
şantajlamak
шантажирование, шантаж / şantajare, şantaj
21şanti
şánti
шутл. цыган / glum. ţigan
    şánti gezmää кочевать / a duce o viaţă nomadă, a umbla cu şatra din loc în loc, a hoinări, a pribegi, a-şi schimba des locul de trai
22şap
şap
I.
хим. квасцы / chim. piatră-acră, alaun
II.
вет. копытница / vet. boală de copite la copitate
    şap tutmaa заболеть копытницей / a i se îmbolnăvi copitele
23şapka
şápka
фуражка, кепка / şapcă, chipiu
    şápka çıkarmaa a) снимать шапку / a-şi scoate căciula, şapca
        б) снимать шапку (в знак приветствия), приветствовать, кланяться / a scoate căciula, a da bună ziua, a saluta
        в) оказывать внимание, проявлять особое уважение / a avea respect pentru cineva
        г) раболепствовать, льстить, унижаться / a se căciuli, a se ploconi, a se umili, a se înjosi
    kozoroksuz şápka фуражка без козырька, берет / şapcă fără cozoroc, beretă, bască
    şápkaylan saurmaa звать (подзывать) издали / а chema din depărtare
şaplamaa
смазывать квасцами / a da cu piatră acră, a unge cu alaun
şaplı
I.
терпкий (на вкус), вяжущий / strepezitor, acerb, stifos, liant, acru, aspru (despre gust)
    şaplı şarap терпкое вино / vin acru
II.
больной (заболевший) копытницей (о животных) / suferind de boala de copite (despre animale)
şaraat
уст. суд / arh. judecată, judecătorie
şaráda
шарада / şaradă
şarampoy
редко спица / rar. spiţă
29şarap
şarap
вино; винный / vin; de, pentru vin
    gülgülü şarap розовое вино / vin roz, vin ghiurghiuliu (vin ghiulghiuliu), vin profiriu
    deli şarap молодое вино / tulburel (despre vin)
    şarap maazası винный погреб / pivniţă, cramă, beci (de vin)
şarapána
винодельческий чан / cadă, lin
şarapçı
1) винодел / vinificator, vinar
2) виноторговец / negustor de vinuri
şarapçılık
l) виноделие; занятие винодела / vinificaţie, vinificare, oenologie; profesiune vinificatorului, oenologului
2) занятие виноторговца / profesiunea negustorului de vinuri
33şarf
şarf
шарф, кашне / fular; eşarfă
34şarga
şárga
буланый (о масти лошади) / şarg
    şárga beygir буланый конь / cal şarg
şarhat
уст. земля; сторона; страна / arh. pămînt; ţinut; ţară
36şarj
şarj
шарж / şarjă, caricatură
şarlatan
шарлатан; шарлатанский / şarlatan; şarlatanesc
şarlatannık
шарлатанство / şarlatanism, şarlatanie
şarnir
шарнир; шарнирный / articulaţie, balama; ţîţînă; cu balama, cu ţîţînă, cu articulaţie
    şarnir baalaması шарнирная подвеска / suport suspendat cu balamale
şarıldamaa
1) журчать / a murmura, a susura
2) шуметь (о воде) / a face zgomot (despre apă), a susura
şarıl-şarıl
см. / v. şar-şar
şarıltı
1) журчание / murmur, susur
2) шум падающей воды / zgomotul apei căzătoare
şar-şar
подр. журчанию воды, шуму водопада / şar-şar zgomotul ce imită murmurul apei ori vuietul unei cascade
    şar-şar akmaa течь с шумом, литься с шумом / a curge cu zgomot
44şart
şart
условие / condiţie
45şaş
şaş
1. ошалелый, обалделый / buimăcit, năucit, zăpăcit, uluit, buimac
    şaş olmaa ошалеть, обалдеть / a se buimăci, a fi uluit, a rămîne zăpăcit, a-şi pierde capul
2. глупец, придурок; глуповатый / nerod, prost, cu gărgăuni în cap
    ◊ şaş gözlü косоглазый / saşiu, cu privire crucişă, strabic
    ólma şaş! не сходи с ума! / nu fi prost!, nu-ţi ieşi din minţi!
    şaş kalmaa изумиться, удивиться, поразиться / a se mira, a rămîne uimit, a fi surprins
şaş-beş
замешательство, оторопь / confuzie, zăpăceală, derută, încurcătură; încremenire, înlemnire, perplexitate
    şaş-beş kalmaa прийти в замешательство, оторопеть, растеряться / a se zăpăci, a se deruta, a încremeni, a înlemni, a se pierde
şaşist
шашист / jucător la jocul de dame
şaşık
1) запутанный / încurcat, încîlcit
    şaşık ipliklär запутанные нитки / aţă încîlcită
    şaşık yollar путаные тропы / drumuri (cărări) întortocheate, încurcate
2) ошибочный; ошибочно / greşit
    şaşık saymaa ошибиться при счёте / a socoti greşit, a se greşi calculînd
şaşılacak:
    şaşılacak iş поразительная вещь, удивительное дело / lucru (obiect) uimitor, neobişnuit, extraordinar
şaşırgan
1) путаник; бестолковый / zăpăcit, greu de cap, neghiob, încurcă-lume
2) смутьян / semănător de zîzanie, zurbagiu, intrigant