терминов: 12195
страница 7 из 244
301alatlan
alátlan
спешно, торопливо / în grabă, în pripă, cu grabă
302alatlı
alatlı
поспешный, торопливый / grabnic, grăbit, zorit, pripit
303alay
alay
I.
1) алай (ковёр для национальной борьбы; место где выступают борцы) / covor de lupte; loc pentru trînta naţională
2) круг (площадка) для народных танцев / locul pentru horă
II.
1) куча / grămadă, morman
    bir alay probléma куча проблем / o mulţime de neplăceri
2) группа / grup, grupă
    alay-alay а) группами / în grup
        б) островками, пучками (о зарослях) / în grupuri, insuliţe răzleţe (despre tufişuri, locuri cu verdeaţă)
304alaza
alaza
см. / v. halaza
305alban
alban
албанец; албанский / albanez
306albanca
albánca
по-албански, на албанском языке / în limba albaneză
307albom
albom
альбом / album
    resim albomu альбом для рисования / album pentru desen
alçacık
низкий, низенький; невысокий, приземистый; низко, невысоко / jos, scund, mărunt, de statură mică; nu prea sus, nu prea înalt
309alçak
alçak
1. 1) низкий; низкий; низко / jos, mic
    alçak boylu низкорослый / de statură mică; scund
2) перен. низкий, подлый / figurat ticălos, nemernic, mîrşav; josnic
2. низина, балка / loc jos, depresiune, adîncitură; vîlcea
alçakça
1) низом; по низу / prin partea de jos, pe vale, pe cursul interior
2) перен. низко, подло / figurat josnic, mîrşav, ticălos
alçaklamaa
1) уменьшать; делать ниже / a micşora, a face mai scurt, mai mic (tăind vîrful la ceva)
2) перен. унижать, относиться с презрением, презирать / a înjosi, a dispreţui
alçaklanmaa
1) уменьшаться, становиться ниже / a se face mai mic, a se micşora de statură
2) перен. унижаться / a se înjosi, a se umili
alçaklık
1) низина, впадина, балка; долина / loc jos, depresiune, vale, vîlcea, adîncitură
2) низость, подлость / josnicie, mişelie, ticăloşie, mîrşăvie
alçalmaa
1) в разн. знач. понижаться, снижаться / а coborî, a se lăsa mai jos, a se reduce, a se micşora, a scădea, a fi redus
    gün (güneş) alçaldı солнце снизилось / soarele a coborît
2) перен. унижаться / figurat a se umili, a se înjosi
    okadar alçalmaa, ki… унизиться (опуститься) до того, что… / a se înjosi pînă la atîta, (într-atîta) că…
alçalmak
1) в разн. знач. понижение, снижение / reducere, micşorare, scădere
2) перен. унижение / figurat înjosire, umilire
alçarak
низковатый, низкорослый / micuţ; scund; de statură mică, pitic
317aldadan
aldadan
обманщик, лгун / amăgitor, înşelător, mincinos
aldadıcı
обманщик, лгун; обманный, лживый / amăgitor; înşelitor, mincinos; fraudulos, fals
aldamaç
магарыч, угощение; вознаграждение; мзда / răsplată, mită, şperţ
    aldamaç koymaa поставить магарыч / a da aldămaş, a face cinste
aldancak
1) легковерный, легко поддающийся обману; доверчивый / credul; încrezător
2) ложный / mincinos, greşit
321aldanç
aldanç
1) легковерный, доверчивый / credul
2) ложный / fals, greşit
aldanılmaa
быть обманутым, быть введённым в заблуждение / a fi înşelat, a fi păcălit, a fi indus în eroare
aldanış
1) самообман; заблуждение / autoînşelare, iluzie, rătăcire, greşeală
2) увлечение / pasiune, patimă
aldanmaa
1) обманываться, ошибаться; заблуждаться / a se înşela, a se păcăli, a greşi, a se rătăci
2) отвлекаться; увлекаться / a se abate, a se distrage; a se pasiona, a se captiva, a se seduce
aldanmak
1) обман, заблуждение / înşelare, eroare, greşeală
2) увлечение / pasiune, patimă
