терминов: 145
страница 3 из 3
101uuma
uuma
1) тёртый, протёртый / ras, fărîmiţat
2) клёцки / găluşte
    uuma çorbası суп с клёцками / supă cu găluşte
102uumaa
uumaa
1) тереть, протирать / а freca, a rade, a şterge
    ellerini uumaa потирать руки / a freca mîinile
2) массировать, массажировать / a masa, a face masaj
103uur
uur
1) направление / direcţie
    bir uurda в одном направлении / în aceeaşi direcţie
2) перед / înainte, vizavi
    uurumda напротив меня, на моём пути / în faţa mea, în calea mea
3) уровень, линия / nivel, linie
    fıçıda şarabın uurunu ölçmää измерить уровень вина в бочке / a măsura nivelul vinului în butoi
3) счастье, удача / fericire, noroc
    uur ola! счастливо! / cu noroc!; cu bine!
4) начало, почин / început, saftea
    uuru islää (ilin) у него рука лёгкая (букв. его почин лёгок) / el are mînă uşoară, el e bun la saftea
    ◊ uuruma çıktı (он) встретился мне на пути / s-a ivit în calea mea, mi-a ieşit în cale
104uuramaa
uuramaa
1) зайти, заглянуть, завернуть (по дороге) / a intra, a trece pe la cineva
2) встречать, встречаться, сталкиваться / a da de…, a întîlni, a se întîlni, a se ciocni, a se lovi (de cineva)
uuraşmaa
заниматься / a se ocupa, a se îndeletnici
uuratmaa
гнать, выгонять / а alunga, a goni, a izgoni
uurlamaa
направлять, придавать нужное направление; нацеливать / a îndrepta spre…, a da direcţie cuvenită; a dirija, а direcţiona, a îndruma; a ochi, a ţinti
uurlaşmaa
поравняться / а ajunge din urmă, a ajunge în dreptul
109uursuz
uursuz
непутёвый, безалаберный / fluşturatic, dezordonat, fără noimă
uursuzluk
непутёвость, безалаберность / neorînduială, dezordine
111uva
uva
пустошь, незасеянное поле; пустырь / loc viran; cîmp nesemănat
uyandırmaa
будить / a trezi, a deştepta, a scula din somn
113uyanık
uyanık
1) бодрствующий, неспящий / veghetor, care este mereu treaz, care nu doarme
2) свежий / proaspăt
    çiçeklär uyanık taa цветы ещё свежие / florile încă nu s-au vestejit, încă sunt proaspete
3) бдительный, зоркий / vigilent, ager, perspicace
114uyanmaa
uyanmaa
просыпаться / a se trezi, a se deştepta, a se scula din somn
115uyçu
úyçu
дядя (по линии матери) / unchi (după mamă)
uydurmaa
прилаживать, улаживать, приспосабливаться, направлять / a potrivi, a fixa, а aranja; a adapta, a direcţiona, а îndrepta
2) выдумывать, сочинять / a născoci; a inventa; a compune
3) попадать (в цель) / а nimeri (în ţintă)
117uygun
uygun
подходящий, уместный; подходящее, уместно / potrivit, nimerit, la locul lui, la locul său, oportun
    uygun er подходящее место / loc potrivit
    uygun laf уместное слово / vorbă (cuvînt) potrivită
118uyku
uyku
сон / somn
    uyku ilacı снотворное / somnifer
    uykum geldi меня клонит ко сну, мне хочется спать / mi se face somn; mi-e somn, îmi este somn, vreau să dorm
119uykucu
uykucu
соня; сонливый / somnoros, somnolent
uykulamaa
см. / v. uyuklamaa
121uykusuz
uykusuz
бессоный; без сна / fără somn, nedormit
uykusuzluk
бессонница / insomnie, nesomn
123uymaa
uymaa
1) подходить, быть впору / a se potrivi
