терминов: 12195
страница 2 из 244
aartmaa
повесить что-л. для просушки / a întinde (rufele etc.) pentru uscare, zvîntare
52aaz
aaz
I.
1) рот, уста, пасть / gură; bot
    aaz içi полость рта / cavitate bucală
    aazdan solumaa дышать ртом / a respira prin gură
    aazını açmaa прям. и перен. разинуть (раскрыть) рот / а căsca gura
    susêr, sansın aazına su almış погов. молчит, как будто воды в рот набрал / prov. tace, parcă a luat apă în gură
2) горло, горлышко, выходное отверстие / gură, gît, orificiu de ieşire
    çuvalın aazı горловина мешка / gura sacului
    şişenin aazı горлышко бутылки / gîtul sticlei
    sobanın aazı устье печи / gura sobei
3) дуло / gură, ţeavă
    tüfään aazı дуло винтовки / gura armei, ţeava armei
4) прост. едок / gură
    kaç áazsınız? сколько вас едоков? / cîte guri sînteţi?
    ◊ bir aazda в один голос, все вместе, хором / într-un glas, într-o voce
    áaz-aaza с глазу на глаз, наедине / gură-n gură, între patru ochi
    aazdan-aaza или aaz-aazdan из уст в уста / din gură-n gură
    aaza düşmää стать предметом разговоров, стать притчей во языцех / a intra-n gura lumii
    aazını kopürtmää (yaymaa) браниться, ругаться, сквернословить / a face gură mare; a se certa în mod grosolan
    aazını toplamaa хранить молчание, держать язык за зубами / a pune lacăt la gură, a ţine limba după dinţi
    bakmaa birkimseyin aazına смотреть в рот кому-л. / a se uita în gura cuiva
    çiinemää dä aazına koymaa разжевать и в рот положить / a pune, a da mură-n gură
II.
см. / v. az
53aazdan
aazdan
устный; устно / oral, verbal
    aazdan halk yaratması устное народное творчество / creaţie orală populară
54aazlı
aazlı
1) c каким-л. ртом / care are gură, cu gură
2) имеющий горловину, горлышко / care are gură, cu gură, cu gît
    boş aazlı пустомеля, болтун / gură-spartă, moară stricată
    mındar aazlı сквернослов / spurcat la gură
    açık aazlı ротозей; дурак / gură cască, prost
    sulu aazlı слюнтяй / papă-lapte
aazlık
I.
удила / zăbală
II.
текст. пересечение нитей основы между батаном и ремизкой / text. încrucişarea firelor între vatale şi iţe
aazsız
бессловесный, тихий, робкий, безответный / mult tăcut, timid
57aba
aba
уст.
1) аба (грубое домотканое сукно) / arh. aba
2) плащ, пальто из абы / suman, zeghe, palton de aba
3) войлок; войлочный / pîslă; de pîslă
4) валенки / pîsle
58abacı
abacı
уст.
1) ремесленник, изготовляющий абу (см. / v. aba 1); торговец абой; портной шьющий из абы / arh. abagiu
2) бука, пугало / gogoriţă, moşu, sperietoare, momîie
abacılık
уст. мастерская по изготовлению абы (см. / v. aba 1) / arh. confecţionarea unei ţesături groase de lînă, numită în trecut aba
60abajur
abajur
абажур / abajur
abalık
рулон абы (см. / v. aba 1) / un rulou (sul) de aba
abandırmaa
заставить (велеть) опираться (на что-л.) / a pune pe cineva să se rezeme, a face ca cineva să se rezeme
abanmaa
1) навалиться, налегать, давить своей тяжестью / a apăsa, a se lăsa cu toată greutatea pe cineva, pe ceva
2) опираться, прислоняться / a se rezema, a se sprijini
3) свешиваться; наклоняться / a se apleca
64abhaz
abhaz
абхазец; абхазский / abhazian
    abhaz dili абхазский язык / limba abhaziană
abházça
по-абхазски, на абхазском языке / în abhază, în limba abhaziană
66abla
áblá
1) уст. старшая сестра / arh. sora mai mare
2) уважительное обращение к девушке, к молодой женщине / adresare în semn de respect către oricare fată sau femeie tînară
abonement
абонемент / abonament
68abrat
abrat
см. / v. survátka
abreviatura
лингв. аббревиатура / lingv. abreviatura
abrikos
абрикос (дерево и плод); абрикосовый / cais, caisă; de cais
absolüt
1) абсолют / absolut
2) абсолютный / absolut
absolütízma
абсолютизм / absolutism
73abur
ábur
1) пар, пары / abur, vapori
2) испарение / evaporare, volatilizare
aburlanmaa
испускать пар, испаряться; запотевать (о стекле), увлажняться / a aburi, a se evapora; a se aburi, a se umezi
75aburlu
áburlu
покрытый паром; запотевший / aburit, (acoperit) cu aburi
áburluk
выделяющий пар; покрытый паром; запотевший / aburos, aburit
77abzaţ
abzaţ
абзац / alineat
78acaba
ácabá
частица разве, неужели; ли; а так ли / particula oare
    ácabá öla mi? неужели так?, разве так?, а так ли это? / oare aşa e?
