aparat
aparat
аппарат / aparat
    telefon aparadı телефонный аппарат / aparat telefonic