2) удаваться, выходить, получаться / a reuşi, a ieşi, a se obţine, a avea un rezultat bun
    uyacek benim işim у меня получится, у меня выйдет — о чём-л. / î-mi va reuşi (va ieşi) lucrul acesta
3) соглашаться / a cădea de acord
124uynuk
uynuk
простокваша / lapte acru (fără grăsime), iaurt
uyuklamaa
дремать, засыпать / a dormita, a aţipi, a moţăi, а piroti, a adormi
126uyumaa
uyumaa
спать; заснуть / а dormi; a adormi
127uyutmaa
uyutmaa
1) усыплять / a adormi, a hipnotiza
2) наводить сон (скуку) / a face să adoarmă, să se plictisească
uyutturmaa
1) см. / v. uyutmaa 1)
2) вводить в заблуждение / а face să rătăcească, a induce în eroare
129uyuz
uyuz
короста (у овец) / scabie, rîie
uyvaşmaa
1) цепенеть, неметь, затекать (о частях тела) / а amorţi, a înţepeni (despre părţile corpului)
2) впадать в бессознательное состояние / а cădea, a fi în nesimţire, a leşina, a-şi pierde cunoştinţa
131uz
uz
1) прямой, ровный; прямо, ровно / drept; plat; direct
2) правильный; правдивый; верный; правильно; правдиво; верно / drept, adevărat, just
3) честный / cinstit, onest
    uz adam честный человек / om cinstit, onest
    ◊ az olsun, ama uz olsun погов. лучше меньше, да лучше / prov. fie mai puţin, dar mai bin, mai calitativ
132uzak
uzak
даль; далёкий; далеко / depărtare; depărtare, departe; îndepărtat
    diil uzak недалеко / în apropiere, aproape
    uzak (uzaa) gitmää уйти далеко / а merge departe; a se îndepărta
133uzakta
uzakta
вдали; вдалеке / în depărtare, departe
134uzaktan
uzaktan
издалека, издали / de departe, din depărtări
    uzaktan denemää замечать издали / а observa de departe
uzaltmaa
см. / v. uzatmaa
136uzamaa
uzamaa
удлиняться, вытягиваться; растягиваться / a se lungi, a se întinde, a se subţia
    ◊ barsaklarım uzadı у меня свело кишки (от голода) / mi s-au subţiat maţele (de foame)
137uzanmaa
uzanmaa
см. / v. uzamaa
    uzan yorganına görä посл. по одёжке протягивай ножки / prov. nu te întinde mai mult, decît ţi-e plapuma, iorganul
138uzatmaa
uzatmaa
удлинять, вытягивать; растягивать / a lungi, a întinde
    ensä uzatmaa вытягивать шею / a întinde gîtul
uzbékcä
по-узбекски, на узбекском языке / în uzbecă, în limba uzbecă
uzlaşmaa
1) примиряться / a se împăca
2) сговариваться, договариваться / a cădea de acord, a se înţelege
uzlaşmak
1) примирение / împăcare, împăciuire
2) договор, договорённость / tratat, pact, convenţie, contract, înţelegere, acord
uzlaştırmaa
примирять, мирить / a împăca pe cineva, a concilia
143uzman
uzman
специалист / specialist
144uzun
uzun
1) длинный / lung
    uzun fistan длинное платье / rochie lungă
2) высокий / înalt
    uzun olan высокий парень / flăcău înalt
3) длинный, протяжный, долгий; протяжно / lung, îndelungat, prelung
    uzun vokallar грам. долгие гласные / vocale lungi
    ◊ uzun yol долгий путь, дальняя дорога / drum lung, îndepărtat
    uzun dilli болтун / limbut, palavragiu
    uzun elli хапуга / hapsîn
    uzun ömür! долгой жизни (пожелание) / viaţă lungă!
145uzunnuk
uzunnuk
длина; протяжённость / lungime; întindere
    küüyün uzunnuu протяжённость села / întinderea (lungimea) satului