79acelä
acelä
срочный, экстренный; срочно, экстренно / urgent, de urgenţă
    acelä etmää торопиться, спешить / a se grăbi, a se pripi
80acemi
acemi
1) дикий, необученный, необъезженный, недрессированный (о животных) / sălbatic, nedresat, neînvăţat (nepus) la ham (despre animale)
2) неопытный / lipsit de experienţă
81acı
acı
I.
1. 1) горький, невкусный; горько, невкусно / amar, fără gust, negustos
    aci kirez горькая черешня / cireşe amare
    pelin gibi acı горький как полынь / amar ca pelinul
2) перен. горький, мучительный; горько, мучительно / figurat amar chinuitor, dureros
    acı gerçek горькая правда / adevărul amar
2. в разн. знач. боль; горечь; обида; обидный; больно, горько / durere, amar, nenorocire; ofensă; dureros
    acı çekmää терпеть (переносить) боль, страдать / a trage durere, a suferi
    ◊ kim dátmamış acıdan, annámeer tatlıdan da погов. кто горя не узнал, тот счастья не видал (букв. кто не вкусил горького, тот не поймёт и сладкого) / prov. cine n-a gustat amarul, nu ştie ce-i zahărul
    acı patlacanı kraa haşlamaz посл. горький помидор и иней не берёт / prov. pătlăgica amară nici bruma n-o bate
II.
см. / v. hacı
82acıca
acıca
горьковатый; горько / amărui, puţin amar; amar
acıkmaa
быть голодным, проголодаться / a flămînzi, a simţi foame, a i se face foame, a-i fi foame
acıktırmaa
заставить голодать, морить голодом / a înfometa, a omorî prin foame, a impune foame
acılamaa
1) придавать горьковатый вкус, делать горьким / a amărî
2) перен. обижать, расстраивать / figurat a jigni, а ofensa, a amărî
    birkimseyin canını acılamaa сильно огорчить кого-л. / a-i face cuiva inimă rea
    birkimseyin yaşamasını acılamaa отравлять кому-л. жизнь / a amărî viaţa sau zilele cuiva
acılanmaa
1) становиться (делаться) горьким, горкнуть / a se face amar, a se amărî
    oloy acılanmış масло прогоркло / uleiul s-a amărît
2) перен. испытывать боль (страдание) / figurat a se mîhni, a se amărî, a se întrista
3) быть печальным (опечаленным); печалиться, огорчаться, расстраиваться; скорбеть / a deplînge, a fi cuprins de mîhnire, a fi întristat
acılı
печальный, скорбный; огорчённый / amărît, trist, îndurerat, mîhnit
    acılı haber скорбная весть / veste îndurerată
acılık
I.
горе, боль, переживания; горечь / durere, mîhnire, suferinţă; amăreală
    bu acılıklar ihtärlattılar onu эти переживания состарили его / suferinţele l-au îmbătrînit
II.
см. / v. hacılık
acımaa
1) болеть — о чём-л. / a fi îngrijorat, a fi neliniştit pentru cineva, a-i durea inima pentru cineva
    acıyêr ayaam у меня болит нога / mă doare piciorul
2) жалеть кого-л., сочувствовать кому-л.; сожалеть / a avea, a i se face milă; a fi cuprins de mîhnire; a compătimi
acınmaa
1) печалиться, огорчаться / a se întrista, a se mîhni, a se amărî
2) жалеть, сочувствовать / a avea milă, a compătimi
3) сожалеть / a regreta
acımsı
горьковатый / amărui, puţin amar
acınacak
достойный сожаления (жалости); жалкий, плачевный; досадный, прискорбный / demn de a fi compătimit, deplorabil; neplăcut, supărător; trist, dureros, regretabil
    acınacak hal жалкое (плачевное) состояние / stare deplorabilă
acıtmaa
1) причинять боль, делать больно / a cauza o durere; a mîhni
2) перен. огорчать / a amărî, a supăra
acıttırmaa
см. / v. acıtmaa
acıyan
сострадательный, жалостливый, сердобольный / milos, compătimitor, inimos
acı́yka
см. / v. hacı́yka
acızgan
см. / v. acıyan
98açan
açan
союз
1) когда / cînd
    о gelmiş, açan bän yóktum evdä он пришёл, когда меня не было дома / el a venit, cînd eu nu eram acasă
    açan gelecek ilkyaz когда наступит весна / cînd va veni primăvara
2) когда, если / cînd, dacă
    açan yok amazçı, kavga da yok когда нет доносчиков, нет и ругани / cînd nu-s denunţători, nu-i nici gălăgie
    ◊ (ama) açan но ведь, так ведь / doar, dar
    bän gördüm o işi panayırda, ama açan param yóktu я видел эту вещь на базаре, но ведь у меня не было денег / eu am văzut acest obiect (lucru) la piaţă, însă nu am avut bani
99açar
açar
1) открывающий / care deschide, deschizător
2) возбуждающий аппетит / care trezeşte pofta de mîncare
3) открывалка, ключ / mică unealtă casnică, de metal, prevăzută cu mîner, folosită pentru deschiderea sticlelor etc., cheie
açıcı
открывающий; открыватель; зачинатель / care deschide; deschizător; promotor, iniţiator