терминов: 12195
страница 5 из 244
201ahlamaa
ahlamaa
ахать / a se văicări, a tot exclama «ah» (de mirare etc.)
202ahlamak
ahlamak
аханье / văicăreală, exclamare
203ahmak
ahmak
глупец, дурак; балбес; глупый, придурковатый / dobitoc, prost, tont, tîmpit, bleg; nerod
ahmaklanmaa
дурачиться / a face nebunii, a zburda, a face prostii
ahmaklaşmaa
глупеть, становиться глупым / a se prosti, a se tîmpi, a deveni tont, tîmpit, prost
ahmaklık
глупость дурость; дурачество / dobitocie, prostie, tîmpenie
207aht
aht
охота; желание / dorinţă, voinţă
    ahtım var у меня есть желание (охота) / eu am dorinţă, poftă
    ahtım yok мне неохота, у меня нет желания / eu n-am dorinţă, eu nu am poftă
    ahtına görä по желанию / după dorinţă, conform dorinţei
208ahtlı
ahtlı
с охотой, с желанием, охотно / cu dorinţă, cu plăcere
209ahtsız
ahtsız
без желания, неохотно / fără dorinţă, fără plăcere
    ahtsız kayıl olmaa согласиться неохотно / a fi de acord fără dorinţă, fără plăcere
210ajder
ajder
фольк. дракон / folc. balaur, dragon
211ajun
ajun
канун / ajun
    Kolada ajunu канун Рождества, в сочельник / ajunul de Crăciun, în ajunul Crăciunului
    Eni Yıl ajununda в канун Нового года / în ajunul Anului Nou
212ajur
ajur
ажур (вязание, вышивка); ажурный / ajur, ajurat
213ajurlu
ajurlu
ажурный / ajurat
214ak
ak
I.
уст.
1. 1) белый / arh. alb
2) чистый, незапятнанный / curat, nepătat
2. 1) белок (глáза) / albul (ochiului)
2) белок (яйца) / albuş de ou
3) бельмо / albeaţă (la ochi)
    ak benek бельмо / albeaţă
    ◊ ak aaç клён / bot. arţar
    ak balık голавль, окунь / iht. clean; biban
    ak kavak серебристый тополь / bot. plop alb
    ak çil beygir буланый конь / cal șarg
    ak şufa ртуть / mercur, argint viu
II.
см. / v. hak
akadémik
академик; академический / academician; academic
akadémiklik
академичность / caracter academic
akadémiya
академия / academie
218akan
akan
см. / v. akar
219akar
akar
текучий, текущий, проточный / fluid, curgător
    akar su проточная вода / apă curgătoare
220akça
akça
уст. беленький, беловатый / arh. albişor, albicios, albineţ
221akıcı
akıcı
текучий, проточный / fluid, curgător
222akıl
akıl
1) ум, разум; рассудок / minte, spirit, raţiune, bun simţ
    akıl vermää учить уму-разуму, поучать; советовать / a povăţui, a da sfat, a sfătui
    akıldan bozulmaa помешаться, рехнуться, сойти с ума / a înnebuni, a-şi pierde minţile, a-şi ieşi din minţi, a se sminti
    akıl verän çok, para verän yok советы дающих много, денег дающих нет / mulţi sunt cu sfatul, (însă) nu sunt cu banul
2) память / memorie
    akıldan çıkmaa забывать, забываться / a uita, a se uita, a fi uitat
    aklına gelmää вспоминать / a-şi aminti, a-şi aduce aminte
    aklına getirmää вспоминать; напоминать / a-şi aminti, a-şi aduce aminte, a aminti
    aklında tutmaa помнить, держать в памяти / a ţine minte, a nu uita
3) мысль, идея / gînd, cuget, idee
    ◊ uymaa birkimseyin aklısına связаться с кем-либо / a se lega cu cineva
    aklını almaa сильно напугать кого-л. / a speria de moarte pe cineva
    akıl dişi зуб мудрости / măsea de minte
