терминов: 12195
страница 6 из 244
akreditáţya
аккредитация / acreditare
akreditiv
аккредитив / acreditiv
253akrobat
akrobat
акробат / acrobat
akrobátik
акробатический / acrobatic, de acrobaţie
255aksakal
aksakal
аксакал, старейшина / cel mai în vîrstă, căpetenie, (om) bătrîn experimentat
256aksız
aksız
см. / v. haksız
aksızlık
см. / v. haksızlık
258akt
akt
1) акт, действие; поступок / act, acţiune, fapt
2) акт, документ / act
3) лит. акт, действие / act, acţiune
aktarılmaa
1) переворачиваться; опрокидываться; быть переворачиваемым; быть опрокинутым / a se întoarce, a se răsturna; a fi întors, răsturnat
2) бурлить, кипеть / a fierbe, a clocoti
aktarmaa
1) переворачивать, перекидывать, перекладывать; опрокидывать, валить (на землю); сбивать, сшибать (с ног) / a întoarce, a răsturna, a doborî
2) листать, перелистывать / a răsfoi
3) сбрасывать, свергать / a răsturna, a detrona
4) шарить, рыться / a răscoli, a cotrobăi
5) перелопачивать (зерно); ворошить (сено, солому) / a lopăta (grăunţele); a întoarce (finul, paiele)
6) рыть; перепахивать (землю) / a săpa; a săpa din nou
7) перен. исколесить, исходить / a călători peste tot, a cutreiera în lung şi-n lat, a colinda, a străbate
    ◊ buazına aktarmaa выпить залпом / a răsturna pe gît
    báşaşaa aktarmaa перевернуть вверх дном (вверх ногами) / a întoarce cu capul în jos, cu fundul (picioarele) în sus
261aktiv
aktiv
1) активный, деятельный; активно / activ, energic
2) эк. актив / ec., fin. activ
aktivist
активист / activist
aktivlik
активность, активная деятельность / activitate, activism
264aktör
aktör
актёр; актёрский / actor, actoricesc
aktörluk
актёрство, профессия актёра / actorie, ocupaţia de actor
    aktörluk etmää быть актёром / a lucra în calitate de actor, a fi actor, a face actorie
266aktrisa
aktrísa
актриса / actriţă
267aktual
aktual
актуальный / actual
aktuallık
актуальность / actualitate
akţioner
акционер / acţionar
270akţiya
ákţiya
акция / acţiune
271akula
akúla
акула / rechin
akumulä́tor
аккумулятор / acumulator
akumulä́torlu
аккумуляторный / de acumulator, cu acumulator
akumulä́ţiya
аккумуляция / acumulare
275akuşer
akuşer
акушер / mamoş, obstetrician
akuşérka
акушерка / moaşă
277akvarel
akvarel
акварель; акварельный / acuarele; de acuarelă
akvárium
аквариум; аквариумный / acvariu; de acvariu
    akvárium balıcaa аквариумная рыбка / peştişor de acvariu
279al
al
алый, ярко-красный; розовый, румяный / roşu-deschis, roşu aprins, purpuriu; trandafiriu, roz; rumen
    al yanaklı краснощёкий / cu orbajii rumeni
    al duak уст. алый платок (вуаль невесты) / năframă roşie (voalul miresei)
    ◊ al beygir гнедой конь, гнедая (рыжая) лошадь / cal roib
    al top бот. вербена / bot. verbină, urzicuţă
alabarda
человек, который всё делает небрежно (кое-как) / leneş, negligent, om de nimica
281alabaş
alabaş
I.
брюква / nap, broajbă
II.
бот. самосев / bot. seminţiş natural, samuraslă
    alabaş láana самосев капусты / samuraslă de varză
alabildiinä
насколько возможно, как только можно / încît se poate, îndată ce se va putea
    alabildiinä gitmää мчаться во весь опор / a alerga în fuga mare
283alaca
alaca
I.
1) пёстрый, разноцветный; пёстро / pestriţ, înflorat, de diferite culori, împestriţat
2) пятнистый; пегий; рябой / cu pete; bălţat; pag
    ◊ alaca karannık сумерки / amurg
    alaca kuş зоол. ястреб / zool. uliu, erete
    alaca görmää рябить в глазах / a se împăienjeni ochii, a se împăienjeni în faţa ochilor
II.
вышивка / broderie
    alaca dikmää вышивать / а broda
284alacak
alacak
долг, задолженность / datorie
    ◊ alacak hem verecek бухг. актив и пассив / fin. activ şi pasiv
alacalamaa
I.
1) делать пёстрым, пестрить / a împestriţa
    yımırta alacalamaa красить яйца (пасхальные) / a desena, а împestriţa ouă
2) перен. чернить, порочить, позорить / a calomnia, a defăima, a ponegri
II.
вышивать / a broda
alacalamak
вышивание / brodat (acţiune), broderie (obiect)
alacalanmaa
1) пестреть, становиться пёстрым / a se vedea, a se întrezări pestriţ; a fi împestriţat de ceva; a deveni pestriţ, a se împestriţa
    gözlerim alacalanêrlar у меня в глазах рябит / a vedea ceva pestriţ în faţa ochilor
2) вечереть / a se însera
alacalı
I.
1) пёстрый; разноцветный; цветной / pestriţ; înflorat; colorat
2) пятнистый; пегий; рябой / cu pete, pătat, tărcat; bălţat; pag
    alacalı inek пятнистая корова / vacă bălţată
II.
вышитый / brodat
alacalık
пестрота / împestriţătură
290alaç
alaç
см. / v. halac
291alaçu
aláçu
см. / v. haláçu
292alaf
alaf
корм, фураж / nutreţ, furaj
    hayvannara alaf vermää дать корм скоту / a da nutreţ la vite
    alaf hazırlamaa заготавливать корма / a pregăti din timp nutreţ, a prepara nutreţ, a se aproviziona cu nutreţ
alaflamaa
давать корм (скоту) / a da nutreţ (la vite)
alaflanmaa
быть накормленным (о скоте) / a fi hrănit cu nutreţ (despre vite)
alak-bulak
беспорядок; беспорядочный / dezordine, harababură: dezordonat
    alak-bulak etmää перевернуть всё вверх дном, всё перемешать / a pune în dezordine, a întoarce totul pe dos, a pune claie peste grămadă, alandala
296alan
alan
I.
область, сфера / domeniu, ramură, sferă
II.
покупатель / cumpărător
alan-alan
1) рядами, группами / rînduri-rînduri, în grămezi, în grupuri
2) редко кое-где, неравномерно / rar. pe alocuri, ici-colo, în mod inegal
298alarma
alárma
тревога; сигнал тревоги / alarmă
    yangın alarması пожарная тревога / alarmă de incendiu
299alat
alat
спешка / grabă, zor, pripă
    ◊ alat işi скверная (небрежная) работа (букв. работа, сделанная в спешке) / lucru de mîntuială (textual lucru făcut în grabă)
alatlamaa
торопиться, спешить / a se grăbi, a se pripi, a zori, a da zor
    alatláma dişlän, alatla íşlän погов. не спеши языком, торопись делом / prov. vorba lungă sărăcia omului