aldatmaa
1) обманывать, вводить в заблуждение / a înşela, a amăgi, а păcăli, a induce în eroare
2) заманивать, соблазнять / а momi; a ademeni, a seduce
aldatmak
обман / înşelăciune, fraudă
aldırmaa
1) заставить (велеть) брать (покупать) / a obliga, a porunci sa procure, să cumpere
2) терпеть, переносить, выносить / a răbda, a suferi, a suporta, a îndura
    ◊ aldırmaa kendini городить чепуху, говорить ерунду / a spune cai verzi pe pereţi
aldırtmaa
заставить (велеть) взять (купить) / a obliga să procure, a obliga să cumpere
alegóriya
аллегория / alegorie
331aleya
aléya
аллея / alee
332alfabet
alfabet
см. / v. alfavit
333alfavit
alfavit
алфавит / alfabet
334algebra
algebra
алгебра / algebră
335alıcı
alıcı
1. берущий, получающий, принимающий / cel care ia; cel, ce primeşte, destinatar, primitor
2. 1) покупатель; клиент / cumpărător, client
2) уст. купец / arh. negustor
3) редко взяточник / rar. şperţar
336alık
alık
сумасшедший, слабоумный, придурковатый / nebun, smintit, zăpăcit, debil mintal, slab de minte, nerod, neghiob
    alık bakış придурковатый взгляд / privire neghioabă
alıkça
глупо, по-глупому / prosteşte, tîmpeşte, stupid
alıklanmaa
см. / v. alıklaşmaa
alıklaşmaa
выглядеть дураком / a arăta prost, tîmpit, a avea înfăţişarea unui tont, unui tîmpit
alıklaştırmaa
приводить в замешательство, ошеломлять / a ului, a stupefia
341alım
alım
1) взятие, принятие / luare, cucerire
2) покупка / cumpărare, cumpărătură
3) охапка / braţ, mănunchi, legătură
4) редко взятка / rar. şperţ
342alınma
alınma
заимствованный, взятый / împrumutat, luat de împrumut
    yabancı dillerdän alınma laflar слова, заимствованные из других языков / împrumuturi din alte limbi, cuvinte de împrumut din alte limbi
alınmaa
1) быть взятым / a fi luat
2) браться, хвататься / a se lua, a se apuca
3) шелушиться (о коже) / a se lua, a se coji
4) соединяться, вступать в брак / a se lua, a se uni, a se căsători
    onnar alınmışlar они поженились / ei s-au luat, ei s-au căsătorit
5) отниматься, парализовываться / a i se lua, a se paraliza
    ayakları alınmış у него отнялись ноги / i s-au luat, i s-au paralizat picioarele
6) забываться, отвлекаться / a se lua, a uita de toate; a se lua cu gîndurile
    ◊ alanmaa birkimseyin ardına следовать за кем-л. / a se lua (a urma) după cineva
    néreyi alınmışın? ты куда направился? / unde te-ai pornit, unde te îndrepţi?
    aklım alındı а) я сошёл с ума / mi-am ieşit din minţi
        б) я сильно испугался / m-am speriat foarte tare
alınmak
взятие / luare, cucerire
    kasabanın alınması взятие города / luarea (cucerirea) oraşului
345alış
alış
1) взятие / luare
2) покупка / cumpărătură
alışık
1) привычный, привыкший, приученный; привычно / deprins, obişnuit, învăţat
    alışık olmaa быть приученным; приучаться, привыкать, свыкаться / a fi învăţat; a se deprinde, a se obişnui
2) заживший, залеченный / vindecat, tămăduit
alışıklık
привычность, приученность, привычка / deprindere, obişnuire, obişnuinţă
alışkan
привычный, приученный / obişnuit, deprins
alışkannık
1) привычность / obişnuinţă
2) приручённость / domesticire, îmblînzire, deprindere
alışmaa
1) привыкать, свыкаться; приучаться / a se deprinde, a se învăţa, a se obişnui
2) выздоравливать, поправляться, вылечиваться; заживать (о ране) / a se îndrepta, a se însănătoşi, a se vindeca, a se face mai bine, a se face sănătos