akı́llan
с умом, умно, разумно / cu chibzuinţă; cuminte, cu bun-simţ; rezonabil
akıllanmaa
образумиться, поумнеть / a-i veni mintea la cap, a se face mai deştept, a se cuminţi, a prinde la minte
akıllı
1) умный, разумный, рассудительный, благоразумный / deştept, mintos, înţelept
2) воспитанный / cuminte, educat
akıllıca
1) с умом, с головой; умно / cu chibzuinţă, cu cap, cu judecată
2) умненький; умненько / mintioşel
akıllılık
рассудительность, благоразумие / judecată, chibzuinţă, cuminţenie, bun-simţ, înţelepciune
akılsız
неумный, неразумный, глупый; безрассудный; глупец, дурень, простак / nechibzuit, prost, nătărău, nesocotit; tont, nebun
    ◊ akılsız başın zaametini ayak çeker погов. дурная голова ногам покоя не даёт / prov. unde nu-i cap, vai de picioare
akılsızlık
отсутствие ума, глупость, неблагоразумие, безрассудство / prostie, nechibzuinţă, nebunie, lipsă de minte
230akım
akım
течение; поток / curgere, curs, şuvoi de apă, pîrău
231akın
akın
I.
набег, налёт, нападение / năvală, incursiune, raid; atac, agresiune
II.
акын (народный поэт-певец в Казахстане, Киргизии) / akîn (poet şi cîntăreţ popular în Kirghizia şi Kazahstan)
232akına
akına
см. / v. hakına
akıntı
1) течение, поток; быстрина / curgere, curs, torent, şuvoi de apă
2) наплыв, приток (людей) / aflux
    insan akıntısı людской поток / aflux de oameni
234akış
akış
течение; сток / curgere, curs; confluenţă; scurgere
akışmaa
1) следовать за кем-чем-л. / a se lua (a urma) după cineva
2) стекаться, сходиться, сбегаться / a se strînge, a se aduna (în acelaşi loc), a se întruni
236akıtma
akıtma
1) блины, блинчики / blinele, (un fel de) clătită groasă
2) оладьи / clătite
3) белое пятно на лбу у лошадей / pată albă pe fruntea cailor
akıtmaa
1) заставить (велеть, дать) течь (лить, проливать); заставить (велеть, дать) высыпать / a lăsa, a face să curgă, să se verse; a lăsa, a face să se împrăştie
2) цедить, точить (вино) / a scoate (vin din poloboc)
238akikat
akikat
см. / v. hakikat
239aklı
aklı
см. / v. haklı
240aklık
aklık
уст. белизна / arh. albeaţă, alboare
aklınagetirmäk
воспоминание / amintire
aklimatizat
акклиматизированный / aclimatizat
    aklimatizat etmää акклиматизировать / a aclimatiza
    aklimatizat olmaa акклиматизироваться / a se aclimatiza
aklimatizáţiya
акклиматизация / aclimatizare
244akmaa
akmaa
1) течь; протекать; стекать / a curge, a se scurge
    yaşlarım akêr у меня текут слёзы / îmi curg lacrimile
    örtü akêr крыша протекает / acoperişul curge
2) сыпаться, просыпаться / a curge
    ◊ kıza baktı — gözleri aktı он засмотрелся на девушку / i s-au scurs ochii după o fată
245akop
akop
окоп, траншея / tranşee, şanţ
    akop kazmaa рыть окопы / a săpa tranşee
akordeon
аккордеон / acordeon
akordeoncu
аккордеонист / acordeonist
248akraba
akraba
уст. родственник; родной, близкий / arh. rudă, neam; scump, drag, intim
249akran
akran
сверстник, ровесник / (om) de aceeaşi vîrstă, de o seamă cu altul
akreditat
аккредитованный / acreditat
    akreditat etmää аккредитовать / a acredita
    akreditat olmaa получить аккредитацию / a fi acreditat