терминов: 11
страница 1 из 1
uslanmaa
успокоиться, утихомириться / a se linişti, a se calma, a se potoli, a se astîmpăra
2uslu
uslu
1) тихий, скромный, кроткий; тихо, скромно, кротко / liniştit, pacific, cuminte, modest
2) смирный, спокойный; дисциплинированный; смирно, спокойно / liniştit, calm, cu purtări bune, disciplinat
3usta
usta
мастер, умелец; знаток / meşter, maistru iscusit, meşter în materie; cunoscător
    laf ustası острослов; мастер слова / spiritual, glumeţ; maestru al cuvîntului
ustalık
мастерство, умение; искусность / meserie, meşteşug; măiestrie, iscusinţă, dibăcie
ustav
устав / statul, regulament
ustáyca
мастерски / cu iscusinţă, artistic, cu măiestrie
ustun
горизонтальный брус (в козлах) / bară orizontală (la capra de tăiat lemne)
ustura
бритва / brici
    ustura bilemää (çekmää) править бритву / a ascuţi briciul
    kör ustura тупая бритва / brici neascuţit, brici tocit
9usul
usul
1) способ, метод, приём / mod, metodă, procedeu
2) система / sistem
10usulca
usúlca
потихоньку; тайком / încet, lent; pe ascuns, pe furiş
usul-usul
тайком, украдкой, скрыто, тайно / pe ascuns, pe furiş, în secret, în taină, pe ascuns, clandestin, conspirativ