терминов: 145
страница 2 из 3
51un
un
мука / făină
    un maşínası мукомолка / moară
    un fábrikası мукомольный завод / fabrică de măcinat (făină)
    pak un белая мука / făină albă
    papşoy unu кукурузная мука / făină de porumb, de păpuşoi
ungurän
1) крупный рогатый скот, бурой масти / ungurean (varietate de vite mari cornute cu părul de culoare brună)
2) кличка волов (коров) / Ungurean (nume dat unui bou, unei vaci de soi ungurean)
univermag
универмаг / magazin universal
universal
универсальный / universal
universitet
университет; университетский / universitate; universitar
56unnuk
unnuk
ларь (сундук) для муки, сусек / ladă pentru faină
unudulmaa
забываться; быть забытым / a se uita; a fi uitat; a fi dedat uitării, a fi dat uitării
58unuka
unúka
внук; внучка / nepot; nepoată
unutmaa
забывать / a uita
unutmak
1) забывание; забвение / uitare
2) см. / v. unutmaklık
unutmaklık
1) забывчивость / lipsă de memorie
2) забытьё / nesimţire, stare de leşin
    unutmaklaa düşmää впасть в забытьё / a cădea în nesimţire, în stare de leşin
unutturmaa
заставить забыть / a face să uite, a pune (a obliga) să uite
up-uzun
предлинный, длиннющий / extrem de lung, foarte lung
64ura
ura
межд. ура / interj. ura
65uragan
uragan
ураган; ураганный / uragan, vijelie
ura-tuta
так или иначе, во всяком случае / aşa sau altfel, în orice caz
67urgan
urgan
аркан; канат / arcan; frînghie groasă; odgon
68urgu
urgu
грам. ударение / gram. accent
urgulamaa
делать ударение, акцентировать / a accenta, a acentua, a pune accentul
70urma
urma
см. / v. hurma
71urmaa
urmaa
1) бить, ударять, стучать / a lovi, a bate, a ciocăni
    kapuya urmaa стучать в дверь / a bate în uşă
2) ранить / a răni
3) убивать / a omorî, a ucide, a asasina
4) попадать (в цель) / a nimeri (în ţintă)
72urna
úrna
урна / urnă
73urok
urok
урок / lecţie, învăţămînt, învăţătură
urulmaa
1) ушибиться, удариться / a se lovi, a se contuziona, a se izbi
2) стучаться / a se ciocni, a se bate
3) быть раненым кем-чем-л. / a fi rănit, a se răni
4) быть убитым / a fi omorît, ucis, asasinat
5) застрелиться / a se împuşca, a se sinucide
6) перен. влюбляться / figurat a se îndrăgosti
75urum
urum
грек; греческий / grec, elen; grecesc
    urum dili греческий язык / limba greacă, limba elenă (despre greaca veche)
76urumca
urúmca
по-гречески, на греческом языке / greceşte, în limba greacă
    urumca bilmää знать греческий (язык) / a ştie să vorbească greceşte, a cunoaşte limba greacă
urumnuk
территория, заселённая греками / teritoriu populat de greci, cu greci
uslanmaa
успокоиться, утихомириться / a se linişti, a se calma, a se potoli, a se astîmpăra
79uslu
uslu
1) тихий, скромный, кроткий; тихо, скромно, кротко / liniştit, pacific, cuminte, modest
2) смирный, спокойный; дисциплинированный; смирно, спокойно / liniştit, calm, cu purtări bune, disciplinat
80usta
usta
мастер, умелец; знаток / meşter, maistru iscusit, meşter în materie; cunoscător
    laf ustası острослов; мастер слова / spiritual, glumeţ; maestru al cuvîntului
ustalık
мастерство, умение; искусность / meserie, meşteşug; măiestrie, iscusinţă, dibăcie
82ustav
ustav
устав / statul, regulament
ustáyca
мастерски / cu iscusinţă, artistic, cu măiestrie
84ustun
ustun
горизонтальный брус (в козлах) / bară orizontală (la capra de tăiat lemne)
85ustura
ustura
бритва / brici
    ustura bilemää (çekmää) править бритву / a ascuţi briciul
    kör ustura тупая бритва / brici neascuţit, brici tocit
86usul
usul
1) способ, метод, приём / mod, metodă, procedeu
2) система / sistem
87usulca
usúlca
потихоньку; тайком / încet, lent; pe ascuns, pe furiş
usul-usul
тайком, украдкой, скрыто, тайно / pe ascuns, pe furiş, în secret, în taină, pe ascuns, clandestin, conspirativ
89uşak
uşak
ребёнок, дитя; дети; детский / copil; de copil; copii; copilăros, de copii
    uşaan var mı? у тебя дети есть? / ai copii?
    díilsin uşak e! ты же не ребёнок! / doar nu eşti copil!
    ólma uşak! не будь наивным!, не будь глупцом! (букв. не будь ребёнком) / nu fi copil!, nu fi naiv!
uşaklık
детство / copilărie
    kutlu (kısmetli) uşaklık счастливое детство / copilărie fericită
utancak
стыдливый, застенчивый / ruşinos, timid
    utancak kız застенчивая девушка / fată ruşinoasă, timidă
utandırmaa
пристыдить, сконфузить, смутить; осрамить, опозорить / a ruşina; a face de rîs, a face de ocară; a zăpăci, a sfii; a dezonora, a defăima, a necinsti bunul nume
utanmaa
стыдиться, стесняться, смущаться / a se ruşina; a se sfii, a se jena
utanmak
стыд, смущение / ruşine, jenă
utanmaz
бесстыдный; бесстыдник / neruşinat; neobrăzat, obraznic
utanmazlık
бесстыдство / neruşinare, neobrăzare, obrăznicie
uulamaa
см. / v. ulumaa
uuldamaa
гудеть, издавать гул (гудки) / a vui, a face vuiet, a zumzăi, a bîzîi, a zbîrnîi, a vîjîi
99uulmah
uulmah
детская накожная болезнь / boală de piele la copii
100uultu
uultu
гул, гудение / vuiet, bîzîit, zumzet, zbîrnîit, vîjîit