терминов: 14
страница 1 из 1
uulamaa
см. / v. ulumaa
uuldamaa
гудеть, издавать гул (гудки) / a vui, a face vuiet, a zumzăi, a bîzîi, a zbîrnîi, a vîjîi
uulmah
детская накожная болезнь / boală de piele la copii
uultu
гул, гудение / vuiet, bîzîit, zumzet, zbîrnîit, vîjîit
5uuma
uuma
1) тёртый, протёртый / ras, fărîmiţat
2) клёцки / găluşte
    uuma çorbası суп с клёцками / supă cu găluşte
uumaa
1) тереть, протирать / а freca, a rade, a şterge
    ellerini uumaa потирать руки / a freca mîinile
2) массировать, массажировать / a masa, a face masaj
7uur
uur
1) направление / direcţie
    bir uurda в одном направлении / în aceeaşi direcţie
2) перед / înainte, vizavi
    uurumda напротив меня, на моём пути / în faţa mea, în calea mea
3) уровень, линия / nivel, linie
    fıçıda şarabın uurunu ölçmää измерить уровень вина в бочке / a măsura nivelul vinului în butoi
3) счастье, удача / fericire, noroc
    uur ola! счастливо! / cu noroc!; cu bine!
4) начало, почин / început, saftea
    uuru islää (ilin) у него рука лёгкая (букв. его почин лёгок) / el are mînă uşoară, el e bun la saftea
    ◊ uuruma çıktı (он) встретился мне на пути / s-a ivit în calea mea, mi-a ieşit în cale
uuramaa
1) зайти, заглянуть, завернуть (по дороге) / a intra, a trece pe la cineva
2) встречать, встречаться, сталкиваться / a da de…, a întîlni, a se întîlni, a se ciocni, a se lovi (de cineva)
uuraşmaa
заниматься / a se ocupa, a se îndeletnici
uuratmaa
гнать, выгонять / а alunga, a goni, a izgoni
uurlamaa
направлять, придавать нужное направление; нацеливать / a îndrepta spre…, a da direcţie cuvenită; a dirija, а direcţiona, a îndruma; a ochi, a ţinti
uurlaşmaa
поравняться / а ajunge din urmă, a ajunge în dreptul
13uursuz
uursuz
непутёвый, безалаберный / fluşturatic, dezordonat, fără noimă
uursuzluk
непутёвость, безалаберность / neorînduială, dezordine